Parkowanie płatne

Zmiany w obsłudze Strefy Płatnego Parkowania w Łodzi

W związku z wyborem nowego operatora SPP – firmy Indigo Polska S.A. – począwszy od października 2022 r. wprowadzone zostaną następujące zmiany:

- zamontowane zostaną nowe parkomaty zaopatrzone w ekran dotykowy zamiast dotychczasowej klawiatury

- uruchomiony zostanie nowy e-sklep z rozszerzoną ofertą e-abonamentów obejmującą:

- roczny i kwartalny dla Podstrefy A;

- roczny i kwartalny dla Podstrefy B;

- miesięczny dla Podstrefy C;

- dla mieszkańca Strefy,

- dla pojazdów hybrydowych;

- dla pojazdów pogotowi technicznych;

- dla osób niepełnosprawnych;

- dla posiadaczy miesięcznego biletu kolejowego lub MPK

 

- zwiększenie ilości aplikacji do płatności mobilnych:

 

„AnyPark” 

„CityParkApp” 

„ePARK” 

„FlowbirdParking” 

„Karta Łodzianina” 

„moBILET” 

„MobiParking” 

„mPay”

 

- uruchomienie nowej Podstrefy D obejmującej ul. Bałucki Rynek (jezdnia północna i południowa) oraz leżący między nimi odcinek ul. Łagiewnickiej.

Kwoty opłat parkingowych nie ulegają zmianie.

Pełna podstawa prawna regulująca zasady funkcjonowania i korzystania ze Strefy Płatnego Parkowania w Łodzi dostępna jest pod adresem:

Uchwała nr LX/1803/22 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 1 czerwca 2022 r.

Kontakt