Ponadosiedlowe

BO 2021/2022 Ponadosiedlowe

L122 - Droga ku dorosłości. Poradnik dla młodzieży z pieczy zastępczej. Projekt ponadosiedlowy
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Zdrowie i pomoc społeczna
OPIS PROJEKTU: Poradnik w formie prostych i czytelnych komiksowych historii: jak radzić sobie w banku, u lekarza, gdzie wyrobić dowód, co to jest PIT, ZLM, jak założyć sprawę alimentacyjną, gdzie skorzystać z pomocy, itp. itp - dla młodych ludzi (18+), którzy opuszczają pieczę zastępczą i stają w obliczu samodzielnego życia. Broszura ma ułatwić poruszanie się po instytucjach, oswoić "upragnioną" ale nieznaną i trochę straszną "dorosłość". Zawierać będzie 3-4 prawdziwe historie młodzieży (np. matka z dzieckiem, chłopak i dziewczyna po domu dziecka lub rodzinie zastępczej) z ich pierwszych lat po opuszczeniu pieczy zastępczej, a także 1-2 krótkie teksty od psychologa, wstęp napisany przez autora projektu, cytat wybrany przez autora projektu. Projekt powinien być dostępny do pobrania, na stronach internetowych samorządowych ( UMŁ, MOPS, UP itp.). Warunkiem realizacji projektu jest ścisła współpraca z pomysłodawcą broszury.
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
L123 - Automatyczna toaleta publiczna - Górniak
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
OPIS PROJEKTU: Projekt przewiduje zakup oraz montaż automatycznej toalety publicznej w okolicy Targowiska Górniak oraz placu Niepodległości (szereg przystanków komunikacji publicznej). Jest to miejsce o sporym natężeniu ruchu pieszego, często odwiedzane przez łódzkich seniorów z południowej części naszego miasta. Jedyne dostępne w okolicy toalety znajdują się w halach targowych, jednak zwykle są one płatne. Projekt ten jest próbą odwrócenia niepokojącego trendu zanikania ogólnodostępnych toalet publicznych w pobliżu łódzkich targowisk. Toalety automatyczne to nowoczesne rozwiązania, nie wymagające większej obsługi i niegenerujące większych kosztów przy eksploatacji. Są nowoczesne i dostępne również dla osób niepełnosprawnych czy mających problemy ze swobodnym poruszaniem się. Obecność w pobliżu niezbędnych instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, a także energetycznych powinna ułatwić instalacje.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: G3-22/17
DODATKOWE LOKALIZACJE: G3-21/13, G3-21/12
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: NEGATYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 335000
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
L125 - Parking dla Lasu Łagiewnickiego / Arturówka, zlokalizowany przy ul. Łagiewnickiej
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Infrastruktura drogowa i komunikacja
OPIS PROJEKTU: Łodzianie bardzo chętnie korzystają z terenów zielonych, w szczególności z Lasu Łagiewnickiego, niestety brak jest miejsc parkingowych. Powoduje to, iż często zagrożone jest bezpieczeństwo ruchu, a nawet występuje zagrożenie pożarowe (parkowanie wzdłuż lasu czy we wjazdach pożarowych), blokowane są również okoliczne uliczki osiedlowe. Budowa parkingu przy ul. Łagiewnickiej, blisko głównego wejścia do lasu, pozwoli mieszkańcom Łodzi na bezpieczne i komfortowe dotarcie do lasu. Proponujemy utworzenie około 30-50 miejsc parkingowych. Zależy nam, aby parking był w miarę przyjazny dla środowiska / zielony, przez zastosowanie konstrukcji ażurowych / kraty. Dodatkowo chcemy, aby dokonano nasadzeń drzew i krzewów, a także zastosowano kwietniki.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: ŁÓDŹ-BAŁUTY; Osiedle: Łagiewniki; Numer działki: 1/24; Id działki: 106102_9.0012.1/24
DODATKOWE LOKALIZACJE: B12-1/24, B10-264, B12-1/32
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
OPINIA RADY OSIEDLA: POZYTYWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 800000
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
L126 - Filmowo-naukowe centrum rekreacyjno-kulturalne przy SP 116 ul. Ratajska 2/4
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Edukacja dzieci i młodzież
OPIS PROJEKTU: Na ogrodzonym terenie otaczającym budynek Szkoły Podstawowej Nr 116 powstanie centrum filmowo-naukowe z terenem rekreacyjno-kulturalnym. W ramach projektu powstaną strefy do dyspozycji mieszkańców miasta Łodzi: Kino pod chmurką, strefa gier i zabaw sportowych dla dzieci i dorosłych (tenis stołowy, szachy, tor do gry w bulle, boisko do siatkówki), Miasteczko ruchu drogowego, Miniamfiteatr pod zadaszeniem, strefa naukowo-edukacyjna do manipulacyjnych zabaw edukacyjnych i eksperymentów, ławeczka multimedialna do odtwarzania i odsłuchiwania muzyki i treści edukacyjnych.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: ŁÓDŹ-BAŁUTY; Osiedle: Bałuty Zachodnie; Numer działki: 113; Id działki: 106102_9.0036.113
DODATKOWE LOKALIZACJE: nr działki 119/12
ANALIZA FORMALNA: NIEPOPRAWNA
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
L127 - Filmowo-naukowe centrum rekreacyjno-kulturalne przy SP 116 ul.Ratajska 2/4
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Edukacja dzieci i młodzież
OPIS PROJEKTU: Na ogrodzonym terenie otaczającym budynek Szkoły Podstawowej Nr 116 powstanie centrum filmowo-naukowe z terenem rekreacyjno-kulturalnym. W ramach projektu powstaną strefy do dyspozycji mieszkańców miasta Łodzi: Kino pod chmurką, strefa gier i zabaw sportowych dla dzieci i dorosłych (tenis stołowy, szachy, tor do gry w bulle, boisko do siatkówki), Miasteczko ruchu drogowego, Na ogrodzonym terenie otaczającym budynek Szkoły Podstawowej Nr 116 powstanie centrum filmowo-naukowe z terenem rekreacyjno-kulturalnym. W ramach projektu powstaną strefy do dyspozycji mieszkańców miasta Łodzi: Kino pod chmurką, strefa gier i zabaw sportowych dla dzieci i dorosłych (tenis stołowy, szachy, tor do gry w bulle, boisko do siatkówki), Miasteczko ruchu drogowego, Miniamfiteatr pod zadaszeniem, strefa naukowo-edukacyjna do manipulacyjnych zabaw edukacyjnych i eksperymentów, ławeczka multimedialna do odtwarzania i odsłuchiwania muzyki i treści edukacyjnych.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: ŁÓDŹ-BAŁUTY; Osiedle: Bałuty Zachodnie; Numer działki: 113; Id działki: 106102_9.0036.113
DODATKOWE LOKALIZACJE: nr działki 119/12
ANALIZA FORMALNA: NIEPOPRAWNA
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
L128 - Staropoleski Klub Filmowy "Kotłownia"
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Kultura i dziedzictwo
OPIS PROJEKTU: Projekt stanowi kontynuację działalności Kina Kotłownia, które zostało sfinansowane z Budżetu Obywatelskiego w 2016 r. Projekt w 2017 r. został nagrodzony w Ogólnopolskim Konkursie „Mieszkam Tu”. Do 2019 r. odbywały się projekcje dla mieszkańców naszego miasta. Złożony projekt umożliwi wznowienie działalności Kina w zakresie niekomercyjnych projekcji filmowych wraz z prowadzeniem filmowego klubu dyskusyjnego popularyzującego wiedzę filmoznawczą. Kino będzie otwarte 2 razy w miesiącu w godzinach wieczornych. Nie będzie to przeszkadzało w funkcjonowaniu szkoły. po stronie szkoły będzie zapewnienie osoby do obsługi projekcji. Kino prowadzi swój niezależny profil na jednym z portali społecznościowych co pozwala na sprawną komunikację z mieszkańcami Łodzi. Informacje o niekomercyjnych projekcjach zamieszczane są również na profilu Plaster Łódzki – repertuar kin. Szkoła jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Wjazd do szkoły windą lub podjazdem, zjazd do pomieszczenia kinowego - schodołazem. Szkoła posiada własny parking, który zostanie udostępniony na czas projekcji.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: ŁÓDŹ-POLESIE; Osiedle: Stare Polesie; Numer działki: 290/17; Id działki: 106104_9.0009.290/17
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
L129 - Filmowo-naukowe centrum rekreacyjno-kulturalne przy SP 116 ul. Ratajska 2/4
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Edukacja dzieci i młodzież
OPIS PROJEKTU: Na ogrodzonym terenie otaczającym budynek Szkoły Podstawowej Nr 116 powstanie centrum filmowo-naukowe z terenem rekreacyjno-kulturalnym. W ramach projektu powstaną strefy do dyspozycji mieszkańców miasta Łodzi: Kino pod chmurką, strefa gier i zabaw sportowych dla dzieci i dorosłych (tenis stołowy, szachy, tor do gry w bulle, boisko do siatkówki), Miasteczko ruchu drogowego, Na ogrodzonym terenie otaczającym budynek Szkoły Podstawowej Nr 116 powstanie centrum filmowo-naukowe z terenem rekreacyjno-kulturalnym. W ramach projektu powstaną strefy do dyspozycji mieszkańców miasta Łodzi: Kino pod chmurką, strefa gier i zabaw sportowych dla dzieci i dorosłych (tenis stołowy, szachy, tor do gry w bulle, boisko do siatkówki), Miasteczko ruchu drogowego, Mini amfiteatr pod zadaszeniem, strefa naukowo-edukacyjna do manipulacyjnych zabaw edukacyjnych i eksperymentów, ławeczka multimedialna do odtwarzania i odsłuchiwania muzyki i treści edukacyjnych.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: ŁÓDŹ-BAŁUTY; Osiedle: Bałuty Zachodnie; Numer działki: 113; Id działki: 106102_9.0036.113
DODATKOWE LOKALIZACJE: działka nr 119/12
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
OPINIA RADY OSIEDLA: POZYTYWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 655000
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
L130 - ul. Leona Godlewskiego - remont odcinka ulicy
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Infrastruktura drogowa i komunikacja
OPIS PROJEKTU: Remont polega na wykonaniu nawierzchni ulicy z betonu asfaltowego na zniszczonym odcinku od DK71 do cmentarza.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: B-16 dz. 1/7
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
OPINIA RADY OSIEDLA: NEGATYWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
L131 - SALA ZABAW… NIE TYLKO DO ZABAW, czyli sala integracji sensorycznej – remont i wyposażenie Sali w Szkole Podstawowej Nr 109 im. Ludwiki Wawrzyńskiej
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Edukacja dzieci i młodzież
OPIS PROJEKTU: W ramach realizacji zadania mamy zamiar wyremontować i wyposażyć małą salę gimnastyczną, która znajduje się na poziomie -1 w naszej placówce. Chcemy wyposażyć salę w niezbędne urządzenia oraz pomoce niezbędne do prowadzenia zajęć integracji sensorycznej. Pragniemy, aby ta sala służyła nie tylko do zabawy, ale również do pracy z uczniami wymagającymi wsparcia terapeutycznego. Ponadto planujemy całkowity remont ww. sali.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: ŁÓDŹ-GÓRNA; Osiedle: Chojny; Numer działki: 342/1; Id działki: 106103_9.0026.342/1
DODATKOWE LOKALIZACJE: Szkoła Podstawowa Nr 109 im. Ludwiki Wawrzyńskiej mieści się w budynku wolnostojącym przy ul. Pryncypalnej 74 w Łodzi, na osiedlu Chojny – Zatorze w dzielnicy Łódź – Górna
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: NEGATYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 98100
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
L132 - PROJEKTUJEMY I DRUKUJEMY W 3D – doposażenie i odnowienie pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej Nr 109 w Łodzi;
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Edukacja dzieci i młodzież
OPIS PROJEKTU: W ramach realizacji zadania mamy zamiar odnowić istniejącą salę informatyczną oraz doposażyć ją w niezbędny sprzęt do projektowania i drukowania w 3D. Pragniemy, aby wszyscy uczniowie uczący się w Naszej szkole mogli poznawać tajniki projektowania i drukowania obiektów 3D.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: ŁÓDŹ-GÓRNA; Osiedle: Chojny; Numer działki: 342/1; Id działki: 106103_9.0026.342/1
DODATKOWE LOKALIZACJE: Szkoła Podstawowa Nr 109 im. Ludwiki Wawrzyńskiej mieści się w budynku wolnostojącym przy ul. Pryncypalnej 74 w Łodzi, na osiedlu Chojny – Zatorze w dzielnicy Łódź – Górna.
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: NEGATYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 190800
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
L133 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Łodzi poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Łódź-Nowosolna.
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
OPIS PROJEKTU: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Łodzi poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Łódź – Nowosolna. Obecnie używany pojazd, z uwagi na wysoki stopień wyeksploatowania oraz wieku, nie nadaje się do sprawnego prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych. Z uwagi na lokalizację jednostki, znajdującej się w pobliżu charakterystycznego, skomplikowanego układu drogowego (tzw. gwiaździste skrzyżowanie w Nowosolnej), przebiegającej w pobliżu autostrady A1, drogi krajowej nr 72 i licznych dróg dojazdowych do miasta oraz powiększającej się w szybkim tempie zabudowy wschodniej części miasta, zakup pojazdu jest niezbędny do prowadzenia szybkich i skutecznych działań ratowniczych.
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
OPINIA RADY OSIEDLA: POZYTYWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 1200000
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
L134 - BOISKO NASZYCH MARZEŃ modernizacja kompleksu sportowo – rekreacyjnego ORLIK przy Szkole Podstawowej Nr 109 w Łodzi;
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Sport i rekreacja
OPIS PROJEKTU: W ramach realizacji projektu pragniemy odnowić kompleks rekreacyjno – sportowy ORLIK znajdujący się przy Szkole Podstawowej Nr 109 w Łodzi. Projekt zakłada: modernizację/ uzupełnienie oraz wymianę nawierzchni, wymianę piłko-chwytów, wymianę oraz zakup sprzętu do gry w koszykówkę, siatkówkę oraz piłkę ręczną na boisku wielofunkcyjnym. Ponadto zakładamy w ramach projektu odnowić i zmodernizować siłownię na powietrzu, znajdującą się przy boiskach. W. w boiska oraz siłownia na powietrzu są ogólnodostępne nieodpłatnie dla mieszkańców osiedla. Wielofunkcyjne boisko stanie się miejscem do uprawiania sportu i rekreacji dla całej rodziny, a tym samym będzie przeciwdziałać wykluczeniu, wspierać walkę z uzależnieniami oraz sprzyjać integracji międzypokoleniowej i lokalnej. Uprawianie sportu na bezpiecznym i sprawnym boisku wspomaga zaburzoną koordynację ruchową, wpływa na koncentrację oraz jest miejscem spotkań dzieci z różnymi niepełnosprawnościami.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: ŁÓDŹ-GÓRNA; Osiedle: Chojny; Numer działki: 342/1; Id działki: 106103_9.0026.342/1
DODATKOWE LOKALIZACJE: Kompleks sportowo – rekreacyjny mieści się przy Szkole Podstawowej Nr 109 im. Ludwiki Wawrzyńskiej przy ul. Pryncypalnej 74 w Łodzi, na osiedlu Chojny – Zatorze w dzielnicy Łódź – Górna.
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 273000
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
L135 - BEZPIECZNA NAWIERZCHNIA NA PLACU ZABAW – STATEK NA ZŁOTNIE
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Edukacja dzieci i młodzież
OPIS PROJEKTU: Plac zabaw przy SP169 – Statek na Złotnie zbudowano prawie 15 lat temu. Przez te wszystkie lata w godzinach pracy szkoły bawią się tu uczniowie oraz wszyscy chętni goście. Nawierzchnia zwyczajnie wymaga wymiany.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: ŁÓDŹ-POLESIE; Osiedle: Złotno; Numer działki: 121/10; Id działki: 106104_9.0004.121/10
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
OPINIA RADY OSIEDLA: POZYTYWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 188000
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
L136 - Bezpieczna 114-stka - monitoring wizyjny wokół szkoły podstawowej nr 114 w Łodzi, ul. Milionowa 64.
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
OPIS PROJEKTU: Celem projektu jest montaż kamer wokół szkoły. Szkoła jest wyremontowana, monitoring zapewni większe bezpieczeństwo uczniom i może zapobiec aktom wandalizmu. Monitoring zostanie włączony do systemu monitoringu miejskiego
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: W21-351/18
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 30000
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
L137 - Wymiana nawierzchni na placu szkolnym przy SP114 w Łodzi, ul. Milionowa 64
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
OPIS PROJEKTU: Celem projektu jest zmiana starych, zniszczonych, krzywych płyt chodnikowych na estetyczną kostkę brukową na placu przy budynku szkoły. Szkoła jest wyremontowana z zewnątrz, budynek po termomodernizacji okala pół metrowy pas ułożony z kostki, a plac przylegający do budynku szpeci ten piękny obrazek starą płytą chodnikową.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: W21-351/18
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 315000
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
L138 - Wymiana nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw z projektu "Radosna szkoła"na terenie Szkoły Podstawowej nr 199
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Edukacja dzieci i młodzież
OPIS PROJEKTU: Projekt dotyczy wymiany powierzchni bezpiecznej na placu zabaw zbudowanym w ramach programu "Radosna szkoła" w roku 2021 r. na terenie Szkoły Podstawowej nr 199. Plac zabaw został zbudowany w 2012 r. Bezpieczne podłoże zgodnie pod wpływem warunków atmosferycznych uległo zniszczeniu. Kostki z granulatu wypaczyły się i nie spełniają swojej roli w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa korzystającym uczniom. Plac zabaw, to nieustanne źródło inspiracji dla dzieci, to ich świat działania i zabawy. Tutaj uwielbiają szukać granic swoich możliwości. Poprzez wrażenia zmysłowe próbują zrozumieć otoczenie, zmierzyć swoje siły, rozwijają swoją sprawność, motorykę, bawią się w gronie kolegów. Z tym związane jest ryzyko upadku. Zastosowanie bezpiecznej nawierzchni pod urządzeniami zabawowymi wzmacnia bezpieczeństwo naszych uczniów na placu zabaw i minimalizuje ryzyko odniesienia większych obrażeń. Planujemy wykonać bezpieczne podłoże z biowłókniny (maty z POLY EASI)- maty posiadają stosowne certyfikaty. Bezpieczna nawierzchnia to płytki "bezpiecznego upadku" - amortyzują i zapewniają bezpieczeństwo podczas zabawy. Plac zabaw będzie ogólnodostępny, będą z niego korzystać Bezpieczna nawierzchnia wykonana jest z gumowego granulatu.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: 375/55
DODATKOWE LOKALIZACJE: Dz. Nr 375/55 w obr W-21 o powierzchni 14 675 m kw.
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 157750
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
L139 - Nowe ogrodzenie wzdłuż terenu okalającego SP114 w Łodzi, ul. Milionowa 64
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
OPIS PROJEKTU: Projekt zakłada wymianę starego, zniszczonego ogrodzenia na nowe, solidne, estetyczne, zapewniające bezpieczeństwo ogrodzenie systemowe wraz z wymianą furtek i bram. Wymiana wpłynie zarówno na bezpieczeństwo dzieci jak i estetykę przestrzeni miejskiej.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: W21-351/18
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 186000
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
L140 - Modernizacja kuchni z zapleczem i jadalnią w SP 91 w Łodzi.
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Edukacja dzieci i młodzież
OPIS PROJEKTU: W naszej szkole posiłki są przygotowywane zgodnie z założeniem zbilansowanej diety i przygotowywane ze świeżych produktów, dostarczanych codziennie przez dostawców. Niestety, posiadane, przestarzałe wyposażenie, ulega częstym awariom i nie daje możliwości przechowywania produktów i przygotowywania posiłków we właściwych standardach. Bardzo często usterkom ulega również instalacja wodno-kanalizacyjna. Prace remontowe obejmą wymianę terakoty i glazury, malowanie ścian, wymianę oświetlenia, remont instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i gazowej oraz wymianę stolarki drzwiowej w kuchni, jadalni oraz zapleczach. W ramach doposażenia zakupimy sprzęt kuchenny, meble i niezbędne naczynia. Wzbogacenie zaplecza kuchennego o nowoczesne sprzęty wpłynie na podniesienie jakości przygotowywanych posiłków i poprawi warunki pracy pracownikom kuchni, a remont stołówki oraz nowoczesne wyposażenie sprawi, że uczniowie będą spożywać posiłki w przyjaznym i estetycznym otoczeniu.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: ŁÓDŹ-POLESIE; Osiedle: Koziny; Numer działki: 262/10; Id działki: 106104_9.0007.262/10
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: NEGATYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 435000
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
L141 - Przywróćmy blask infrastrukturze sportowej w XXIX Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Sport i rekreacja
OPIS PROJEKTU: Przedmiotem projektu jest remont sali gimnastycznej o powierzchni ok. 273 m 2. Nowa sala zapewniać będzie odpowiednie warunki do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego oraz umożliwiać będzie organizowanie spotkań, imprez i rozgrywek o charakterze ogólnodostępnym. Główne działania to: - wyrównanie i malowanie ścian i sufitu, wykonanie zabudowy grzejników, - remont podłogi i wymiana parkietu, - wymiana instalacji elektrycznej i montaż okablowania do nagłośnienia sali, - wymiana opraw oświetleniowych i montaż tablicy wyników, - montaż rolet sterowanych elektrycznie, - montaż nagłośnienia, - montaż nowych drabinek
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: Działka nr 69, obręb S-5
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 319000
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
L142 - Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem i wyposażeniem w SP nr 91 w Łodzi.
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Edukacja dzieci i młodzież
OPIS PROJEKTU: Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu korzystania z obiektu poprzez remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem, wymianę wyposażenia oraz oświetlenia na energooszczędne, montaż tablicy wyników i nagłośnienia. Sala gimnastyczna wymaga kompleksowego remontu. Zeszłoroczne ulewy i uszkodzony dach spowodowały zalanie obiektu. Generalnego remontu wymaga zniszczony parkiet, zalane ściany oraz oświetlenie, które z roku na rok generuje coraz większe koszty. Modernizując oświetlenie, zaoszczędzimy na kosztach energii elektrycznej. Nowoczesne oświetlenie LED zużywa do 80% mniej energii niż tradycyjna instalacja oświetleniowa. Odpowiednio dobrane oświetlenie zapewni lepszy komfort oraz bezpieczeństwo korzystających z sali uczniów. W zakresie remontu są pomieszczenia przebieralni/szatni dla uczniów, magazynku sprzętowego oraz przyległego korytarza. Prace obejmą uzupełnienie i naprawę tynków, malowanie ścian, wymianę zabudowy grzejników w remontowanych pomieszczeniach, wymianę stolarki drzwiowej i naprawę stolarki okiennej. Chcielibyśmy w ramach projektu wymienić również osprzęt sportowy pamiętający dawne lata, zamontować nowe drabinki oraz zainstalować tablicę wynikową oraz instalację nagłaśniającą. Remont i wyposażenie sali gimnastycznej w sprzęt sportowy i audiowizualny umożliwi organizację imprez sportowych i rekreacyjnych nie tylko dla dzieci szkolnych, ale również dla młodzieży i starszych mieszkańców Kozin.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: ŁÓDŹ-POLESIE; Osiedle: Koziny; Numer działki: 262/10; Id działki: 106104_9.0007.262/10
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 239500
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
Kontakt