Widzew

BO 2021/2022 Widzew

W196NR - Nordic walking na osiedlu Nr 33
RODZAJ ZADANIA: OSIEDLOWE - Widzew - Nr 33 ( 414 000 zł )
OSIEDLE: Nr 33
KATEGORIA: Sport i rekreacja
OPIS PROJEKTU: Zadanie polega na organizacji 50 zajęć z nordic walking na osiedlu Nr 33. Na 10 zajęciach odbędą się spotkania z dietetykiem. Uczestnicy otrzymają wodę i gadżety promujące zadanie.
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
OPINIA RADY OSIEDLA: POZYTYWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 12500
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
W195SW - KWITNĄCA POLANA W PARKU WIDZEWSKIM
RODZAJ ZADANIA: OSIEDLOWE - Widzew - Stary Widzew ( 603 000 zł )
OSIEDLE: Stary Widzew
KATEGORIA: Tereny zielone i ochrona środowiska
OPIS PROJEKTU: Posadzenie cebul kwiatowych pozwoli na stworzenie kwitnącej polany w Parku Widzewskim
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: W-27 dz. nr 23/5
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
OPINIA RADY OSIEDLA: POZYTYWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 15000
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
W194MI - Tutaj chodzę, bo tu mieszkam, nordic walking na Mileszkach.
RODZAJ ZADANIA: OSIEDLOWE - Widzew - Mileszki ( 421 000 zł )
OSIEDLE: Mileszki
KATEGORIA: Sport i rekreacja
OPIS PROJEKTU: Zadanie polega na organizacji 50 zajęć z nordic walking na osiedlu Mileszki. Na 10 zajęciach odbędą się spotkania z dietetykiem. Uczestnicy otrzymają wodę i gadżety promujące zadanie.
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 12500
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
W193DL - Nordic Walking w Dolinie Łódki
RODZAJ ZADANIA: OSIEDLOWE - Widzew - Dolina Łódki ( 425 000 zł )
OSIEDLE: Dolina Łódki
KATEGORIA: Sport i rekreacja
OPIS PROJEKTU: Zadanie polega na organizacji 50 zajęć z nordic walking na osiedlu Dolina Łódki. Na 10 zajęciach odbędą się spotkania z dietetykiem. Uczestnicy otrzymają wodę i gadżety promujące zadanie.
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
OPINIA RADY OSIEDLA: NEGATYWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 12500
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
W192DL - Budowa multimedialnego pomnika 11 batalionu saperów, uwzględnienie zabawy terenowej geocatching w oparciu o wieże triangulacyjne oraz kody qr do aplikacji Łodzianina
RODZAJ ZADANIA: OSIEDLOWE - Widzew - Dolina Łódki ( 425 000 zł )
OSIEDLE: Dolina Łódki
KATEGORIA: Kultura i dziedzictwo
OPIS PROJEKTU: Budowa pomnika w formie odznaki pierwotnie 16 batalionu saperów ma uatrakcyjnić dzielnicę Stoki, gdzie został uformowany. Celem jest rozwój branży e-sportu w ścisłej współpracy z aplikacją "Ja Łodzianin" oraz promocją karty łodzianina promując np. placówki gastronomiczne w zasięgu. Wnioskodawca współpracuje z Wojskowym Biurem Historycznym oraz przypomina historię łódzkich wież triangulacyjnych. Uwzględnia się implementację kodów qr oraz użyczenie głosu do opisu zadań terenowych. Przedsięwzięcie uatrakcyjni miasto Łódź historycznie, turystycznie oraz kulturowo. Zgłaszam potrzebę konsultacji z wydziałem geodezji oraz informatycznym.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: działka nr W2-217/2 (zbieg ul. Nad Niemnem z ul. Opolską)
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
OPINIA RADY OSIEDLA: NEGATYWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: NEGATYWNA
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
W191SW - Odkrycie rzeki Lamus w Parku im. Jana Kilińskiego
RODZAJ ZADANIA: OSIEDLOWE - Widzew - Stary Widzew ( 603 000 zł )
OSIEDLE: Stary Widzew
KATEGORIA: Tereny zielone i ochrona środowiska
OPIS PROJEKTU: Postulujemy odkrycie fragmentu rzeki Lamus na odcinku około 100 metrów na terenie parku Kilińskiego (róg Kilińskiego z Tymienieckiego). Ciek ten płynie przez park płytko pod ziemią w dwóch równoległych, krytych, ceglanych kanałach. Ze względu na bardzo zły stan techniczny (groźba zarwania stropów pod spacerującymi w parku mieszkańcami) kanały kilka lat temu zostały ogrodzenie siatką. Nie wygląda to estetycznie, zniechęca łodzian i przybywających do naszego miasta turystów do odwiedzenia parku. Koszt naprawy uszkodzonych kanałów zdecydowanie przewyższa budżet odkrycia dawnej rzeki - wystarczy bowiem zdjąć ceglane stropy kanałów, usypać skarpy oraz odtworzyć znajdujący się nieopodal niewielki staw. Lamus (dopływ Jasienia) swoje źródła miał kiedyś w okolicach ulicy Złotej, płynął wzdłuż ulicy Wodnej (stąd nazwa tej ulicy i Wodnego Rynku) dalej przy zakładach Scheiblera przez Park Źródliska II. Obecnie dopływ Jasienia płynie pod ziemią przez teren Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (dawne zakłady Grohmana) do parku Kilińskiego. Lamus - bardzo to ważna w historii przemysłowej Łodzi rzeka. To najszybsza z lokalnych strug . Miała, i nadal ma bardzo duży spadek, płynie niemal jak górski potok. Mimo niewielkiej długości przeciętny spadek cieku wynosi nawet 12%. Dzięki szybkiemu nurtowi można było z niej uzyskać dużo energii i dlatego w XVI wieku rzekę spiętrzono i zbudowano na niej młyn zwany Lamusem. W 1826 r. młyn wynajął CH. F. Wendisch i wzniósł tu drewnianą czyszczalnię bawełny. Energię nurtu postanowił wykorzystać też założyciel fabrykanckiego imperium - Traugott Grohmann. Przejął on w 1842 roku w wieczystą dzierżawę posiadło wodno-fabryczne Lamus. Wybudował i uruchomił przy ul. Tylnej, napędzaną energią wody przędzalnię mechaniczną bawełny. Z czasem siłę rzeki zastąpiła maszyna parowa, a Lamus, jak i inne łódzkie rzeki skryto w podziemnym kanale. Jeszcze w latach 80. XX w kanale płynęły ścieki fabryczne. Obecnie strumień jest zasilany wodami podskórnymi z terenu Parku Źródliska. Odsłonięcie strumienia byłoby pierwszym przypadkiem ukazania mieszkańcom cieku wodnego, który miałby bezpośredni wpływ na powstanie w Łodzi osady fabrycznej, a potem zakładów "Ziemi obiecanej" fabrykanckich rodów: Scheiblerów i Grohmanów. Ponieważ nasze miasto jest ubogie w naturalnie płynące cieki uważamy, że strumień w parku może korzystnie oddziaływać na otoczenie, poprawiać jakość powietrza, przyciągać mieszkańców powstających licznie na Księży Młynie i w okolicy osiedli mieszkaniowych. Odkrycie strugi na terenie parku i to niemal w centrum miasta, przyczyni się do powstania nowej atrakcji turystycznej. Nie można bowiem opowiadać o historii Księżego Młyna, czy osady fabrycznej "Łódka", bez pokazania turystom cieku wodnego, który napędzał pierwsze w Łodzi maszyny włókiennicze, a jego czysta woda była wykorzystywana do wytwarzania przędzy i materiałów. Płynącego pod ziemią Lamusa można obecnie oglądać przez ażurowy wyłaz, który ma podziemnym kanale rzeki zainstalował ZWiK.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: W-25, 82/3
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
OPINIA RADY OSIEDLA: NEGATYWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: NEGATYWNA
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
W190OJ - Góra śmieci ziemię szpeci - zwiększenie patroli na Olechowie-Janowie
RODZAJ ZADANIA: OSIEDLOWE - Widzew - Olechów-Janów ( 611 000 zł )
OSIEDLE: Olechów-Janów
KATEGORIA: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
OPIS PROJEKTU: Poprawa stanu sanitarno-porządkowego osiedla Olechów-Janów poprzez skierowanie dodatkowego patrolu Straży Miejskiej, który wraz z użyciem fotopułapki przyczyni się do większej wykrywalności sprawców wyrzucania śmieci na terenie osiedla. Zadaniem ww. patrolu Straży Miejskiej będzie także dbanie o ład i porządek publiczny na terenie osiedla Olechów-Janów.
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
OPINIA RADY OSIEDLA: POZYTYWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 78800
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
W189NR - POSTAWMY NA BEZPIECZEŃSTWO - OSIEDLE NR 33
RODZAJ ZADANIA: OSIEDLOWE - Widzew - Nr 33 ( 414 000 zł )
OSIEDLE: Nr 33
KATEGORIA: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
OPIS PROJEKTU: Oddział Prewencji Straży Miejskiej w Łodzi w ramach dodatkowych patroli będzie dbał o ład i porządek publiczny. Częste patrole strażników wyeliminują dewastację mienia i wybryki chuligańskie, co poprawi bezpieczeństwo przebywających tam osób.
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
OPINIA RADY OSIEDLA: NEGATYWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 90000
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
W188ST - Streetworkout Park (do ćwiczeń z wagą własnego ciała) oraz doposażenie siłowni zewnętrznej na terenie zieleńca przy ul. Junackiej w Łodzi. Miejsce dla młodzieży, dorosłych i seniorów spełniających funkcje sportowe i rehabilitacyjne
RODZAJ ZADANIA: OSIEDLOWE - Widzew - Stoki-Sikawa-Podgórze ( 507 000 zł )
OSIEDLE: Stoki-Sikawa-Podgórze
KATEGORIA: Sport i rekreacja
OPIS PROJEKTU: Budowa małego „street workout parku” (do ćwiczeń z wagą własnego ciała) dla młodzieży, studentów, dorosłych i seniorów na jednym z fragmentów zieleńca przy ul Junackiej (Stoki-Sikawa-Podgórze). Siłownia typu „street workout park” będzie pełniła funkcje sportowe i rehabilitacyjne. Jedno urządzenie będzie przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Wymagania dot. Urządzeń: • Wszystkie rury okrągłe użyte do produkcji drążków muszą mieć średnicę 33,7 mm i grubość ścianki min. 3 mm. • Rury o średnicy 33,7 mm o długości większej niż 1,4 m muszą mieć grubość ścianki min. 5 mm. • Dopuszcza się stosowanie rur o średnicy 42,4 mm i grubości ścianki min. 3 mm. dla urządzeń do ćwiczeń w podporze – poręcze, barierki. • Każda rura oraz profil stalowy muszą być ocynkowane proszkowo oraz pomalowane proszkowo na kolor żółty – RAL 1037 (słupy, poręcze) lub grafitowy RAL 9011 (drążki, szczeble). • Słupy konstrukcyjne o wymiarach 100x100 mm i grubości ścianki 3 mm. • Wszystkie łączenia rur muszą być wykonane w sposób uniemożliwiający wystawanie ostrych krawędzi. • Elementy muszą być łączone ze słupami przy użyciu śrub o średnicy nie mniejszej niż 10 mm. • Wszystkie śruby muszą być zabezpieczone zaślepkami z poliamidu PA6. • Wszystkie słupy i rury muszą być zaślepione w sposób uniemożliwiający dostęp wody do ich wnętrza. • Wszystkie ostre krawędzie muszą być zaokrąglone promieniem minimalnym 3 mm. • Konstrukcja Parku musi zostać przymocowana do fundamentu betonowego poprzez zastosowanie kotew pierścieniowych M12 x 140. Kotwy należy zabezpieczyć polimerowymi kapturkami. • Fundament musi sięgać minimum 80 cm pod poziom gruntu lub głębiej, zależnie od lokalnej głębokości przemarzania gruntu. • Fundamenty wykonane z betonu klasy min. C20/25, nie muszą być zbrojone. • Dopuszcza się zmianę wymiarów urządzeń o 6%. Wymagania dot. bezpieczeństwa i certyfikacji: • Przed odbiorem końcowym obiektu, urządzenia muszą zostać zbadane przez niezależną i akredytowaną Jednostkę Certyfikującą, która zweryfikuje czy obiekt jest zgodny z obowiązującą normą oraz spełnia najwyższe standardy dot. jakości I bezpieczeństwa. • Certyfikat bezpieczeństwa musi potwierdzać zgodność urządzeń z wymaganiami normy EN 16630:2015. • Urządzenia muszą być wykonane i zaprojektowane zgodne z wymaganiami PFSW:1601-1 Polskiej Federacji Parkour i Freerun. (http://www.federacjaparkour.pl/ ) • Urządzenia muszą posiadać certyfikat Polskiego Związku Kalisteniki i Street Workoutu, gwarantujący że produkt spełnia wymagania stawiane przez sportowców tego typu obiektom. (https://www.pzkisw.pl/ ) Wymagania dot. Wykonawcy: • Wykonawca udzieli co najmniej trzyletniej gwarancji na konstrukcję urządzeń i elementy metalowe. • Wykonawcy muszą posiadać doświadczenie w realizacji zadań inwestycyjnych o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem przedmiotu zamówienia. Wykonali i dostarczyli w ciągu ostatnich 3 lat przynajmniej 6 street workout lub parkour parków na kwotę powyżej 45 tys. zł brutto każdy, udokumentowane referencjami. • Niedopuszczalne są referencje z realizacji skateparków, siłowni zewnętrznych, placów zabaw itp. - doposażenie siłowni zewnętrznej o dwa urządzenia
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: W9-17/4 lub okolice
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 318000
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
W187ST - Kino plenerowe w Parku im. Zaruskiego
RODZAJ ZADANIA: OSIEDLOWE - Widzew - Stoki-Sikawa-Podgórze ( 507 000 zł )
OSIEDLE: Stoki-Sikawa-Podgórze
KATEGORIA: Kultura i dziedzictwo
OPIS PROJEKTU: W celu zachęcenia do integracji lokalnej społeczności i wzbogacenia oferty kulturalnej naszej okolicy chcemy zaproponować serię 8-10 pokazów filmowych (każdy pokaz inna tematyka) w formie kina plenerowego w parku im. Zaruskiego w malowniczo położonym obniżeniu terenu koło stadionu. Na koszt seansu składa się niezbędny sprzęt z nagłośnieniem, leżaki (około 100-200 sztuk), obsługa techniczna. Możliwe poszerzenie oferty o stoiska z popcornem, parasolami i soft drinkami.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: ŁÓDŹ-WIDZEW; Osiedle: Stoki-Sikawa-Podgórze; Numer działki: 222/42; Id działki: 106106_9.0012.222/42
DODATKOWE LOKALIZACJE: Brak
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 48000
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
W186ST - Monitoring miejski w Zieleńcu na Sikawie
RODZAJ ZADANIA: OSIEDLOWE - Widzew - Stoki-Sikawa-Podgórze ( 507 000 zł )
OSIEDLE: Stoki-Sikawa-Podgórze
KATEGORIA: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
OPIS PROJEKTU: Zakup i instalacja dwóch kamer miejskiego monitoringu obejmujących plac zabaw, "szachy" oraz stół do ping ponga.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: ŁÓDŹ-WIDZEW; Osiedle: Stoki-Sikawa-Podgórze; Numer działki: 17/4; Id działki: 106106_9.0009.17/4
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 120000
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
W185ST - Remont ulicy Jędrowizna
RODZAJ ZADANIA: OSIEDLOWE - Widzew - Stoki-Sikawa-Podgórze ( 507 000 zł )
OSIEDLE: Stoki-Sikawa-Podgórze
KATEGORIA: Infrastruktura drogowa i komunikacja
OPIS PROJEKTU: Remont ulicy Jędrowizny poprzez jej utwardzenie tłuczniem jako przedłużenie ulicy Juhasowej do ulicy Hyrnej
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: NEGATYWNA
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
W184ZA - CZYSTO - montaż dodatkowych śmietników w okolicach ulic Częstochowskiej i Wacława
RODZAJ ZADANIA: OSIEDLOWE - Widzew - Zarzew ( 593 000 zł )
OSIEDLE: Zarzew
KATEGORIA: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
OPIS PROJEKTU: Projekt ma na celu zakup koszy na śmieci, aby okolica była czysta a trawniki niezaśmiecone.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: ŁÓDŹ-WIDZEW; Osiedle: Zarzew; Numer działki: 210/13; Id działki: 106106_9.0028.210/13
DODATKOWE LOKALIZACJE: W28-112/33, W28-112/18, W28-1/63 ( po stronie osiedla Zarzew), W28-135/37, W28-210/65, W28-224/3
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
OPINIA RADY OSIEDLA: POZYTYWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 9600
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
W183DL - CHODNIK NA HYRNEJ
RODZAJ ZADANIA: OSIEDLOWE - Widzew - Dolina Łódki ( 425 000 zł )
OSIEDLE: Dolina Łódki
KATEGORIA: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
OPIS PROJEKTU: Chodnik na ulicy Hyrnej od ulicy Jana Dębowskiego do ulicy Stromej (po stronie Osiedla Dolina Łódki) jest bardzo potrzebny, gdyż jest to droga dzieci do szkoły. W tym momencie droga ta jest bardo niebezpieczna i zagraża życiu dzieci. Długość tego odcinka to około 860 m.
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
OPINIA RADY OSIEDLA: POZYTYWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: NEGATYWNA
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
W182ST - Monitoring osiedlowy na Sikawie
RODZAJ ZADANIA: OSIEDLOWE - Widzew - Stoki-Sikawa-Podgórze ( 507 000 zł )
OSIEDLE: Stoki-Sikawa-Podgórze
KATEGORIA: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
OPIS PROJEKTU: Instalacja 5 kamer na wjeździe/wyjeździe z osiedla Sikawa podpiętych do miejskiego monitoringu.
DODATKOWE LOKALIZACJE: 1) Janosika przy Powstańców Śląskich 2) Janosika przy Kościele MBR 3) Brzezińska/Giewont 4) Brzezińska/Junacka 5) Stokowska/Taternicza
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 300000
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
W181WW - Widzewski Park Zabaw
RODZAJ ZADANIA: OSIEDLOWE - Widzew - Widzew Wschód ( 761 000 zł )
OSIEDLE: Widzew Wschód
KATEGORIA: Sport i rekreacja
OPIS PROJEKTU: Projekt polega na zainstalowaniu na Widzewskiej Górce ok. 10 profesjonalnych urządzeń, które będą służyć jako: 1. plac zabaw dla dzieci w różnym wieku, 2. miejsce do ćwiczeń dla dorosłych, 3. przestrzeń do aktywności dla seniorów. Projekt będzie wykorzystywał ukształtowanie terenu górki i będzie mógł być rozszerzany etapami w kolejnych latach. Jest wzorowany na instalacjach w Parku Zdrowie.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: ŁÓDŹ-WIDZEW; Osiedle: Widzew-Wschód; Numer działki: 631/151; Id działki: 106106_9.0021.631/151
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
OPINIA RADY OSIEDLA: POZYTYWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: NEGATYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 700000
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
W180DL - #AktywnaDolinaŁódki
RODZAJ ZADANIA: OSIEDLOWE - Widzew - Dolina Łódki ( 425 000 zł )
OSIEDLE: Dolina Łódki
KATEGORIA: Sport i rekreacja
OPIS PROJEKTU: Powszechny dostęp do technologii IT w postaci komputerów, telewizorów, smartfonów, tabletów oraz pozostałe udogodnienia cywilizacyjne powodują zmniejszenie aktywności fizycznej wśród społeczeństwa. Brak aktywności fizycznej negatywnie wpływa na rozwój młodych organizmów, przez co dzieci w wieku szkolnym borykają się z problemami otyłości i wad postawy. Pandemia koronawirusa COVID 19 jeszcze bardziej odsunęła od nas możliwość codziennego ruchu i integracji. Przez te nawyki uzależniliśmy się od technologii i w dużej mierze zaniedbaliśmy nasze zdrowie. Zatrzymajmy się tu na chwilę i zadajmy sobie pytanie: A co by się stało gdybyśmy te złe nawyki przenieśli na aktywny tryb życia? Zadaniem projektu jest połączenie wszechobecnej technologii, z jakże potrzebnym ruchem i zabawą po to, by wyciągnąć mieszkańców z domów i zaangażować do wspólnych aktywności:-) W lipcu 2022 roku w okolicznych parkach, na chodnikach i innych bezpiecznych i ogólnodostępnych przestrzeniach pojawią się artyści, którzy zaprezentują jak można wykorzystać lokalną przestrzeń do aktywności. Jednocześnie zostanie ogłoszony konkurs #AktywneOsiedle. Przygotowane będzie 6 układów na różnym poziomie zaawansowania. Dzięki technologii, każdy będzie mógł poczuć się jak gwiazda kina i sportu. Wystarczy nakręcić krótki film i wrzucić go na youtube, faceboooka, instagram z #AktywneOsiedle . Nagrać film może każdy mieszkaniec w dowolnej przestrzeni osiedla – w domu, na placu zabaw, w parku czy na parkingu! Jeśli ktoś będzie chciał nauczyć się, zobaczyć, skonsultować taki układ będzie miał taką możliwość podczas jednego z 3 występów. Artyści podczas występów będą uczyli zamieszczonych wcześniej w internecie choreografii i ćwiczeń. Dzięki takiemu hybrydowemu sposobowi każdy samodzielnie da radę nakręcić film promujący zdrowy tryb życia. Zdjęcia, filmy i inne materiały będą służyły promowaniu aktywnego spędzania czasu w dowolnym miejscu, w którym się znajdujemy! Ze wszystkich nadesłanych i opublikowanych materiałów z #AktywneOsiedle zostanie wyłoniona zwycięska pula filmów, z których powstanie wirtualne podsumowanie projektu. Dodatkowo osoby wykonujące najlepsze występy (wybierają artyści) będą mieli możliwość nagrania wspólnego występu.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: ŁÓDŹ-WIDZEW; Osiedle: Dolina Łódki; Numer działki: 148; Id działki: 106106_9.0005.148
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
OPINIA RADY OSIEDLA: NEGATYWNA
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
W179NO - #AktywnaNowosolna
RODZAJ ZADANIA: OSIEDLOWE - Widzew - Nowosolna ( 444 000 zł )
OSIEDLE: Nowosolna
KATEGORIA: Sport i rekreacja
OPIS PROJEKTU: Powszechny dostęp do technologii IT w postaci komputerów, telewizorów, smartfonów, tabletów oraz pozostałe udogodnienia cywilizacyjne powodują zmniejszenie aktywności fizycznej wśród społeczeństwa. Brak aktywności fizycznej negatywnie wpływa na rozwój młodych organizmów, przez co dzieci w wieku szkolnym borykają się z problemami otyłości i wad postawy. Pandemia koronawirusa COVID 19 jeszcze bardziej odsunęła od nas możliwość codziennego ruchu i integracji. Przez te nawyki uzależniliśmy się od technologii i w dużej mierze zaniedbaliśmy nasze zdrowie. Zatrzymajmy się tu na chwilę i zadajmy sobie pytanie: A co by się stało gdybyśmy te złe nawyki przenieśli na aktywny tryb życia? Zadaniem projektu jest połączenie wszechobecnej technologii, z jakże potrzebnym ruchem i zabawą po to, by wyciągnąć mieszkańców z domów i zaangażować do wspólnych aktywności:-) W lipcu 2022 roku w okolicznych parkach, na chodnikach i innych bezpiecznych i ogólnodostępnych przestrzeniach pojawią się artyści, którzy zaprezentują jak można wykorzystać lokalną przestrzeń do aktywności. Jednocześnie zostanie ogłoszony konkurs #AktywneOsiedle. Przygotowane będzie 6 układów na różnym poziomie zaawansowania. Dzięki technologii, każdy będzie mógł poczuć się jak gwiazda kina i sportu. Wystarczy nakręcić krótki film i wrzucić go na youtube, faceboooka, instagram z #AktywneOsiedle . Nagrać film może każdy mieszkaniec w dowolnej przestrzeni osiedla – w domu, na placu zabaw, w parku czy na parkingu! Jeśli ktoś będzie chciał nauczyć się, zobaczyć, skonsultować taki układ będzie miał taką możliwość podczas jednego z 3 występów. Artyści podczas występów będą uczyli zamieszczonych wcześniej w internecie choreografii i ćwiczeń. Dzięki takiemu hybrydowemu sposobowi każdy samodzielnie da radę nakręcić film promujący zdrowy tryb życia. Zdjęcia, filmy i inne materiały będą służyły promowaniu aktywnego spędzania czasu w dowolnym miejscu, w którym się znajdujemy! Ze wszystkich nadesłanych i opublikowanych materiałów z #AktywneOsiedle zostanie wyłoniona zwycięska pula filmów, z których powstanie wirtualne podsumowanie projektu. Dodatkowo osoby wykonujące najlepsze występy (wybierają artyści) będą mieli możliwość nagrania wspólnego występu.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: ŁÓDŹ-WIDZEW; Osiedle: Nowosolna; Numer działki: 388/9; Id działki: 106106_9.0047.388/9
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
OPINIA RADY OSIEDLA: NEGATYWNA
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
W178SW - Plac zabaw dla dorosłych w Parku im. 3 Maja
RODZAJ ZADANIA: OSIEDLOWE - Widzew - Stary Widzew ( 603 000 zł )
OSIEDLE: Stary Widzew
KATEGORIA: Sport i rekreacja
OPIS PROJEKTU: Umieszczenie w Parku im. 3 Maja w okolicach fontanny strefy z placem zabaw dla dorosłych w formie urządzeń zabawowych jak dla dzieci, lecz w formie XXL.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: ŁÓDŹ-WIDZEW; Osiedle: Stary Widzew; Numer działki: 3/4; Id działki: 106106_9.0015.3/4
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
OPINIA RADY OSIEDLA: NEGATYWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: NEGATYWNA
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
W177ZA - #AktywnyZarzew
RODZAJ ZADANIA: OSIEDLOWE - Widzew - Zarzew ( 593 000 zł )
OSIEDLE: Zarzew
KATEGORIA: Sport i rekreacja
OPIS PROJEKTU: Powszechny dostęp do technologii IT w postaci komputerów, telewizorów, smartfonów, tabletów oraz pozostałe udogodnienia cywilizacyjne powodują zmniejszenie aktywności fizycznej wśród społeczeństwa. Brak aktywności fizycznej negatywnie wpływa na rozwój młodych organizmów, przez co dzieci w wieku szkolnym borykają się z problemami otyłości i wad postawy. Pandemia koronawirusa COVID 19 jeszcze bardziej odsunęła od nas możliwość codziennego ruchu i integracji. Przez te nawyki uzależniliśmy się od technologii i w dużej mierze zaniedbaliśmy nasze zdrowie. Zatrzymajmy się tu na chwilę i zadajmy sobie pytanie: A co by się stało gdybyśmy te złe nawyki przenieśli na aktywny tryb życia? Zadaniem projektu jest połączenie wszechobecnej technologii, z jakże potrzebnym ruchem i zabawą po to, by wyciągnąć mieszkańców z domów i zaangażować do wspólnych aktywności:-) W lipcu 2022 roku w okolicznych parkach, na chodnikach i innych bezpiecznych i ogólnodostępnych przestrzeniach pojawią się artyści, którzy zaprezentują jak można wykorzystać lokalną przestrzeń do aktywności. Jednocześnie zostanie ogłoszony konkurs #AktywneOsiedle. Przygotowane będzie 6 układów na różnym poziomie zaawansowania. Dzięki technologii, każdy będzie mógł poczuć się jak gwiazda kina i sportu. Wystarczy nakręcić krótki film i wrzucić go na youtube, faceboooka, instagram z #AktywneOsiedle . Nagrać film może każdy mieszkaniec w dowolnej przestrzeni osiedla – w domu, na placu zabaw, w parku czy na parkingu! Jeśli ktoś będzie chciał nauczyć się, zobaczyć, skonsultować taki układ będzie miał taką możliwość podczas jednego z 3 występów. Artyści podczas występów będą uczyli zamieszczonych wcześniej w internecie choreografii i ćwiczeń. Dzięki takiemu hybrydowemu sposobowi każdy samodzielnie da radę nakręcić film promujący zdrowy tryb życia. Zdjęcia, filmy i inne materiały będą służyły promowaniu aktywnego spędzania czasu w dowolnym miejscu, w którym się znajdujemy! Ze wszystkich nadesłanych i opublikowanych materiałów z #AktywneOsiedle zostanie wyłoniona zwycięska pula filmów, z których powstanie wirtualne podsumowanie projektu. Dodatkowo osoby wykonujące najlepsze występy (wybierają artyści) będą mieli możliwość nagrania wspólnego występu.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: ŁÓDŹ-WIDZEW; Osiedle: Zarzew; Numer działki: 55/174; Id działki: 106106_9.0030.55/174
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
OPINIA RADY OSIEDLA: NEGATYWNA
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
Kontakt