Miejski Rzecznik Konsumentów w Łodzi podejmuje interwencje i udziela porad wyłącznie konsumentom będącym mieszkańcami Łodzi. Mieszkańcy innych powiatów (miast na prawach powiatu) mogą skorzystać z pomocy rzecznika we właściwym Starostwie Powiatowym (Urzędzie Miasta).

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Łodzi

ul. Piotrkowska 113 (prawa oficyna)

90-430 Łódź

ZASADY FUNKCJONOWANIA BIURA

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Łodzi udziela porad prawnych w sprawach konsumenckich telefonicznie pod nr tel.:
 
42 638 46 57 (poniedziałki),
42 638 54 45 (środy),
42 638 46 58 (piątki).

Istnieje możliwość zgłoszenia się do pracownika Biura Rzecznika Konsumentów na osobistą konsultację.

W tym celu proszę kontaktować się z Sekretariatem Biura Rzecznika: tel: 42 638 46 56 albo e-mailowo (mrk@uml.lodz.pl) i umówić termin wizyty.

Konsumenci, których sprawy są już prowadzone przez Biuro, winni kontaktować się bezpośrednio z pracownikami prowadzącymi sprawy – imiona i nazwiska pracowników wraz z numerami telefonu i adresami e-mail podane są w każdym piśmie Biura, jakie było wysłane w danej sprawie do konsumenta.

W razie wątpliwości należy kontaktować się telefonicznie pod nr 42 638 46 56 (sekretariat).

UWAGA !!!
Biuro Rzecznika Konsumentów nie udziela porad prawnych w formie mailowej.

 

 

ZASADY SKŁADANIA WNIOSKÓW O INTERWENCJĘ

Wnioski o podjęcie przez Rzecznika Konsumentów interwencji u przedsiębiorcy przyjmowane są wyłącznie na piśmie. Wzór wniosku jest do pobrania w sekcji "Dokumenty do pobrania", znajdującej się poniżej. Wnioski te należy kierować do Biura Rzecznika:

 

 • składając w punktach kancelaryjnych UMŁ zlokalizowanych przy:
  • ul. Piotrkowskiej 104,
  • ul. Piotrkowskiej 110,
  • al. Politechniki 32,
  • al. Piłsudskiego 100,
  • ul. Krzemienieckiej 2b,
  • ul. Zachodniej 47.
 • drogą pocztową na adres Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Łodzi,
 • albo poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (wymagane jest posiadanie profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego ePUAP).
 • ESP: Elektroniczna Skrzynka Podawcza UMŁ (Do złożenia wniosku konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP. Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami, możliwy do doręczenia z wykorzystaniem platformy ePUAP, to 5 megabajtów).
 • Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej UMŁ na platformie ePUAP: /s551nj3qkq/SkrytkaESP
 • : +48 (42) 638 44 44 - informacja nt. złożenia wniosku poprzez platformę ePUAP.

 

Rzecznik może uzależnić rozpatrzenie wniosku od uzupełnienia przez konsumenta wniosku o konieczne dokumenty albo od przeprowadzenia z konsumentem osobistej rozmowy.

Wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, w kolejności wpływu.

Uprzejmie informujemy, że Miejski Rzecznik Konsumentów w Łodzi nie rozpatruje wniosków oraz zapytań przesyłanych e-mailem na adres e-mail mrk@uml.lodz.pl

Pomoc prawną konsumentom za pośrednictwem Internetu świadczy KONSUMENCKIE CENTRUM E-PORAD. W celu uzyskania pomocy należy wysyłać wiadomości na adres e-mail: porady@dlakonsumentow.pl. Można skorzystać także z portalu https://e-konsument.com/, który automatycznie generuje poradę prawną. Pomoc prawna jest bezpłatna.


PORADY i INFORMACJE TELEFONICZNE

 W sprawach prostych, niewymagających analizy dokumentów zalecamy korzystanie z porad telefonicznych

Ogólnopolskiej Infolinii Konsumenckiej nr tel. 801 440 220 albo 22 266-76-76

(opłata za połączenie wg taryfy operatora). Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00. 

Informacje na temat pomocy prawnej świadczonej konsumentom - uchodźcom z Ukrainy

Szanowni Państwo

proszę o zapoznanie się z informacją przekazaną przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczącą uchodźców z Ukrainy:

 

"Znaleźliśmy się w szczególnej sytuacji. Napływ uchodźców z Ukrainy stawia przed nami wszystkimi nowe wyzwania. Osiedlając się w Polsce, stają się automatycznie uczestnikami obrotu gospodarczego, więc tak jak pozostałym mieszkańcom kraju należy im się wsparcie w sporach konsumenckich. By odpowiedzieć na ich potrzeby uruchomiliśmy infolinię konsumencką po ukraińsku - dzwoni się na numer infolinii (22  266 76 76 lub 801 440 220) i po odsłuchaniu pierwszego komunikatu wybiera 5. Konsumenckie Centrum e-Porad także będzie udzielać porad po ukraińsku - maile należy wysyłać na adres uaporady@dlakonsumentow.pl".

 


Kontakt