Miejski Rzecznik Konsumentów w Łodzi

Miejski Rzecznik Konsumentów w Łodzi podejmuje interwencje i udziela porad wyłącznie konsumentom będącym mieszkańcami Łodzi. Mieszkańcy innych powiatów (miast na prawach powiatu) mogą skorzystać z pomocy rzecznika we właściwym Starostwie Powiatowym (Urzędzie Miasta).

DANE ADRESOWE BIURA

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Łodzi

ul. Piotrkowska 113 (prawa oficyna)

90-430 Łódź


ZASADY SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski o podjęcie przez Rzecznika Konsumentów interwencji u przedsiębiorcy przyjmowane są wyłącznie na piśmie. Wzór wniosku jest do pobrania w sekcji "Dokumenty do pobrania", znajdującej się poniżej. Wnioski te należy kierować do Biura Rzecznika:

 

- składając w punktach kancelaryjnych UMŁ zlokalizowanych przy: ul. Piotrkowskiej 104, ul. Piotrkowskiej 110, ul. Piotrkowskiej 153, al. Politechniki 32, al. Piłsudskiego 100, ul. Krzemienieckiej 2b, ul. Zachodniej 47, ul. Sienkiewicza 5.

 

- drogą pocztową,

 

- albo poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (wymagane jest posiadanie profilu zaufanego ePUAP).

 

Rzecznik może uzależnić rozpatrzenie wniosku od uzupełnienia przez konsumenta wniosku o konieczne dokumenty albo od przeprowadzenia z konsumentem osobistej rozmowy.

Wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, w kolejności wpływu.

Uprzejmie informujemy, że Miejski Rzecznik Konsumentów w Łodzi nie rozpatruje wniosków oraz zapytań przesyłanych e-mailem na adres e-mail mrk@uml.lodz.pl

Pomoc prawną konsumentom za pośrednictwem Internetu świadczy KONSUMENCKIE CENTRUM E-PORAD. W celu uzyskania pomocy należy wysyłać wiadomości na adres e-mail: porady@dlakonsumentow.pl. Można skorzystać także z portalu https://e-konsument.com/, który automatycznie generuje poradę prawną. Pomoc prawna jest bezpłatna.

ZASADY PRZYJMOWANIA KONSUMENTÓW

Biuro Rzecznika jest czynne:

 • w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach od 8.00 do 16.00,
 • we wtorki w godzinach od 9.00 do 17.00

Biuro obsługuje konsumentów w każdy poniedziałek, środę, czwartek oraz piątek. Konieczne jest wcześniejsze umówienie wizyty pod numerami telefonu 42 638-46-56, 42 638-46-57, 42 638-46-58 oraz 42 638-54-45. Porady prawne udzielane są na parterze budynku.

PORADY i INFORMACJE TELEFONICZNE

Biuro Rzecznika udziela konsumentom porad i informacji telefonicznie:

 • w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach od 8.00 do 16.00,
 • we wtorki w godzinach od 9.00 do 17.00,

pod numerami telefonów: 42 638-46-57, 42 638-46-58 oraz 42 638-54-45.

 

Sekretariat Biura - 42 638-46-56

Pracownicy prowadzący sprawy: 42 638-46-57, 42 638-46-58, 42 638-54-45.W sprawach prostych, niewymagających analizy dokumentów zalecamy korzystanie z porad telefonicznych

Ogólnopolskiej Infolinii Konsumenckiej nr tel. 801 440 220 albo 22 290-89-16

(opłata za połączenie wg taryfy operatora). Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00. 

Konsumencie! Poznaj swoje prawa!

Miejski Rzecznik Konsumentów w Łodzi serdecznie zaprasza do zapoznania się z 8 krótkimi filmami przygotowanymi w ramach wygranego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2018 w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów przez organizacje konsumenckie, finansowanego ze środków UOKiK. Projekt miał na celu stworzenie ośmiu krótkich filmów edukacyjnych, które wyjaśniać będą najczęstsze problemy natury konsumenckiej, m.in.:

 • różnicę pomiędzy rękojmią a gwarancją;
 • sposób skutecznego składania reklamacji z tytułu rękojmi w sklepie stacjonarnym;
 • uprawnienia przysługujące konsumentom z tytułu zakupów przez Internet (zawierając umowę na odległość);
 • uprawnienia przysługujące konsumentom w razie uszkodzenia przesyłki kurierskiej;
 • schemat zachowania się przedsiębiorcy - oszusta, który podszywając się za dotychczasowego dostawcę energii/usług telekomunikacyjnych, w rzeczywistości namawia do podpisania umowy ze sobą (tj. nowym dostawcą usług);
 • uprawnienia konsumenta w sytuacji opóźnionego lotu lub zagubionego bagażu;
 • okoliczności związane z dozwoloną działalnością firmy windykacyjnej;

Projekt powstał wskutek współpracy Stowarzyszenia AQUILA z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Filmiki dostępne są na stronie internetowej: www.youtube.com/channel/UC7M1IAGD66uK6utuEm6FW_w/videos

FILMY EDUKACYJNE

Miejski Rzecznik Konsumentów w Łodzi serdecznie zaprasza do zapoznania się z filmami przygotowanymi przez Fundację Konsumentów, dotyczącymi sprzedaży internetowej biletów wstępu na imprezy kulturalne i wydarzenia sportowe. Filmy te znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.konsumenci.org (linki do filmów poniżej).

http://www.konsumenci.org/aktualnosci,kupujesz-online-bilet-do-opery-zachowaj-czujnosc,,,355,1,10.html

http://www.konsumenci.org/aktualnosci,kupujesz-online-bilet-na-mecz-zachowaj-czujnosc,,,354,1,10.html

 

Miejski Rzecznik Konsumentów w Łodzi przypomina również o filmach edukacyjnych, zrealizowanych przez Stowarzyszenie "Aquila". Filmy te dotyczą zakupów tradycyjnych oraz internetowych (link poniżej).

https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/filmy/

 

 

Seniorze Uważaj !!! - Zakupy na pokazach, umowy o usługi medyczne

Informujemy, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi kampanię informacyjną, której celem jest ostrzeżenie starszych osób przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Skala problemu jest duża – wzrasta liczba zachowań przedsiębiorców ukrywających cel handlowy oraz wprowadzających konsumentów w błąd podczas zawierania umów poza lokalem, czyli na pokazach lub w domach. Dotyczy to zakupów garnków, pościeli lub urządzeń medycznych, czy też sprzedaży usług telekomunikacyjnych, dostarczania gazu lub prądu. Często konsumenci ponoszą przy tym poważne straty finansowe, zaciągając wysokie zobowiązania kredytowe, bądź płacąc karę umowną z tytułu zerwania umowy z dotychczasowym dostawcą usług. Co ważne, problem dotyczy przede wszystkim seniorów, na ogół ufnych i mniej skłonnych do skarżenia się na oszustwo.

Dlatego też istnieje konieczność pilnych i intensywnych działań komunikacyjnych na ten temat. UOKiK przygotował dwa, 30-sekundowe spoty,  które ostrzegają przed firmami stosującymi nieuczciwe praktyki, informują o prawie odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem oraz zachęcają do skorzystania z bezpłatnej porady prawnej.

Spoty można obejrzeć na stronie internetowej UOKiK w zakładce „multimedia” pod adresami:

 

https://uokik.gov.pl/multimedia.php?video=538

 

https://uokik.gov.pl/multimedia.php?video=539

Kontakt