Ponadosiedlowe

BO 2021/2022 Ponadosiedlowe

L183 - Wytyczenie i trwałe oznakowanie trasy rowerowej oraz przeprowadzenie zawodów kolarskich w formule XCO w Lesie Łagiewnickim.
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Sport i rekreacja
OPIS PROJEKTU: Projekt zakłada następujące działania: wyznaczenie i trwałe oznakowanie trasy rowerowej w północnej części Lasu Łagiewnickiego. Pętla rowerowa przebiega po śladzie organizowanego niegdyś wyścigu MTB w Lesie Łagiewnickim i jest obecnie miejscem treningów kolarskich. Oznakowanie w postaci strzałek i piktogramów (z wykorzystaniem drzew i drewnianych słupków) oraz umieszczenie tablicy informacyjnej z regulaminem i przebiegiem trasy poprawi bezpieczeństwo rowerzystów i pozostałych osób korzystających z terenów Lasu Łagiewnickiego. Przyczyni się również do popularyzacji kolarstwa górskiego oraz pozwoli odkryć sportowe walory terenu Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. W ramach projektu przewidziana jest również organizacja zawodów kolarskich na wyznaczonej trasie. Zawody odbędą się w formule XCO (olimpijskie cross country) i będą to otwarte Mistrzostwa Łodzi.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: ŁÓDŹ-BAŁUTY; Osiedle: Łagiewniki; Numer działki: 1/11; Id działki: 106102_9.0016.1/11
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 27000
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
L184 - Wspieramy bohaterów codzienności  - opieka wytchnieniowa dla rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością z terenu Miasta Łodzi.
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Zdrowie i pomoc społeczna
OPIS PROJEKTU: OPIEKA WYTCHNIENIOWA Pani Jola od 44 lat nie przespała nocy. Jest samotną mamą. Całą dobę opiekuje się swoim synem  z niepełnosprawnością. Rafał cierpi na porażenie mózgowe, epilepsję, nie widzi, nie mówi. I choć jest już dorosłym mężczyzną, wymaga opieki jak niemowlę. Pani Jola czasami opada już z sił.  Mam takich jak Pani Jola są w Łodzi tysiące. Pracują 7 dni w tygodniu, na trzy zmiany, bez weekendów i urlopów, często od wielu lat. Pomóżmy im "zejść z dyżuru" i złapać oddech dzięki usłudze bezpłatnej opieki wytchnieniowej.  Opieka wytchnieniowa polega na wizycie opiekuna wytchnieniowego, który na kilka godzin przejmuje opiekę nad osobą, która wymaga wsparcia. W tym czasie jej rodzic lub stały opiekun ma szansę na chwilę ciszy, zjedzenie w spokoju posiłku, nieprzerwany sen czy samotne wyjście z domu. Dla wielu z nich zaspokojenie tak podstawowych potrzeb wciąż leży w sferze marzeń.   W wielu krajach zachodnich opieka wytchnieniowa funkcjonuje z powodzeniem od lat i jest standardowym elementem wsparcia oferowanego rodzinom. W Polsce jest to rozwiązanie stosunkowo nowe. O opiekunach osób z niepełnosprawnością wciąż mówi się i słyszy niewiele. Dostęp do stałej bezpłatnej opieki wytchnieniowej jest bardzo ograniczony, a systemowe wsparcie opiekunów to wciąż kropla w morzu potrzeb.  Wsparcie psychologiczne. Drugim filarem opieki wychnieniowej jest pomoc psychologiczna. Wypalenie, stany lękowe, depresja - to częste przypadłości rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością. Cena, jaką płacą za lata zagryzania zębów, bycia dzielnymi i nie do zdarcia. Psycholog w tej sytuacji pomaga zażegnać kryzys, wykorzystać go twórczo, by móc lepiej realizować własne potrzeby - dbając nie tylko o podopiecznego, ale również o sobie. Ilu osób dotyczy problem? W Łodzi mieszka ponad 25 tysięcy opiekunów osób, które nie są w stanie żyć samodzielnie. Wspólnie możemy dać im wytchnienie w ich ciężkiej pracy. Bo praca w domu to więcej niż etat. Wszyscy potrzebujemy odpoczynku. Bo niezależnie od okoliczności dbałość o czas dla siebie i własną równowagę psychiczną to nie luksus, to konieczność. Dawanie siebie innym wymaga wpierw zadbania o własne potrzeby. Bo ratownik, który opadnie z sił, nie uratuje już nikogo.
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 392800
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
L185 - Na dziedzińcu i w ogrodzie uczymy się o przyrodzie - remont dziedzińca przy szkole podstawowej.
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Edukacja dzieci i młodzież
OPIS PROJEKTU: Celem projektu jest stworzenie bezpiecznego i edukacyjnego dziedzińca na terenie Szkoły Podstawowej nr 56 w Łodzi, z którego będą mogli korzystać zarówno uczniowie, jak i pozostali mieszkańcy osiedla, w tym osoby niepełnosprawne. Z terenu tego korzysta bardzo duża ilość dzieci zarówno podczas zajęć lekcyjnych jak i poza nimi, dlatego remont jest niezbędny aby dzieci mogły bezpiecznie spędzać czas na świeżym powietrzu. Na nowym dziedzińcu, planujemy utworzyć „poziomy plac zabaw” wraz ze ścieżką dydaktyczną, która będzie rozwijała zainteresowania dzieci i zachęcała ich do myślenia. Dzięki ścieżce dydaktycznej dzieci będą mogły opuścić mury szkoły i zbliżyć się do przyrody i najbliższego otoczenia. Nawierzchnia będzie wymieniona na taką, która będzie trwała i bezpieczna dla najmłodszych użytkowników. Chodniki zostaną wymienione oraz poszerzone po to, aby ułatwić osobom niepełnosprawnym, poruszającym się na wózkach, korzystanie z dziedzińca. Na dziedzińcu zostanie również wyremontowany stary murek a na nim będą utworzone miejsca do siedzenia. Dodatkowo zostanie uporządkowana zieleń wokół co w znacznym stopniu wpłynie na zwiększenie warunków bezpieczeństwa oraz poprawienie estetyki tego miejsca. W ogrodzie postawione zostaną tablice edukacyjne oraz przyrządy, z których dzieci będą mogły korzystać m.in. na lekcji przyrody czy też geografii. Całość zostanie ogrodzona oraz założony zostanie monitoring.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: ŁÓDŹ-BAŁUTY; Osiedle: Teofilów-Wielkopolska; Numer działki: 79/13; Id działki: 106102_9.0044.79/13
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 433000
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
L186 - Ekologiczny skwer przy Podhalańskiej, Osiedle Dąbrowa-Chojny, ul. Podhalańska 2a.
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Tereny zielone i ochrona środowiska
OPIS PROJEKTU: Miejscem realizacji projektu jest ogólnodostępny teren znajdujący się przed budynkiem XXV Liceum Ogólnokształcącego. Projekt obejmuje: modernizację placu przed szkołą oraz chodnika łączącego części osiedla Dąbrowa położone po wschodniej i zachodniej stronie ul. Podhalańskiej; modernizację chodnika prowadzącego do wyjścia ewakuacyjnego w szkole; wykonanie chodników w miejscu ścieżek wydeptanych przed szkołą; budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych prowadzącego do budynku szkoły; ustawienie na placu przed szkołą ławek solarnych z portami ładowania USB; ustawienie w południowej części działki ławek ogrodowych i stworzenie mini-parku dla młodzieży szkoły i mieszkańców; nasadzenia roślin na terenie zielonym oraz wzdłuż chodników i placu przed szkołą, nadające całemu otoczeniu bardziej ogrodowy charakter. Z efektów realizacji projektu skorzystają nie tylko uczniowie liceum ale przede wszytkim okoliczni mieszkańcy. Budowa podjazdu zwiększy dostępność szkoły dla osób niepełnosprawnych. Modernizacja starych i zniszczonych chodnikow oraz budowa nowych ułatwi komunikację wewnątrz osiedla, szczególnie osobom straszym, zwłaszcza, że prowadzą one do jedynego na dłuższym odcinku ulicy Podhalańskiej przejścia dla pieszych. Wartością społeczną projektu jest również powstanie bezpiecznego miejsce o wysokich walorach estetycznych i przyrodniczych, które zapewni młodzieży oraz mieszkańcom przestrzeń do odpoczynku i spotkań towarzyskich. Realizacja projektu przyniesie też pozytywne efekty ekologiczne – nasadzenia roślinne zwiększą atrakcyjność terenu, umożliwią stworzenie oazy dla owadów, ptaków i innej drobnej fauny.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: ŁÓDŹ-GÓRNA; Osiedle: Chojny-Dąbrowa; Numer działki: 56/51; Id działki: 106103_9.0006.56/51
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 713000
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
L187 - Kameralne boisko sportowe przy SP 29 w Łodzi przy ul. Przędzalnianej 70
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Sport i rekreacja
OPIS PROJEKTU: Budowa kameralnego boiska z bieżnią tartanową prosta o długości 70m. Projekt zakłada budowę MAŁEGO boiska z możliwością organizacji zawodów, ewentów, spotkań rodzinnych. Wyposażenie będą stanowiły: bramki do piłki ręcznej, 4 kosze, 2 lub 3 zestawy do siatkówki, piłkołapy. Dodatkowo pomysłodawca zaplanował monitoring w celu zapewnienia bezpieczeństwa na obiekcie oraz zmniejszenia ewentualnych szkód. Boisko będzie dostępne dla uczniów naszej szkoły jak również mieszkańców osiedla Stary Widzew. W okolicy nie ma tego typu obiektów. Obecnie istniejący plac, pełniący role boiska nie spełnia oczekiwań i wymogów w pełni bezpiecznej i komfortowej rekreacji. Zaplanowane boisko ma niewielkie wymiary ze względu na położenie obecnie budowanej hali sportowej i brak możliwości wycinki drzew.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: ŁÓDŹ-WIDZEW; Osiedle: Stary Widzew; Numer działki: 136; Id działki: 106106_9.0025.136
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 602000
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
L188 - Logopedia dla łódzkich przedszkolaków. Lokalizacja: PM Nr 171, ul. A. Sacharowa 41, 92-524 Łódź
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Edukacja dzieci i młodzież
OPIS PROJEKTU: Terapia logopedyczna dla dzieci z miasta Łódź. Podczas pracy w przedszkolu zauważamy u dzieci bardzo duże zaburzenia rozwoju mowy. Zgłaszany projekt ma zwiększyć dostępność do zajęć z logopedii- 10 godzin tygodniowo przez 10 miesięcy ( w tym 380 godzin terapii, 20 godzin konsultacji diagnostycznych). Dodatkowo warsztaty dla Rodziców: ”Wspieranie rozwoju mowy poprzez zabawy z dzieckiem w domu”. Terapia częściowo odbywać się będzie w Domu Kultury 502 i w Przedszkolu Miejskim Nr 171 (korzystanie ze sprzętu multimedialnego).
DODATKOWE LOKALIZACJE: Dom Kultury 502, ul. A. Sacharowa 18, 92-542 Łódź
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
L189 - "Ogród zmysłów" przy sp 29 w Łodzi ul. Przędzalniana 70
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Edukacja dzieci i młodzież
OPIS PROJEKTU: Projekt ma zadanie realizować maksymę: "Medicus curat, natura sanat" - lekarz leczy, natura uzdrawia - jak dawno temu mawiał ojciec starożytnej medycyny - Hipokrates. Ogród sensoryczny będzie uzupełnieniem form rehabilitacji i profilaktyki osób w różnym wieku. Projekt zakłada budowę ogrodu sensorycznego z mini amfiteatrem przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Ogród ma służyć zarówno uczniom ZSzp nr 3 jak i osobą zamieszkującym w okolicy. Ma stać się miejscem relaksu, odprężenia stymulacji 5 zmysłów.: smaku - zioła, ogród warzywny; dotyku - rośliny, elementy drewniane i trawnik ziołowy; zapachu - zapach kwiatów, ziół i krzewów; słuchu - szum roślin i wody; wzroku - barwy roślin ozdobnych. Ogród będzie również formą rehabilitacji i profilaktyki osób w różnym wieku. W ramach projektu powstanie ogrod sensoryczny o powierzchni około 500m2 wraz z parkingiem bez barier umiejscowionym z prawej strony działki opisanej w pkt. 2. Na terenie planowanego ogrodu wydzielonych zostanie 7 stref (oprócz 5 wyżej opisanych dotyczących zmysłów) strefa zabawy i animacji. Zmysły będą pobudzane w naturalny sposób przez śpiew ptaków, szelestu liści, szumu wody, wiatru... ale również i elementy sztuczne: instrumenty do samodzielnego uruchamiania, takie jak: dzwonki, cymbały, bębny, talerze sensoryczne itp. Na ścieżki wybrane zostaną materiały wydające pod nogami charakterystyczne dźwięki i o różnej strukturze (kora, piasek, drewno, kamienie, beton itp.). Powstanie również mini fontanna. Zaplanowano nasadzenia roślin ozdobnych ale również leczniczych i przyprawowych. Na terenie należącym do szkoły umieszczone zostaną domki dla ptaków i owadów oraz rośliny miododajne. Ogród zostanie wyposażony w ławeczki, pergole, trejaże, altanka ale również hamaki. Hamaki zostaną rozwieszone w ekologiczny sposób pomiędzy już rosnącymi drzewami. W celu zachowania spójności projektu adaptowana zostanie już istniejąca część placu zabaw (będzie to 6 strefa), która zostanie przystosowany dla osób niepełnosprawnych ( w tym celu wymieniona zostanie nawierzchnia, naprawione i dokupione urządzenia). Przy roślinach zostaną umieszczone tabliczki informacyjne w szczególności tabliczki z opisami roślin w alfabecie Braille'a. Dopełnieniem ogrodu będzie mini amfiteatr ze sceną stanowiący 7 strefę planowanej inwestycji. Teren zostanie oświetlony i wyposażony w monitoring.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: ŁÓDŹ-WIDZEW; Osiedle: Stary Widzew; Numer działki: 136; Id działki: 106106_9.0025.136
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
L190 - BEZPIECZNA PRZYSTAŃ – Opieka pozamedyczna dla dorosłych z chorobą nowotworową oraz innymi chorobami zagrażającymi życiu w ośrodku stacjonarnym na terenie miasta Łodzi
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Zdrowie i pomoc społeczna
OPIS PROJEKTU: Projekt dedykowany jest mieszkańcom Łodzi walczącym z chorobą nowotworową oraz innymi chorobami zagrażającymi ich życiu i polega na zapewnieniu opieki pozamedycznej dla 20 osób przebywających w ośrodku stacjonarnym. Zadanie wychodzi naprzeciw problemom wynikających ze starzenia się i pogarszania się stanu zdrowia mieszkańców miasta Łódź. Realizacja zadania wymaga zapewnienia następującego personelu: - instruktor terapii zajęciowej - psycholog - opiekun - muzykoterapeuta Opieka będzie dostępna w dni robocze w godzinach 8-16. Starsi, schorowani ludzie nie będą postawieni sami sobie w pustych mieszkaniach. Będą mieli możliwość skorzystania z fachowej opieki i kontaktu z innymi ludźmi. Działania, które są dla nich przygotowane wpłyną na poprawę ich samopoczucia, stanu zdrowia oraz zaktywizują ich społecznie. Z kolei opiekunowie tych osób będą mogli w spokoju wykonywać swoje role społeczne, zawodowe, uzyskać wsparcie wytchnieniowe. Na terenie miasta Łodzi, jest niewiele ośrodków, w których osoby dorosłe mogą bezpłatnie skorzystać z tego typu zajęć. Realizator zostanie wybrany w konkursie ofert.
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 199740
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
L191 - AudioŁódka - aplikacja turystyczna dla mieszkańców Łodzi
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Kultura i dziedzictwo
OPIS PROJEKTU: Aplikacja na telefon z trasami spacerowymi po Łodzi umożliwiająca samodzielne zwiedzanie miasta z audioprzewodnikiem. Użytkownik po dojściu do punktu na trasie spaceru połączy się przez GPS aby odsłuchać informacji na temat historii miejsca lub ciekawostek z nim związanych. AudioŁódka będzie zawierać spacery po najpopularniejszych i najbardziej charakterystycznych miejscach Łodzi jak również po tych mniej oczywistych. Będzie również możliwość dodania i udostępnienia swojej trasy. Trasy powinny być przygotowane w oryginalny i urozmaicony sposób pod względem tematycznym tak aby każdy znalazł w niej coś dla siebie. AudioŁódka ma na celu stworzenie alternatywnej formy zwiedzania miasta zwłaszcza w czasach gdy tradycyjne spacery z przewodnikiem są ograniczone obostrzeniami.
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 150000
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
L192 - Zielone Płuca Łodzi: nowe drzewa i krzewy dla Łodzi
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Tereny zielone i ochrona środowiska
OPIS PROJEKTU: Celem projektu jest nasadzenie drzew i krzewów w Lesie Łagiewnickim. Dzięki temu uda się zazielenić kolejne miejsca w Łodzi i przynajmniej częściowo odwrócić negatywny trend polegający na likwidacji zieleni w mieście. Zwiększenie obszarów zielonych na terenie Łodzi przyczyni się do polepszania jakości powietrza w mieście oraz sprawniejszej gospodarki wodnej na terenie miasta. W ramach projektu należy zasadzić przynajmniej 100 nowych drzew i krzewów. Za pielęgnacje roślin w początkowym okresie powinny odpowiadać władze Miasta Łodzi. Kolejne listy poparcia dodaliśmy jako załączniki, bo generator pozwala dodać tylko jeden plik a my mamy więcej list poparcia. Proszę mieć to na uwadze.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: ŁÓDŹ-BAŁUTY; Osiedle: Łagiewniki; Numer działki: 6/19; Id działki: 106102_9.0014.6/19
DODATKOWE LOKALIZACJE: Nie dotyczy
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
OPINIA RADY OSIEDLA: POZYTYWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 6000
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
L193 - Szlakiem łódzkiej dintojry. Łódź.
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Kultura i dziedzictwo
OPIS PROJEKTU: Projekt zakłada stworzenie turystycznego szlaku murali nawiązujących do legendarnej postaci Ślepego Maksa. Murale mają przedstawiać Maksa i postacie z nim związane. Powstały szlak będzie promowany przez przewodników na specjalnie przygotowanym cyklu spacerów, na drukowanych mapkach wraz z opisami szlaku oraz w internecie. Murale mają być nieco większe od sylwetki dorosłego człowieka - około 3, 3,5 metra wysokości, malowane raczej w bramach, zaułkach. Projekt ma powstać w oparciu o konsultacje z łódzkimi przewodnikami i autorami publikacji o Ślepym Maksie.
DODATKOWE LOKALIZACJE: ulica Jakuba 16 ulica Franciszkańska 15 róg ulic Pomorskiej i Kilińskiego ulica Solna ulica Wschodnia 12 ulica Wschodnia 34 ulica Wschodnia 38 róg ulic Rewolucji 1905 r. i Wschodniej ulica Sienkiewicza 15 róg ulic Legionów i Gdańskiej (MTN) ulica Lipowa 27
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 60000
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
L194 - Spróbuj zimowego sportu olimpijskiego! Otwarte treningi curlingu dla łodzian
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Sport i rekreacja
OPIS PROJEKTU: W roku rozgrywania Zimowych Igrzysk Olimpijskich chcemy dać Łodzianom możliwość poznania curlingu. Projekt przewiduje bezpłatny udział w trzech dwugodzinnych treningach dla grupy 32 osób. W trakcie zajęć uczestnicy poznają zasady gry, nauczą się podstawych zagrań i wezmą udział w bezpośredniej rywalizacji. Trening będą prowadzone przez zawodników z wieloletnim doświadczeniem. W curling może grać każdy niezależnie od wieku, płci czy nawet sprawności fizycznej. Jest to sport rozgrywany na tafli lodowiska, gdzie używa się granitowych kamieni oraz charakterystycznych szczotek. Łódź jest polską stolicą curlingu. Od wielu lat to łodzianie zajmują czołowe lokaty Mistrzostw Polski czy reprezentują kraj na Mistrzostwach Świata. Liczymy, że wśród uczestników pojawią się przyszli mistrzowie. Celem projektu jest promocja kultury fizycznej i zachęcanie do dbania o zdrowie mieszkańców poprzez aktywność fizyczną. --- Rekrutacja na zajęcia będzie prowadzona głównie z użyciem mediów społecznościowych. Jeżeli ilość chętnych ze wskazanego obszaru przekroczy limit 32 osób, przyjęte zostaną zgłoszenia według chronologicznej kolejności. Koszty są wyestymowane na podstawie cenników komercyjnych obiektów oraz analiz osób, które już takie zajęcia przeprowadzały. Wykonawca usługi zorganizuje promocję wydarzenia, przygotuje warunki do przeprowadzenia zajęć, zapewni doświadczonych instruktorów curlingu oraz przeprowadzi treningi zgodnie z zaproponowaną formułą.
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
L195 - Poznaj tajniki futbolu amerykańskiego - treningi przy Kosynierów Gdyńskich 18
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Sport i rekreacja
OPIS PROJEKTU: Zadanie polega na organizacji nieodpłatnych, ogólnodostępnych zajęć z futbolu amerykańskiego. Projekt ma za zadanie zapoznać i zainteresować mieszkańców Łodzi tym niezwykle niszowym sportem. Dzięki inicjatywie osoby zainteresowane będą mogły grać i szkolić się w tym zakresie całkowicie za darmo. Zajęcia odbędą się w formie 24 dwugodzinnych treningów na otwartym powietrzu, organizowanych od wiosny do jesieni.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: Kosynierów Gdyńskich 18
DODATKOWE LOKALIZACJE: Boiska Chojeńskiego Klubu Sportowego
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 22000
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
L196 - Drewniany zamek dla dzieci w Ogródku Jordanowskim w Parku na Zdrowiu
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Sport i rekreacja
OPIS PROJEKTU: W ostatnich latach byliśmy świadkami pozytywnej rekultywacji terenu po Lunaparku w Parku na Zdrowiu. Niemniej jednak sprzęt w sąsiednim Ogródku Jordanowskim nie był na bieżąco wymieniany i uzupełniany. W związku z tym projekt ten zakłada budowę drewnianego zamku dla dzieci, składającego się co najmniej z 4 wież, mostków, kilku zjeżdżalni, drabinek, ścianek lin i rur wspinaczkowych oraz huśtawek. Zamek powinien być zlokalizowany w wolnym miejscu na terenie Ogródka Jordanowskiego w Parku im. Marsz. J. Piłsudskiego w Łodzi.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: ŁÓDŹ-POLESIE; Osiedle: Zdrowie-Mania; Numer działki: 33/6; Id działki: 106104_9.0016.33/6
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 60000
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
L197 - Butelkomaty w Łodzi
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Tereny zielone i ochrona środowiska
OPIS PROJEKTU: Projekt zakłada budowę tzw. butelkomatów w różnych częściach łodzi. Butelkomat służy do wymiany butelek plastikowych/szklanych na pieniądze i/lub możliwość np.tańszych usług miejskich.
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: NEGATYWNA
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
L198 - Zdrowe łodzianki - bezpłatne USG piersi, fizjoterapeuta uroginekologiczny, cytologia
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Zdrowie i pomoc społeczna
OPIS PROJEKTU: Profilaktyka zdrowotna dla kobiet - bezpłatne badania: - USG piersi jako profilaktyka raka piersi - Cytologia jako profilaktyka raka szyjki macicy - Konsultacja u fizjoterapeuty uroginekologicznego jako profilaktyka dotycząca dna miednicy Projekt będzie realizowany w publicznych i niepublicznych placówkach medycznych, w zależności od ofert przetargu.
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 34000
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
L199 - Modernizacja i remont toalet oraz malowanie korytarzy i szatni na lodowisku "Bombonierka"
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Sport i rekreacja
OPIS PROJEKTU: Modernizacja i remont toalet oraz malowanie korytarzy i szatni na lodowisku "Bombonierka"
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: ŁÓDŹ-POLESIE; Osiedle: Stare Polesie; Numer działki: 84/11; Id działki: 106104_9.0030.84/11
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 134000
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
L200 - Okno życia dla zwierząt
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Tereny zielone i ochrona środowiska
OPIS PROJEKTU: Projekt zakłada stworzenie miejsca w którym właściciele zwierząt mogliby je zostawić bez narażenia się na konsekwencje. Zasada działania byłaby podobna do okna życia.
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: NEGATYWNA
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
L201 - DAJMY RADOŚĆ DZIECIOM Z DOMÓW DZIECKA I RODZIN ZASTĘPCZYCH
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Zdrowie i pomoc społeczna
OPIS PROJEKTU: Potrzebne Twoje wsparcie, by dzieci z bagażem trudnych doświadczeń mogły spełniać swoje marzenia i rozwijać pasje. „Dajmy radość...” jest pomocną dłonią wyciągniętą w stronę najbardziej potrzebujących dzieci. Projekt jest kontynuacją zwycięskich zadań o tej samej nazwie sprzed z lat 2019-2021. Przewiduje on organizację zajęć, warsztatów, wycieczek, korepetycji i terapii, a także zakup sprzętów, gier i pomocy służących podczas terapii i warsztatów dla około 1,8 tys. dzieci z łódzkich placówek opiekuńczo-wychowawczych każdego typu oraz rodzin zastępczych. Rodzaje zajęć: korepetycje z przedmiotów szkolnych, warsztaty rękodzielnicze i arteterapeutyczne, sportowe, m.in. na basenie, muzyczno-taneczne, hipoterapia i dogoterapia, edukacyjne, np. informatyka z elementami robotyki, wycieczki. Dzieci w domach dziecka mają dużo mniejszy dostęp do zajęć pozaszkolnych. Placówki nie są w stanie zapewnić wszystkim podopiecznym dojazdu i uczestnictwa w różnego rodzaju warsztatach rozwijających intelektualnie i fizycznie. Rodziny zastępcze również potrzebują wsparcia, bo zwykle opiekują się kilkorgiem dzieci, a wiele z nich wymaga specjalistycznego leczenia, rehabilitacji i intensywnej pomocy przy nauce. Niewiele czasu zostaje im na organizowanie dodatkowych zajęć. Dzieciom z bagażem trudnych doświadczeń brakuje wiary we własne możliwości i umiejętności. My możemy sprawić, by znów uwierzyły, że dzieciństwo powinno być radosne. Pozwólmy im poczuć, że są mądre i zdolne. Dajmy szansę odkryć własne pasje i zainteresowania. Dajmy im radość z dzieciństwa.
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
L202 - Centrum wsparcia psychicznego
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Zdrowie i pomoc społeczna
OPIS PROJEKTU: Projekt zakłada utworzenie centrum wsparcia psychicznego dla osób w trudnej sytuacji psychicznej. Łodzianie mogliby się do niego zgłaszać by szukać pomocy psychologicznej/psychiatrycznej.
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 120000
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
Kontakt