Program szczepień ochronnych przeciw grypie 65 plus

Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciw grypie w Łodzi dla osób w wieku 65 lat i więcej

Program skierowany jest do mieszkańców Łodzi w wieku od 65 roku życia, którzy leczą się z powodu występowania u nich przewlekłej choroby dolnych dróg oddechowych lub cukrzycy lub choroby nadciśnieniowej. 

W ramach Programu osoby zakwalifikowane będą szczepione przeciw grypie za pomocą szczepionek czterowalentnych zarejestrowanych i dopuszczonych do obrotu w Polsce, zgodnych z zaleceniami WHO na sezon 2023/2024.

W ramach Programu nie obowiązuje rejonizacja - pacjent zgłasza się do wybranej jednostki, która np. znajduje się najbliżej naszego miejsca zamieszkania, a realizuje Program. Nie trzeba być nawet ubezpieczonym.

Poniżej znajduje się lista realizatorów wraz z informacjami dotyczącymi lokalizacji oraz możliwości zapisów na szczepienie. 

Realizatorzy Programu

Kontakt