Zgłoszenie szkody - Odszkodowania

Zgłoszenie szkody w pojeździe, do której doszło na terenie Miasta Łodzi na drodze publicznej albo na drodze wewnętrznej pozostającej w utrzymaniu Zarządu Dróg i Transportu.

Jeśli uszkodzili Państwo samochód na skutek ubytku w nawierzchni przysługuje Państwu odszkodowanie. Aby je uzyskać należy złożyć wniosek dostępny poniżej wraz ze zdjęciami ubytku i miejsca zdarzenia.

Wniosek ze zdjęciami należy złożyć w Zarządzie Dróg i Transportu przy ul. Piotrkowskiej 173 lub przesłać mailowo na adres zdit@zdit.uml.lodz.pl (maksymalna wielkość maila to 18 MB)

Po zgłoszeniu szkody w Zarządzie Dróg i Transportu, zawiadomienie jest przesyłane drogą elektroniczną do brokera Miasta, a następnie do ubezpieczyciela Miasta.

Zarząd Dróg i Transportu: tel. 42 638-58-68 w godz. 7:30 - 15:30, we wtorki w godz. 9:00 - 17:00.

Szkodę można zgłosić również bezpośrednio do ubezpieczyciela Miasta za pośrednictwem infolinii: 801 159 159


Szkody w pojazdach, które powstały w 2022 r.

 • Formularz zgłoszenia szkody w pojeździe na rok 2022
 • Ubezpieczyciel Miasta Łodzi na 2022 r.: TUW PZUW
 • Numer polisy OC na 2022 r.: DN3 00D70049
 • Dokumentacja do zdarzenia wymagana obligatoryjnie:
  - formularz zgłoszenia szkody w pojeździe
  - dokumentacja fotograficzna miejsca zdarzenia z zaznaczoną bezpośrednią przyczyną szkody
  - Kserokopia dowodu rejestracyjnego
 • Uzupełniająco:
  - oświadczenie świadka
  - notatka policji
Kontakt