Dyżury aptek

Informujemy, że z powodu braków personalnych apteki ujęte w wykazach mogą pracować w innych niż dotychczas godzinach

Zmiany zostaną naniesione do rejestru niezwłocznie po otrzymaniu oficjalnego komunikatu od przedstawiciela Apteki.

Kontakt