System Informacji Miejskiej

System Informacji Miejskiej wprowadzany jest w oparciu o Uchwałę Nr LVI/1069/05 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 października 2005 r.

 

Wytyczne do wykonania tablicy z numerem posesji wg Systemu Informacji Miejskiej:

Tablica winna być wykonana z blachy aluminiowej grubości 2 mm, chromianowanej lub anodowanej o wymiarach: wysokość tablicy zależna od odległości czytającego (tabela poniżej), szerokość tablicy zależna od długości treści umieszczonej na tablicy (zgodnie z załącznikiem nr 2 pkt 5 niżej wymienionej Uchwały);

Wieszak tablicy – blacha stalowa (3 mm) ocynkowana ogniowo;

Wspornik – blacha aluminiowa chromianowana lub anodowana;

TABLICE

WYSOKOŚĆ

ODLEGŁOŚĆ

małe

350 mm dla jednowierszowej nazwy ulicy

400 mm dla dwuwierszowej nazwy ulicy

mniejsza niż 25 m

średnie

450 mm dla jednowierszowej nazwy ulicy

520 mm dla dwuwierszowej nazwy ulicy

25 m – 50 m

duże

550 mm dla jednowierszowej nazwy ulicy

630 mm dla dwuwierszowej nazwy ulicy

większa niż 50 m

 

W tradycyjnej zabudowie, za odległość należy przyjąć odległość osi przeciwległego chodnika - po drugiej stronie jezdni, a na ulicach dwujezdniowych – po drugiej stronie przeciwległej jezdni.

W osiedlach zabudowy wielorodzinnej za odległość należy przyjąć odległość od osi chodnika ulicy, przy której budynek jest adresowany lub, gdy budynek nie jest widoczny od tej ulicy - od osi chodnika powszechnie uczęszczanego ciągu komunikacyjnego.

Przykładowe wielkości tablicy z numerem posesji: 350/350, 350/400, 350/450 itd. (pozostałe wymiary tablic adresowych zawarte zostały w Uchwale Nr LVI/1069/05 z dnia 26 października 2005 r. w sprawie Systemu Informacji Miejskiej w Łodzi).

 

Grafika tablic adresowych w „normalnej” strefie:

Cyfra adresowa – Humanist 777 Bold Condensed, 95%

Nazwa ulicy, nazwa obszaru SIM – Humanist 777 Roman Condensed, 95% ,track 15.

Ukośnik – Humanist 777 Roman Condensed, 95%

Litery -  wykonane z białej folii odblaskowej I generacji, 

Pasek - czerwona folia odblaskowa I generacji (kolor zbliżony do Pantone 485).

Tło tablicy - niebieski lakier proszkowy RAL Nr 5005

Grafika tablic adresowych w strefie turystycznej:

Cyfra adresowa – zap. Humanist 601 Demi, 90%, track - 0

Nazwa ulicy, nazwa obszaru –  Zapf  Humanist 601 Demi, 85%, track 20.

Ukośnik – Zap. Humanist 601 Demi, 85%

Litery - wykonane z białej folii odblaskowej I generacji.

Pasek - czerwona folia odblaskowa I generacji (kolor zbliżony do Pantone 485).

Tło tablicy - brązowy lakier proszkowy RAL Nr 8015

 

Na tablicy, na czerwonym pasku w dole tablicy umieszcza się nazwę obszaru określoną niżej określoną Uchwałą Nr LVI/1069/05 z dnia 26 października 2005 r. w sprawie Systemu Informacji Miejskiej w Łodzi.

Strzałka na tablicy określa kierunek wzrostu numeracji adresowej.

 

Tablica adresowa winna być zwrócona do ulicy przy której adresowany jest budynek. W przypadku gdy miejsce umieszczenia tablicy lub budynek jest niewidoczny od tej ulicy, wówczas „adresówkę” należy zwrócić ku powszechnie wykorzystywanemu ciągowi komunikacyjnemu.

 

UWAGA – skrót od słowa ulica winien być wykonany z małej litery – tj. „ul.”

Kontakt