Miejski Rzecznik Konsumentów w Łodzi podejmuje interwencje i udziela porad wyłącznie konsumentom będącym mieszkańcami Łodzi. Mieszkańcy innych powiatów (miast na prawach powiatu) mogą skorzystać z pomocy rzecznika we właściwym Starostwie Powiatowym (Urzędzie Miasta).

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Łodzi

ul. Piotrkowska 113 (prawa oficyna)

90-430 Łódź

ZASADY FUNKCJONOWANIA BIURA

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Łodzi udziela porad w sprawach konsumenckich telefonicznie pod nr tel.:
42 638 46 56 (sekretariat),
42 638 46 57,
42 638 46 58,
42 638 54 45.

Istnieje możliwość zgłoszenia się do pracownika Biura Rzecznika Konsumentów na osobistą konsultację.

W tym celu proszę kontaktować się z Sekretariatem Biura Rzecznika: tel: 42 638 46 56 albo e-mailowo (mrk@uml.lodz.pl) i umówić termin wizyty.

Rekomendujemy, aby konsumenci, których sprawy są już prowadzone przez Biuro, kontaktowali się bezpośrednio z pracownikami prowadzącymi sprawy – imiona i nazwiska pracowników wraz z numerami telefonu i adresami e-mail podane są w każdym piśmie Biura, jakie było wysłane w danej sprawie do konsumenta.

W razie wątpliwości należy kontaktować się telefonicznie pod nr 42 638 46 56 (sekretariat).

UWAGA !!!
Biuro Rzecznika Konsumentów nie udziela porad prawnych w formie mailowej.

 

 

ZASADY SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski o podjęcie przez Rzecznika Konsumentów interwencji u przedsiębiorcy przyjmowane są wyłącznie na piśmie. Wzór wniosku jest do pobrania w sekcji "Dokumenty do pobrania", znajdującej się poniżej. Wnioski te należy kierować do Biura Rzecznika:

 

 • składając w punktach kancelaryjnych UMŁ zlokalizowanych przy:
  • ul. Piotrkowskiej 104,
  • ul. Piotrkowskiej 110,
  • ul. Piotrkowskiej 153,
  • al. Politechniki 32,
  • al. Piłsudskiego 100,
  • ul. Krzemienieckiej 2b,
  • ul. Zachodniej 47,
  • ul. Sienkiewicza 5.
 • drogą pocztową,
 • albo poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (wymagane jest posiadanie profilu zaufanego ePUAP).

 

Rzecznik może uzależnić rozpatrzenie wniosku od uzupełnienia przez konsumenta wniosku o konieczne dokumenty albo od przeprowadzenia z konsumentem osobistej rozmowy.

Wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, w kolejności wpływu.

Uprzejmie informujemy, że Miejski Rzecznik Konsumentów w Łodzi nie rozpatruje wniosków oraz zapytań przesyłanych e-mailem na adres e-mail mrk@uml.lodz.pl

Pomoc prawną konsumentom za pośrednictwem Internetu świadczy KONSUMENCKIE CENTRUM E-PORAD. W celu uzyskania pomocy należy wysyłać wiadomości na adres e-mail: porady@dlakonsumentow.pl. Można skorzystać także z portalu https://e-konsument.com/, który automatycznie generuje poradę prawną. Pomoc prawna jest bezpłatna.


Informacje na temat pomocy prawnej świadczonej konsumentom - uchodźcom z Ukrainy

Szanowni Państwo

proszę o zapoznanie się z informacją przekazaną przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczącą uchodźców z Ukrainy:

 

"Znaleźliśmy się w szczególnej sytuacji. Napływ uchodźców z Ukrainy stawia przed nami wszystkimi nowe wyzwania. Osiedlając się w Polsce, stają się automatycznie uczestnikami obrotu gospodarczego, więc tak jak pozostałym mieszkańcom kraju należy im się wsparcie w sporach konsumenckich. By odpowiedzieć na ich potrzeby uruchomiliśmy infolinię konsumencką po ukraińsku - dzwoni się na numer infolinii (22  266 76 76 lub 801 440 220) i po odsłuchaniu pierwszego komunikatu wybiera 5. Konsumenckie Centrum e-Porad także będzie udzielać porad po ukraińsku - maile należy wysyłać na adres uaporady@dlakonsumentow.pl".

Jednocześnie informuję, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wspólnie z 6 instytucjami: KNF, UKE, UTK, UODO, ECK oraz z Rzecznikiem Finansowym zaplanowali akcję komunikacyjną, w której dostarczyli niezbędnych informacji osobom przybywającym z Ukrainy. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zachęca do wykorzystania vademecum, które stworzył. Vademecum dostępne do pobrania w poniższych linkach: 

bit.ly/3taCKEg

PORADY i INFORMACJE TELEFONICZNE

 W sprawach prostych, niewymagających analizy dokumentów zalecamy korzystanie z porad telefonicznych

Ogólnopolskiej Infolinii Konsumenckiej nr tel. 801 440 220 albo 22 266-76-76

(opłata za połączenie wg taryfy operatora). Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00. 


Światowy Dzień Konsumenta - 15.03.2022 r.

Po raz drugi Miejski Rzecznik Konsumentów w Łodzi wraz ze Studenckim Punktem Informacji Prawnej - Kliniką Prawa zorganizowali wspólne obchody Światowego Dnia Konsumenta. Uroczystość poświęcona została ochronie konsumentów na rynku usług finansowych. Wzięli w niej udział przedstawiciele Komisji Nadzoru Finansowego, Narodowego Banku Polskiego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Policji, którzy przedstawili interesujące prelekcje. Gośćmi uroczystości byli uczniowie łódzkich i zgierskich szkół średnich oraz studenci. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nagraniem z uroczystości!

Światowy Dzień Konsumenta-20220315_092819-Nagrywanie spotkania.mp4

Kontakt