Vademecum Pacjenta

Zapraszamy do korzystania z Ogólnopolskiego Informatora o Czasie Oczekiwania na Świadczenia Medyczne: http://kolejki.nfz.gov.pl/, w którym można uzyskać informacje na temat wszystkich placówek medycznych posiadających umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na terenie całego kraju; ilości osób oczekujących na świadczenia medyczne w poradniach i oddziałach szpitalnych oraz o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia.

Szybka terapia onkologiczna – co to jest?

Szybka terapia onkologiczna to nowe rozwiązania organizacyjne, mające na celu sprawne i szybkie poprowadzenie pacjenta przez kolejne etapy diagnostyki i leczenia. Szybka terapia onkologiczna nie jest programem zdrowotnym w rozumieniu art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm). Jest przeznaczona dla wszystkich pacjentów, u których lekarze podejrzewają lub stwierdzą nowotwór złośliwy. Ministerstwo Zdrowia ani NFZ nie kwalifikują pacjentów do udziału w szybkiej terapii onkologicznej.

Szybka terapia onkologiczna ma poprawić dostępność diagnostyki i leczenia nowotworów złośliwych i usystematyzować proces diagnostyczno-terapeutyczny. Będzie to możliwe dzięki wprowadzeniu karty diagnostyki i leczenia onkologicznego oraz wyznaczeniu maksymalnych terminów na realizację poszczególnych etapów leczenia. Zniesienie limitów na diagnostykę i leczenie nowotworów ma usprawnić ten proces.

Jak rozpocząć leczenie w ramach szybkiej terapii onkologicznej? Karta diagnostyki i terapii onkologicznej

Pierwszym krokiem do diagnostyki i leczenia w ramach szybkiej terapii onkologicznej jest zgłoszenie się pacjenta do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), który przeprowadzi dokładny wywiad, oceni dolegliwości pacjenta i w razie potrzeby zleci wykonanie niezbędnych badań. Jeśli na tej podstawie stwierdzi podejrzenie nowotworu złośliwego, skieruje pacjenta do specjalisty właściwego ze względu na umiejscowienie nowotworu lub do onkologa. W tym celu lekarz POZ wystawi pacjentowi kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego.

Kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego będzie mógł wydać także lekarz specjalista w poradni ambulatoryjnej (AOS), jeśli zdiagnozuje nowotwór złośliwy u pacjenta, którego leczy. Pacjent może otrzymać kartę także w szpitalu – jeśli w wyniku hospitalizacji (nawet niezwiązanej z chorobą nowotworową) zostanie u niego wykryty nowotwór złośliwy. W takim przypadku warunkiem wydania karty będzie potwierdzenie diagnozy. Na tych samych zasadach kartę otrzyma pacjent hospitalizowany z powodu nowotworu.

Kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego mogą otrzymać również pacjenci z chorobą nowotworową, którzy rozpoczęli leczenie przed 1 stycznia 2015 r. W ich przypadku kartę będzie wystawiał lekarz prowadzący leczenie w szpitalu. Dzięki temu przejdą płynnie do nowego systemu.

Twój lekarz POZ

Pierwszy etap diagnostyki rozpocznie się podczas wizyty pacjenta u lekarza POZ. Przeprowadzi on dokładny wywiad z pacjentem i oceni jego dolegliwości, może również zlecić wykonanie niezbędnych badań.

Pacjent, u którego lekarz POZ będzie podejrzewał nowotwór złośliwy (jeśli na podstawie wykonanych badań nie wykluczy tej choroby), otrzyma kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego, dzięki której szybko dostanie się do specjalisty.

Jakie informacje zawiera karta?

W karcie diagnostyki i leczenia onkologicznego znajdą się rubryki, które będą uzupełniać właściwi lekarze na poszczególnych etapach procesu diagnostyczno-terapeutycznego. Dzięki temu informacje o pacjencie będą się znajdowały w jednym miejscu. Będą to m.in.:

 • wykaz badań diagnostycznych, które zostały wykonane pacjentowi;
 • diagnoza, a w przypadku rozpoznania nowotworowego również informacja o stopniu zaawansowania choroby;
 • plan leczenia.

Karta będzie własnością pacjenta. Udokumentuje cały proces diagnostyki i leczenia, aż do powrotu pacjenta do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej po zakończeniu leczenia. Świadczeniodawca będzie miał obowiązek nieodpłatnie przekazać pacjentowi oryginał karty oraz przechowywać jej kopię.

U lekarza specjalisty – diagnoza w 9 tygodni

Pacjent, który otrzyma kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego, powinien zgłosić się do lekarza specjalisty. Od momentu, gdy pacjent zostanie wpisany na listę osób oczekujących na konsultację specjalisty, do postawienia diagnozy nie powinno minąć więcej niż 9 tygodni.

W czasie pierwszych 5 tygodni:

 • pacjent będzie czekał na wizytę u lekarza specjalisty – maksymalnie 2 tygodnie;
 • pacjent wykona badania zlecone przez lekarza specjalistę w ramach diagnostyki wstępnej (na podstawie tych badań lekarz potwierdzi lub wykluczy chorobę nowotworową u pacjenta).

W czasie kolejnych 4 tygodni:

 • pacjent wykona badania zlecone przez lekarza specjalistę w ramach diagnostyki pogłębionej. Na ich podstawie lekarz określi stopień zaawansowania choroby.

Aby szybka terapia onkologiczna uwzględniała potrzeby związane ze specyfiką choroby danego pacjenta, przewidziano jeden dodatkowy tydzień na rozpoczęcie diagnostyki pogłębionej. Jest to czas na organizację przejścia pacjenta z jednej placówki ochrony zdrowia do drugiej, jeśli okaże się, że diagnostyka tego wymaga.

Opieka i wsparcie w szpitalu – konsylium i koordynator

Konsylium to wielodyscyplinarny zespół specjalistów  złożony m.in. z chirurga onkologa, radioterapeuty, onkologa, który opracuje plan leczenia pacjenta. Zbierze się ono w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia się pacjenta do szpitala.

W konsylium będą mogły uczestniczyć także inne osoby, między innymi: pielęgniarka, psycholog albo inny pracownik medyczny.
Konsylium jest niezbędne do rozpoczęcia leczenia. Zespół specjalistów będzie konsultował wyniki badań pacjenta i na tej podstawie zakwalifikuje go do właściwego leczenia.

Koordynator

Koordynator będzie towarzyszył pacjentowi aż do zakończenia leczenia. Następnie pacjent (wraz z dokumentacją i zaleceniami) przejdzie pod opiekę lekarza specjalisty. Jeśli jego stan zdrowia się nie pogorszy i potwierdzą to wyniki badań, pacjent – z programem opieki długofalowej – zostanie skierowany do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), który ponownie stanie się jego lekarzem prowadzącym

 • będzie koordynował plan leczenia pacjenta ustalony przez konsylium;
 • będzie dbał o to, aby dokumentacja związana z kartą diagnostyki i leczenia pacjenta była kompletna (m.in. aby zawierała potwierdzenia wykonania świadczeń i zakończenia danego etapu leczenia);
 • będzie udzielał pacjentowi wszystkich niezbędnych informacji związanych z leczeniem onkologicznym.

Koordynator  ułatwi  pacjentowi przechodzenie przez poszczególne etapy leczenia. Dzięki temu nadzorowi proces terapeutyczny – zaplanowany przez konsylium – będzie mógł być sprawnie realizowany.

Więcej informacji znajduje się na stronie: http://pakietonkologiczny.gov.pl/.

Prawa pacjenta są zbiorem praw, zawartych między innymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, czy też ustawie o zakładach opieki zdrowotnej.

Przestrzeganie praw pacjenta jest ustawowym obowiązkiem wszystkich uczestniczących w udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Od organów władzy publicznej począwszy, poprzez osoby wykonujące zawód medyczny, do wszystkich innych, którzy z racji wykonywanego zawodu mają kontakt z pacjentem.

Zbiór praw pacjenta znajduje się na stronie: http://nfz-lodz.pl/dlapacjentow/jak-sie-leczyc/prawapacjenta/1424-prawa-pacjenta

Informacje na temat działalności Zespołu: http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=333

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA W ŁODZI OD 1 PAŹDZIERNIKA 2017 r.

NOWE PUNKTY, W KTÓRYCH OTRZYMASZ POMOC

Informujemy, że w związku z wejściem w życie od 1 października systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia, czyli sieci szpitali, zmienią się punkty nocnej pomocy w ŁODZI. Pacjentami po godzinach pracy poradni POZ oraz w soboty, niedziele i święta w Łodzi zaopiekuje się 6 szpitali, które zostały zakwalifikowane na I, II i III poziom podstawowego szpitalnego zabezpieczenia, czyli sieci szpitali. Sprawdź, gdzie od 1 października możesz skorzystać z pomocy.

Co to jest nocna pomoc

Poradnie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielają pomocy w razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy od poniedziałku do piątku w godz. 18-8 dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy. Pacjent może zgłosić się do dowolnego punktu nocnej pomocy, natomiast jeśli wzywa lekarza lub pielęgniarkę do domu, wzywa ją z punktu nocnej pomocy znajdującego się na terenie obszaru, w którym mieszka.

Co się zmieni od 1 października

W Łodzi łatwiej będzie uzyskać pomoc w nocy i w dni wolne - będzie więcej zespołów pielęgniarsko-lekarskich i więcej punktów nocnej pomocy. Pomoc będzie udzielana w nowych miejscach – zamiast 5 punktów nocnej pomocy będzie ich 7, pacjentami zaopiekuje się też więcej lekarzy i pielęgniarek.

Punkty nocnej pomocy będą zorganizowane przy szpitalnych oddziałach ratunkowych i izbach przyjęć w szpitalach. Pozwoli to na skrócenie kolejek w tych miejscach i udzielenie pacjentom pomocy adekwatnej do ich stanu zdrowia.

Z końcem września w Łodzi zakończą umowy z ŁOW NFZ i opiekę nad pacjentami następujące placówki:

 • Medical Centers The Medici z ul. Batalionów Chłopskich, które opiekowało się pacjentami z obszaru Łódź Polesie
 • Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego, która opiekowała się pacjentami z obszaru Łódź Śródmieście
 • PRO-MEDYK Sp. z o.o. z obszaru Łódź Widzew

Informacja dla pacjentów codziennie godz. 8-20:

 • 801 002 275 - dla telefonów stacjonarnych
 • 42 299 92 75  - dla telefonów komórkowych i z zagranicy

Gdzie się leczyć?

Od 1 października od godziny 8 rano nocną pomoc realizują w Łodzi:

punkt nocnej pomocy

osiedla/ gminy

realizator miejsce świadczenia

telefon

Łódź-Bałuty Zachód

osiedla: Bałuty-Centrum,
Bałuty Zachodnie, Radogoszcz,
Teofilów-Wielkopolska

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr W. Biegańskiego Łódź, ul. Studzińskiego 61

42 657 41 25

510 935 692

Łódź-Bałuty Wschód osiedla: Bałuty-Doły,
Łagiewniki,
Julianów-Marysin-Rogi,
Osiedle Wzniesień Łódzkich
 Miejskie Centrum Medyczne im. dr K. Jonschera w Łodzi Łódź, ul. Przyrodnicza 7/9       42 655 01 70
Łódź-Górna Północ osiedla: Chojny-Dąbrowa, Piastów-Kurak, Rokicie, Górniak Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi Łódź, ul. Pabianicka 62

42 689 50 01

42 689 50 04

42 689 50 05

Łódź-Górna Południe

osiedla: Chojny,
Osiedle nad Nerem,
Ruda, Wiskitno;
gm. Brójce,
gm. Tuszyn,
gm. Rzgów

Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi Łódź, ul. Kosynierów Gdyńskich 61

42 687 50 54

Łódź-Polesie

osiedla: Karolew-Retkinia Wschód, Koziny, Lublinek-Pienista, im. Józefa Montwiłła-Mireckiego, Retkinia Zachód-Smulsko, Stare Polesie, Zdrowie-Mania, Złotno

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi Łódź, ul. Wileńska 37

42 680 47 81

Łódź-Śródmieście

osiedla: Katedralna, Śródmieście-Wschód

Centrum Medyczne im. dr L. Rydygiera w Łodzi Łódź, ul.  Rewolucji 1905 r. nr 54    

42 633 36 42

Łódź-Widzew

osiedla: Andrzejów, Dolina Łódki, Mileszki, Nowosolna, Nr 33, Olechów

-Janów, Stary Widzew, Stoki, Widzew-Wschód, Zarzew; gm. Nowosolna, gm. Andrespol

Miejskie Centrum Medyczne im. dr K. Jonschera w Łodzi Łódź, ul. Milionowa 14      

42 672 19 18

stan na 26.9. 2017

Kontakt