01| SPRAWDŹ, CZY DOKONANO JUŻ PRZEKSZTAŁCENIA

W wyszukiwarce umieszczono adresy, na których dokonano przekształcenia użytkowania wieczystego we własność.

Wpisz w wyszukiwarkę nazwę ulicy i sprawdź czy nieruchomość która Cię interesuje jest już przekształcona.


Przekształcenia stan na 23.04.2021r.


02 | PRZEKSZTAŁCENIE Z MOCY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WE WŁASNOŚĆ - INFORMACJE

UWAGA!!!

Na mocy uchwały Nr XXXIV/1121/20 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 24 grudnia 2020 r. przedłużony został do 2021 r. termin obowiązywania 60% bonifikaty w przypadku wniesienia opłaty przekształceniowej jednorazowo.

03 | INFORMACJA W JĘZYKU MIGOWYM

04 | JAKIE WARUNKI TRZEBA SPEŁNIĆ, ŻEBY OTRZYMAĆ/ZACHOWAĆ W 2021 ROKU BONIFIKATĘ 60%?

 

złóż wniosek o bonifikatę
w ciągu 2 miesięcy od otrzymania zaświadczenia

 

musisz mieć zapłacony:

podatek od nieruchomości,

opłatę za użytkowanie wieczyste,

opłatę za śmieci,

po 2019 r. roczną opłatę przekształceniową
(termin płatności za 2019 r. minął 29.02.2020 r., za 2020 r. minął 30.06.2020 r., za 2021 r. mija 31.03.2021 r.)

Dotyczy to wszystkich swoich nieruchomości na terenie Łodzi. 

 

złóż oświadczenie, że:

twoja nieruchomość jest wykorzystywana wyłącznie na cele mieszkaniowe

nie prowadzisz w niej działalności gospodarczej

 

 

po otrzymaniu z Urzędu pisemnej informacji
o wysokości opłaty jednorazowej z bonifikatą
zapłać wskazaną kwotę w ciągu 2 miesięcy od dnia otrzymania tego pisma

 

Poniżej znajdziecie Państwo odesłanie do szczegółowej procedury przekształcenia z mocy prawa, wnioski i zgłoszenia do pobrania, możecie także zapoznać się z najczęściej zadawanymi pytaniami i odpowiedziami.

Informacji o przekształceniu z mocy prawa udziela Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami w Pasażu Schillera pod nr tel. 42 638 44 44. 


Najczęściej zadawane pytania dotyczące przekształcenia z mocy prawa

Kontakt