Logo Łodzi

Głównym założeniem projektowym podczas tworzenia logo Łodzi było nawiązanie do dziedzictwa miasta oraz spójność ze strategią komunikacji marki Łódź. Kultura i sztuka była, jest i będzie tkanką, która buduje swoistość miejsca, stając się niejako znakiem firmowym. Łódź to miasto, gdzie przenikają się wpływy różnych styli architektonicznych i postaw artystycznych. Jednak największy rozwój sztuki w Łodzi zapoczątkował modernizm z Władysławem Strzemińskim i Katarzyną Kobro na czele. Logo Łodzi ma na celu silniejsze identyfikowanie miasta z dokonaniami artystycznymi, które odegrały i odgrywają znaczącą rolę w rozwoju sztuki na całym świecie. Współczesną tkankę miasta tworzą przemysły kreatywne. W Łodzi odbywa się wiele ważnych imprez kulturalnych (np. Festiwal Designu, Fashion Week czy Festiwal Fotografii). Istotny element tkanki miasta stanowią także ośrodki akademickie. Tworzy tu wielu znakomitych artystów, których niezależnie od dyscypliny łączy wspólny rodowód. Zatem znak odnosi się zarówno do historii i tradycji Łodzi, jak i do jej współczesności.

Wyrazista kolorystyka znaku jest ściśle ustalona i stanowi kod rozpoznawczy logotypu. Zastosowana kolorystyka nie ma podłoża symbolicznego, jednakże dobór kolorów podyktowany był myślą o Łodzi jako mieście przemysłu w dosłownym tego słowa znaczeniu. Logotyp operuje czterema kolorami jakie funkcjonują w technikach druku funkcjonalnego tj.: cyjan (C100 M0 Y0 K0), magenta (C0 M100 Y0 K0), czerń (C0 M0 Y0 K100) oraz żółty (C0 M6 Y100 K0).

W razie pytań dotyczących wykorzystania logo oraz herbu przy działaniach promocyjnych realizowanych przez organizatorów przedsięwzięć/wydarzeń/imprez prosimy o kontakt z:

p. Aldoną Sołtysiak, tel. +48 (42) 638-44-38

pod adresem logo@uml.lodz.pl

Logo Łodzi - pobierz

Plik ZIP zawierający logo Łodzi w różnych formatach (PDF, EPS, JPG) oraz wersjach językowych.

Łódź jest miejscem wyjątkowym. Niewiele jest podobnych miejsc na świecie, które skupiają wokół siebie tak liczne grono projektantów, tworzących w tym samym duchu. Władysław Strzemiński zapoczątkował zjawisko, które uczyniło go „patronem miasta". Strzemiński dał początek nowemu pojmowaniu sztuki, a jego myśl znalazła wielu kontynuatorów, którzy do dzisiaj kształcą młode pokolenia artystów w duchu awangardy. Projekt nowego logo Łodzi bazuje na alfabecie stworzonym przez Władysława Strzemińskiego w 1932 roku i wykorzystuje podstawowe kształty geometryczne, kierunki, kąty, co pozycjonuje projekt jako wpisujący się w założenia plastyczne Awangardy lat 20. i 30. ubiegłego wieku.

Logo operuje podstawowymi środkami plastycznymi takimi jak: linia, punkt, kolor. Na zapamiętywalność logo Łodzi wpływają przede wszystkim:

  • fakt, że jest to logotyp, a nie typowy znak graficzny, który bazuje na ilustracji;
  • dynamiczna kompozycja;
  • nietypowy sposób zapisu treści;
  • charakterystyczna, wyrazista kolorystyka znaku;
  • nowoczesny charakter projektu.
Kontakt