Załatw sprawę

Wszelkie pisma oraz wnioski, można składać do Zarządu Dróg i Transportu drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesyłając na adres zdit@zdit.uml.lodz.pl

Skrzynka ePuap Zarządu Dróg i Transportu:
/39uj2iyk9g/SkrytkaESP

Dokumenty i wnioski dostępne są na stronie https://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/zalatw-sprawe-urzedowa/wyszukiwarka-spraw/transport-idrogownictwo/

W przypadku wniosków:

  • o zajęcie pasa drogowego
  • o uzgodnienie lokalizacji / przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, w pasie drogowym drogi publicznej/ na terenie drogi wewnętrznej
  • o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi publicznej/terenie drogi wewnętrznej obiektu budowlanego, reklamy lub elementu obiektu budowlanego
  • o wydanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu z drogi publicznej lub dojazdu z drogi wewnętrznej.

należy składać wnioski za pośrednictwem platformy ePUAP, listownie na adres Zarząd Dróg i Transportu, ul. Tuwima 36, 90-002 Łódź lub osobiście w kancelarii. W tych przypadkach nie ma możliwości przesłania wniosków mailowo.

Organizacja Ruchu

Komunikacja miejska

Utrzymanie dróg

Parkowanie

Zezwolenia i uzgodnienia

Transport osób i rzeczy

Kontakt