Przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy w rodzinie

Raport z badania „Rozpowszechnienie picia napojów alkoholowych oraz używania narkotyków i związane z tym problemy społeczne wśród mieszkańców Łodzi”. Badanie wykonane na zlecenie Urzędu Miasta Łodzi.

Kontakt