Formularze dla kandydatów

-KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

-OŚWIADCZENIE KANDYDATA

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata:

w szafce ustawionej przy wejściu Nr 2 do siedziby Centrum Usług Wspólnych

(wejście od ul. Piotrkowskiej 171/173)

lub

w Kancelarii Centrum Usług Wspólnych: 90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 171/173

(wejście od al. Kościuszki 104a)

lub

w siedzibie Zarządu Dróg i Transportu: 90-002 Łódź, ul. Tuwima 36

lub przesyłać pocztą na adres:

Kancelaria Centrum Usług Wspólnych,

90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 171/173

lub

Zarząd Dróg i Transportu, 90-002 Łódź, ul. Tuwima 36

bądź przesyłać drogą elektroniczną na adres skrytki podawczej ZDiT na platformie ePUAP

Kontakt