STYPENDIA ARTYSTYCZNE MIASTA ŁODZI

Stypendia artystyczne Miasta Łodzi mogą być przyznane osobom realizującym przedsięwzięcia z zakresu twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami. Program stypendiów artystycznych polega na przyznaniu środków finansowych (15.000 zł) osobom realizującym określone przedsięwzięcia w następujących dziedzinach:

  • sztuki wizualne,
  • film,
  • teatr,
  • muzyka,
  • taniec,
  • literatura,
  • upowszechnianie kultury,
  • opieka nad zabytkami.

Stypendia mają wspierać rozwój umiejętności artystycznych oraz upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami, a projekt stypendialny musi być skierowany do mieszkańców Łodzi. Wyboru stypendystów dokonuje Komisja Stypendialna, w składzie której znajdą się osoby reprezentujące środowiska twórcze, radni i urzędnicy. Oprócz wsparcia finansowego Wydział Kultury zapewnia także promocję realizowanych projektów stypendialnych.

UWAGA!!! Wnioski o przyznanie w 2023 roku stypendiów artystycznych Miasta Łodzi, należy składać z wykorzystaniem Formularza Wniosków, za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miasta Łodzi w terminie do dnia 25 stycznia 2023 roku, do godziny 23.59.

2023 - informacje na temat konkursu o przyznanie w 2023 roku stypendiów artystycznych znajdują się zobacz BIP > > >

2022 - informacje na temat realizacji programu stypendialnego 2022 znajdują się zobacz BIP >>>

2021 - informacje na temat realizacji programu stypendialnego 2021 znajdują się zobacz BIP >>>

2020 - informacje na temat realizacji programu stypendialnego 2020 znajdują się zobacz BIP >>>

2019 - informacje na temat realizacji programu stypendialnego 2019 znajdują się zobacz BIP>>>

2018 - informacje na temat realizacji programu stypendialnego 2018 znajdują się zobacz BIP >>

2017 - informacje na temat realizacji programu stypendialnego 2017 znajdują się zobacz BIP >>>

 

Stypendyści kultura

Aleksandra Adamczuk
tytuł: Droga
opis: Projekt Droga to budowana światłem interpretacja „Pasji” w przestrzeni łódzkich podwórzy. Myślą przewodnią projektu było dostrzeżenie nadziei w umieraniu. Miejsca, które niosą w sobie znamię cierpienia, są przemieniane za pomocą światła – symbolu życia, które jest głównym narzędziem kreowania scenografii. Wszystkie stacje osadzone są w podwórzach łódzkich kamienic, a elementem spajającym całość jest oświetlenie. Ono prowadziło uczestników przez poszczególne podwórza w centrum miasta.
rok: 2013
zdjęcie:
Justyna Apolinarzak
tytuł: Miasto snu
opis: Miasto snu to filmowa impresja animacyjna budująca oniryczną wizję miasta. W projekcie bierze udział 18 artystów, którzy zapisują sny w ręcznie zrobionym „Notesie snów”. Projekt pokazuje miasto nie tylko od jego sennej strony, lecz również tej dokumentalnej. W animacji sny przeplatają się z realistycznymi obrazami Polesia, Starych Bałut, Retkini. Powstała oniryczna, utopijna wizja miasta.
rok: 2016
zdjęcie:
Marcel Baliński
tytuł: Stypendium muzyczne
opis: Muzyka, którą komponuje Marcel Baliński, jej źródło, znajduje się na łódzkich podwórkach przesiąkniętych eklektyzmem, znanych mu z lat dziecięcych, z perspektywy piaskownicy i dachów kamienic. W ramach stypendium muzyk zrealizował dwa rejestrowane koncerty autorskich kompozycji jazzowych na łódzkich osiedlach w dzielnicach Śródmieście i Polesie. Foto: Sonja Orlewicz-Zakrzewska
rok: 2020
zdjęcie:
Marcin Bałczewski
tytuł: Powieść „Piętnastka”
opis: Powieść „Piętnastka”, składająca się z piętnastu rozdziałów książka, połączona z przeprowadzeniem akcji artystycznych w przestrzeni miejskiej. "Piętnastka " to książka tradycyjna, ale też książka – miasto – gra, gdzie tekst przenika się ze światem realnym, a świat realny przeobraża się w tekst.
rok: 2015
Janusz Adam Biedrzycki
tytuł: Brzydal
opis: W ramach projektu zostały przeprowadzone warsztaty teatralno/taneczne skierowane przede wszystkim do młodzieży narażonej na wykluczenie społeczne. Praca warsztatowa została zakończona premierą spektaklu „Brzydal”. Mariaż technik teatru tańca i teatru dramatycznego umożliwia łączenie ikonicznych znaków z głębią symbolu. Kompozycja ruchu, muzyki i słowa pozwala na wywoływanie różnych nastrojów. Na scenie drapieżność łączy się zatem z łagodnością, a dosadność z liryzmem.
rok: 2013
zdjęcie:
Janusz Adam Biedrzycki (2017)
tytuł: Ciemność
opis: Projekt „Ciemność”, to cykl warsztatów ruchowo- teatralno-muzycznych dla osób niewidomych i słabowidzących oraz młodych tancerzy zakończonym profesjonalnym spektaklem. Projekt jest kontynuacją pracy, artysty rozpoczętej w 2014 r. w Ośrodku dla Niewidomych i Słabo widzących im. Henryka Baranowskiego w Łodzi.
rok: 2017
zdjęcie:
Adam Biedrzycki
tytuł: (Wy)autowani (teatr)
opis: Spektakl będzie efektem warsztatowej pracy i spotkania dwóch grup: młodzieżowej oraz senioralnej, działających pod skrzydłami łódzkiego Teatru CHOREA. Na początku procesu postawiliśmy sobie pytania: Czy możliwy jest dialog pokoleń? Czy możliwe jest połączenie zuchwałej, szaleńczej młodości z odpowiedzialną, spokojną i nie śpieszącą się nigdzie starością? Spektakl przybierze formę miniserialu teatralnego, który ukazuje/odbija/zniekształca codzienną rzeczywistość. Mający na celu zaspokoić odwieczną potrzebę podglądania, ucieczki przed szarą, czasami niebezpieczną rzeczywistością. Nowe światy powstaną z indywidualnych zdarzeń, połączonych chęcią tworzenia wspólnej historii, gdzie każdy może być kim chce i w jaki sposób chce. Czy życie społeczne jest odbiciem serialu, czy serial jest odbiciem życia społecznego? Na ile historie, które zaprezentowane zostaną w kilku odsłonach odzwierciedlają rzeczywistość, a na ile ją kreują?
rok: 2022
Agata Bielska
tytuł: Miejska Kuchnia Roślinna
opis: Cykl działań badających potencjał gotowania jako medium artystycznego. Przeprowadzono cztery warsztaty kulinarno-artystyczne. Każdy z warsztatów miał odrębny temat, wynikający również ze specyfiki miejsca i grupy uczestników. Program każdego warsztatu kładł największy nacisk na badanie poszczególnych hipotez o tym jak gotowanie może stawać się medium artystycznym.
rok: 2013
zdjęcie:
Wojciech Bryndel
tytuł: Łódź Noir
opis: „Łódź Noir” to projekt fotograficzny nawiązujący do stylistyki czarnego kina. Jest odwołaniem do korzeni Łodzi jako miasta filmowego oraz rodzimych produkcji inspirujących się kinem noir. Autor na zdjęciach przedstawił dziesiątkę popularnych łodzian w charakterystycznych miejscach dla naszego miasta. Cała sesja wykonana w technice czarnobiałej, pełnej wyrazistych cieni i mocnych kontrastów. Foto: Wojciech Bryndel
rok: 2020
zdjęcie:
Marcin Brzozowski
tytuł: Matka Joanna od Aniołów
opis: W ramach projektu został stworzony wielodyscyplinarny spektakl teatralny pt. „Matka Joanna od Aniołów”. Do pracy nad spektaklem zaangażowano aktorów m.in. Teatru Ateneum, Teatru Ósmego Dnia, Teatru Szwalnia, Teatru Nowego im. K. Dejmka w Łodzi. Stworzono dziesięć kreacji aktorskich. Przedstawienie zostało bardzo dobrze przyjęte i będzie dalej prezentowane w repertuarze Teatru Szwalnia oraz jako propozycja impresaryjna.
rok: 2013
zdjęcie:
Aleksandra Chciuk
tytuł: Uni-partytury
opis: Projekt realizacji wielkoformatowych obrazów i jednocześnie partytur, na których można zagrać. Każdy odbiorca może jednocześnie zobaczyć obrazy, może je dotknąć i wydobyć z nich dźwięki. To swoiste ścienne instrumenty. Projekt nawiązuje do idei unistycznej Władysława Strzemińskiego.
rok: 2017
zdjęcie:
Agnieszka Chojnacka
tytuł: Instalacja dźwiękowa z elementami robotyki
opis: W ramach projektu został stworzony panel sterowania systemem, który za pomocą wyświetlacza LCD umożliwia regulację głośności oraz ustawianie różnych odstępów czasu pomiędzy całą sekwencją ruchu. Na blacie stołu (konstrukcja z surowej sklejki na kozłach) znajdują się trzy głośniki osobno stojące na specjalnie wykonanych konstrukcjach metalowych. Głośniki prowadzą ze sobą prozaiczną rozmowę.
rok: 2013
zdjęcie:
Anna Ciarkowska
opis: literatura
rok: 2018
Tomasz Ciesielski
opis: taniec
rok: 2018
Agnieszka Cytacka
tytuł: Łodzianki. Atlas Piękna.
opis: Projekt Łodzianki. Atlas Piękna - wynik wieloletniej obserwacji działalności kobiet w szeroko rozumianej sferze kulturalno-społecznej Łodzi, nieoczywistej fascynacji naszym miastem. Tytuł projektu nawiązuje do genialnej publikacji The Atlas of Beauty rumuńskiej fotografki Mihaeli Noroc, która przejechała cały Glob w poszukiwaniu kobiecego piękna. Łodzianki. Atlas Piękna zakłada stworzenie 101 fotograficznych portretów kobiet związanych swoją aktywnością z Łodzią – artystek, działaczek, aktywistek, pisarek, influencerek, start-uperek, animatorek kultury i życia społecznego, a także innych kobiet, które swoją pracą tworzą grunt do rozwoju miasta oraz pozytywnego postrzegania Łodzi również poza jej granicami. Łodzianki. Atlas Piękna to rzecz o kobietach i Łodzi. Każda z fotografowanych osób wybierze sobie swoje miejsce, które będzie stanowiło tło podkreślające jej charakter, osobowość i działalność. To projekt zakładający stworzenie osobliwego Atlasu, w którym Piękno przejawiać się będzie na wielu płaszczyznach: jako estetyczny aspekt kobiecości, jako energia wynikająca z pracy twórczej i społecznej oraz jako miejski krajobraz będący inspiracją do życia i działania. Dzięki wykonaniu aż stu sesji fotograficznych w “małych ojczyznach” bohaterek portretów zostanie przedstawione szerokie spektrum łódzkich plenerów.
rok: 2019
Magdalena Drab
tytuł: Miasto Ł.
opis: Projekt dotyczył realizacji spektaklu „Miasto Ł.” na podstawie powieści Tomasza Piątka. Przedstawienie zostało przygotowane przez grupę absolwentów PWSFTViT w Łodzi. Scenariusz realizacji został poszerzony o teksty spisane na podstawie wypowiedzi mieszkańców podczas okresu badawczego nad projektem.
rok: 2014
zdjęcie:
Magdalena Drab
opis: teatr / literatura
rok: 2018
Hubert Fiebig
tytuł: Przesilenia (teatr)
opis: Pracując nad spektaklem muzycznym Przesilenia wraz z twórcami kierujemy się w podróż do naszych ludowych korzeni, tj. słowiańskiego święta Nocy Kupały. Kupalnocka wypada 21 czerwca, w dzień przesilenia letniego. Jest świętem słońca i urodzaju. Z tego obrzędu wydobywamy motywy wspólnoty, ludowych pieśni i tańców oraz duchowego przeżycia, poszukując ich obecności we współczesnym świecie. Dlatego popularne piosenki zespołów Brathanki, Żywiołak, Kapela ze wsi Warszawa usłyszymy w nowej, elektronicznej aranżacji, a elementy tańców ludowych zobaczymy we współczesnej, klubowej choreografii. W spektaklu pod hasłem przesilenia nawiązujemy również do kondycji jego bohaterów - przepełnionych pragnieniami miłości i skomplikowanych relacji, w które ingerują słowiańskie, mitologiczne bóstwa. Libretto: Jędrzej Górski Adaptacja i reżyseria: Hubert Fiebig, Kinga Pudełek Muzyka: Jagoda Stanicka Choreografia: Katarzyna Janek Kostiumy: Michalina Kowalewska, Marta Kulik Scenografia: Gabriela Hanula Aktorzy: Zuzanna Chancewicz, Zenon Klaus, Kasia Szymonik, Tomasz Wierzba, Maja Korbiel, Max Deja, Ada Maciejewska, Kamil Olczyk oraz studenci 1. i 2. roku spec. musical Akademii Muzycznej w Łodzi.
rok: 2022
Anna Furkałowska
tytuł: "Muzycznym krokiem po Piotrkowskiej - audioprzewodnik z akompaniamentem"
opis: muzyka || Furkot, terkot, zgrzyt, melodia, śmiech, głosy, gadanie, szuranie, granie, wzdychanie - rytm miasta. W ramach projektu powstanie audioprzewodnik po ul. Piotrkowskiej ze specjalnie na ten cel skomponowaną muzyką i udźwiękowieniem, przenoszącymi słuchaczy w klimat dawnej Łodzi. Dedykowana kompozycja inspirowana zarówno dźwiękami miasta, jak i dziełami wybitnych łódzkich kompozytorów, pozwoli poznać Łódź w zupełnie nowy sposób. Dodatkowo projekt zakłada szereg działań promocyjnych i animacyjnych, jak specjalny fabularyzowany spacer, warsztaty dla dzieci, koncert finałowy i działania promocyjne w Internecie we współpracy z partnerami zadania - łódzkimi instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi.
rok: 2021
zdjęcie:
Eliza Gaust
tytuł: CZATA | Jude 1993-2017
opis: Projekt „CZATA | Jude 1993-2017” wydawnictwo poświęconej twórczości łódzkiego zespołu muzycznego Jude. Wydawnictwo zawiera teksty, grafiki i zdjęcia, dokumentujące działalność grupy Jude, obecnej na łódzkiej scenie muzycznej nieprzerwanie od 1993 roku.
rok: 2017
zdjęcie:
Kontakt