Ponadosiedlowe

BO 2021/2022 Ponadosiedlowe

L163 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 174 im. Jana Machulskiego w Łodzi.
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Sport i rekreacja
OPIS PROJEKTU: Zadanie obejmuje wykonanie boiska wielofunkcyjnego zlokalizowanego na terenie obecnego boiska asfaltowego przy Szkole Podstawowej nr 174 w Łodzi. Boisko o podłożu poliuretanowym z wyrysowanymi liniami do gry w piłkę nożną, piłkę ręczną, piłkę koszykową, piłkę siatkową. Zamontowane zostaną konstrukcje do gry w koszykówkę, słupy oraz siatki do piłki siatkowej, bramki do gry w piłkę nożną i ręczną. Całość otoczona wysoką siatką z furtkami oraz piłkochwytami. Obiekt zostanie oświetlony i wyposażony w monitoring. Wzdłuż ogrodzenia boiska od strony szkoły będą wytyczone chodniki z kostki brukowej, przy których staną ławeczki i kosze na śmieci. Jesteśmy jedyną szkołą w dzielnicy posiadająca na terenie szkoły zdewastowane, asfaltowe boiska. Realizacja projektu ma na celu stworzenie bezpiecznego miejsca do zajęć sportowych i rekreacyjnych dla uczniów szkoły oraz mieszkańców Łodzi.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: ŁÓDŹ-GÓRNA; Osiedle: Chojny-Dąbrowa; Numer działki: 318/2; Id działki: 106103_9.0017.318/2
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 1289000
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
L164 - Samodzielny Senior - spotkania z psychologiem, rehabilitantem i dietetykiem dla seniorów w łódzkich parkach.
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Zdrowie i pomoc społeczna
OPIS PROJEKTU: Celem projektu jest pomoc w komunikacji pomiędzy osobami w określonym wieku, poprawa ich stanu zdrowia dzięki zajęciom ruchowym oraz spotkaniom z dietetykiem. Projekt zakłada organizację cyklu spotkań dla 15 seniorów i seniorek z psychologiem, dietetykiem i rehabilitantem - trzy spotkania w miesiącu. Cykl będzie powtarzany dla różnych grup przez osiem miesięcy. Dzięki programowi Samodzielny Senior, "młodzież w wieku 65+" dowie się, jak odżywiać się zdrowo, w jaki sposób ćwiczyć i poprawiać kondycję. Warsztaty będą też świetną okazją, by wyjść z domu i poznać nowe osoby.
DODATKOWE LOKALIZACJE: Park Julianowski, Zaruskiego oraz park na Zdrowiu.
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: NEGATYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 17200
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
L165 - Walka z ubóstwem menstruacyjnym
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Edukacja dzieci i młodzież
OPIS PROJEKTU: Projekt jest odpowiedzią na problem ubóstwa menstruacyjnego i zakłada dystrybucję przez Urząd Miasta Łodzi 200 oznakowanych skrzyneczek z środkami higieny. Adresatem tego projektu są miejsca użyteczności publicznej. Z racji tego, że projekt ten nie jest zaadresowany do jednolitej grupy osób nasz projekt zakłada, iż to podmioty mogące przyjąć skrzyneczki zgłoszą się po nie do UMŁ. Chcemy jednak zwrócić uwagę na to, aby UMŁ szczególnie skierował informację o tej możliwości do szkół publicznych czy ośrodków pomocy społecznej (t.j. MOPS, Schroniska dla Bezdomnych). Młodzież szczególnie narażona jest na ubóstwo menstruacyjne oraz stygmatyzację ze strony rodziców, więc ważnym jest zapewnić dostęp do podpasek oraz tamponów właśnie tej niesamodzielnej finansowo grupie wiekowej. Proponujemy by rekomendować szkołom montowanie takich skrzyneczek w toaletach damskich oraz skorzystanie z opisanej w kosztach lekcji na temat menstruacji, która mogłaby pomóc menstruującym dziewczynkom oswoić się z okresem oraz higieną. W przypadku braku zainteresowania ze strony szkół skrzynki będą dostępne dla innych podmiotów np. ośrodki pomocy społecznej, lokale gastronomiczne, instytucje kultury, organizacje pozarządowe i inne. Mamy świadomość istnienia niezależnych działań miasta w tym temacie, jednakże uważamy je za niewystarczające, dlatego proponujemy 200 skrzyneczek, które byłyby regularnie uzupełniane z środków budżetu miasta. Zamontowana skrzynka zawiera początkowe wyposażenie (podpaski, tampony, mokre chusteczki itp.), które jest przede wszystkim uzupełniane przez UMŁ, ale i niezależne osoby chętne do pomocy. Dodatkowo projekt zakłada kampanię społeczną, która przybliżałaby temat menstruacji oraz problem ubóstwa w jej kontekście. Jest to element najtrudniejszy do finansowej oceny, ale zależy nam aby świadomość na temat menstruacji oraz normalizacja jej była na wyższym niż teraz poziomie. Nasz projekt opieramy o prawo człowieka do godności oraz zdrowia. Ubóstwo menstruacyjne przyczynia się do alienizacji osób w kryzysie finansowym, niemożność uczestnictwa w życiu społecznym (np. Pójścia do szkoły, pracy, na zajęcia dodatkowe) oraz skutki zdrowotne (odpowiednia higiena jest kluczowa w trakcie menstruacji).
DODATKOWE LOKALIZACJE: projekt ogólnołódzki
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 164200
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
L166 - Przebudowa przed Górniakiem - koniec zapadniętej kostki na ul. Piotrkowskiej.
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Infrastruktura drogowa i komunikacja
OPIS PROJEKTU: Projekt polega na przebudowie fragmentu ulicy Piotrkowskiej, od ul. Sieradzkiej do ul. Pabianickiej. Czas, aby końcowy fragment najważniejszej ulicy w Łodzi prezentował się równie dobrze, jak jej pozostałe odcinki. Pas jezdni zostanie zwężony do 3,5 m, gdyż wlot na ten odcinek Piotrkowskiej odbywa się z jednego pasa i nie ma potrzeby, aby na tym odcinku jezdnia była tak szeroka. Dzięki temu zyskamy dodatkową przestrzeń przy Hali Targowej Górniak, która zostanie zagospodarowana w zieleńce oraz ławki. Stara kostka brukowa zostanie zdjęta, na jej miejscu zostanie wylana gładka asfaltowa nawierzchnia. Przy obydwu przejściach dla pieszych zostaną wyznaczone przejazdy rowerowe. Wstępny projekt w załączniku.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: ŁÓDŹ-GÓRNA; Osiedle: Górniak; Numer działki: 23/23; Id działki: 106103_9.0003.23/23
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: NEGATYWNA
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
L167 - Przebudowa ul. Sosnowej (Woonerf na Górniaku).
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Infrastruktura drogowa i komunikacja
OPIS PROJEKTU: Pierwszy woonerf na Górniaku! Remont 180 metrów ul. Sosnowej od skrzyżowania z ul. Szczucińską do numeru 25 (okolica skrzyżowania z ul. Przybyszewskiego będzie remontowana w ramach przebudowy ul. Przybyszewskiego). Ulica pozostanie jednokierunkowa, z kontrapasem rowerowym, będzie miała szerokość 2,5 - 3 m. Wyznaczone zostaną miejsca parkingowe ukośne. Będzie to ulica o ruchu uspokojonym, na środkowym fragmencie znajdzie się "esowanie", dzięki któremu auta nie będą rozpędzały się na prostym odcinku. Zieleń zostanie zrekultywowana. Duże drzewa stanowiące o klimacie ulicy pozostaną nietknięte.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: ŁÓDŹ-GÓRNA; Osiedle: Górniak; Numer działki: 42/3; Id działki: 106103_9.0004.42/3
DODATKOWE LOKALIZACJE: ŁÓDŹ-GÓRNA; Osiedle: Górniak; Numer działki: 42/4; Id działki: 106103_9.0004.42/4
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 2000000
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
L168 - Doposażenie boiska do gry w boule w Lunaparku na Zdrowiu w Parku im. marsz. J. Piłsudskiego.
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Sport i rekreacja
OPIS PROJEKTU: Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na doposażenie boiska do gry w boule (bulodromu) na terenie Lunaparku w Parku im. Marsz. J. Piłsudskiego na Zdrowiu oraz realizację prac budowlanych w zakresie: • ograniczenia boiska z trzech stron niewysokim żywopłotem z krzewów liściastych miękkich (np. bukszpan, laurowiśnia, suchodrzew), • odseparowania ruchu z alejki poprzez odgrodzenie jednego boku boiska za pomocą betonowych słupków montowanych w nawierzchni (np. w formie stożków lub półkuli, albo słupków połączonych łańcuchami), • zabezpieczenia istniejących krawężników poprzez montaż nakładek amortyzujących z EPDM, • uzupełnienia o tablicę informacyjno-edukacyjną z opisem i regulaminem gry w bule, z grafiką według wzoru wskazanego przez Klub Graczy Bulowych Łódź, co pomoże prawidłowo prowadzić rozgrywki i zachęci kolejnych użytkowników do gry w tę dyscyplinę sportu, • dodania nowych ławek i koszy na odpady w sąsiedztwie boiska w celu poprawy komfortu korzystania z obiektu.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: 33/6, obręb geodezyjny P-16
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 70000
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
L169 - Karuzela integracyjna dla dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 185 w Łodzi.
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Sport i rekreacja
OPIS PROJEKTU: Zakup karuzeli integracyjnej umożliwi dzieciom niepełnosprawnym atrakcyjne i dostosowane do ich możliwości psycho - fizycznych sposób spędzania czasu na świeżym powietrzu. Z karuzeli będą korzystały dzieci z grup ogólnodostępnych oraz dzieci z pobliskiego żłobka.
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 32032
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
L170 - Cieszą się wszystkie dzieciaki na ławki, kosze i stojaki - w Lunaparku na Zdrowiu.
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
OPIS PROJEKTU: Zadanie obejmuje doposażenie terenu Lunaparku w Parku im. Marsz. J. Piłsudskiego na Zdrowiu w nowe ławki, kosze na odpady i stojaki rowerowe w celu poprawy komfortu korzystania z obiektu.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: 33/6, obr. P-16
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
L171 - Remont muszli koncertowej na Zdrowiu w Parku im. Marsz. J. Piłsudskiego w Łodzi.
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
OPIS PROJEKTU: Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont muszli koncertowej w Parku im. Marsz. J. Piłsudskiego na Zdrowiu oraz realizację prac remontowo-budowlanych: remont dachu wraz z obróbkami blacharskimi, remont elewacji zewnętrznej, wykonanie izolacji fundamentów, remont pomieszczeń - ścian w raz z wymianą podłóg, wymianą okien i drzwi, remont instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej, remont sceny: podłogi, ścian i kolumnad, oraz dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: 44/18, obr. geod. P-16
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
L172 - NIE TYLKO ŚCIANY MAJĄ USZY! Zakup sprzętu do terapii uwagi słuchowej metodą prof. A. Tomatisa do Szkoły Specjalnej nr 105 w Łodzi ul. Sucharskiego 2.
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Zdrowie i pomoc społeczna
OPIS PROJEKTU: Stworzenie w Szkole Specjalnej nr 105 specjalistycznego gabinetu do prowadzenia terapii uwagi słuchowej metodą profesora A. Tomatisa, której program polega na naturalnej stymulacji neurosensorycznej. Znacząco poprawia zdolności motoryczne, emocjonalne i poznawcze. Projekt przewiduje zakup wysokiej jakości sprzętu do stymulacji oraz wyposażenie gabinetu w niezbędne elementy użytkowe i pomoce do prowadzenia terapii. Wzmacnianie umiejętności aktywnego słuchania poprawi funkcjonowanie uczniów w wielu sferach. Metoda Tomatisa znajduje zastosowanie w przypadku kłopotów z koncentracją, zaburzeń mowy, dysleksji, nadpobudliwości psychoruchowej i innych, a to są codzienne współistniejące trudności podopiecznych szkoły specjalnej. Wyposażenie placówki w tego typu urządzenia przyczyni się znacznie do zwiększenia efektywności praktykowanych oddziaływań terapeutycznych.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: ŁÓDŹ-BAŁUTY; Osiedle: Bałuty-Doły; Numer działki: 117/1; Id działki: 106102_9.0050.117/1
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
L173 - Zwierzęta w Łodzi są WAŻNE.
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Tereny zielone i ochrona środowiska
OPIS PROJEKTU: Projekt wspiera zwierzęta bezdomne w Łodzi (Schronisko dla Zwierząt: zakup boksów, zakup preparatów na pchły i kleszcze, doposażenie gabinetu weterynaryjnego, usługi behawioralne dla zwierząt) oraz zwierzęta właścicielskie (dofinansowanie miejskiego programu zapobiegania bezdomności zwierząt w Łodzi: kastracje, sterylizacje i chipowanie psów i kotów właścicielskich). Ponadto projekt stanowi wsparcie dla sekcji specjalistycznych Straży Miejskiej w Łodzi, które pracują ze zwierzętami (Sekcja Konna SM w Łodzi: dodatkowe patrole sekcji, szkolenia jeździeckie, drobny sprzęt) i które realizują interwencje z udziałem zwierząt (Animal Patrol SM w Łodzi: dodatkowe patrole sekcji, drobny sprzęt do interwencji z udziałem zwierząt, materiały edukacyjno-informacyjne).
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
L174 - Remont Miasteczka Ruchu Drogowego.
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Sport i rekreacja
OPIS PROJEKTU: W ramach zadania ma zostać wykonany kompleksowy remont alejek rowerowych oraz chodników w najstarszym i jedynym oświatowym łódzkim Miasteczku Ruchu Drogowego przy ul. Parkowej 1, zlokalizowanym w atrakcyjnym miejscu, jakim jest Park im. ks. J. Poniatowskiego. Miasteczko od wielu lat, z ogromnym powodzeniem, krzewi wśród dzieci łódzkich szkół wiedzę z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Korzysta z niego ok. 2,5 tys. dzieci rocznie. Nowo powstały budynek otworzył nowe możliwości przed tym obiektem, a wyremontowanie w ramach projektu starych zniszczonych alejek asfaltowych, zagrażających obecnie bezpieczeństwu dzieci, dodatkowo wpłynęłoby na poprawienie jakości nauczania oraz umożliwiłoby stworzenie na terenie obiektu kompleksu dydaktyczno-rekreacyjnego nie tylko dla dzieci, ale także dla wszystkich mieszkańców Łodzi, kochających czynny wypoczynek na świeżym powietrzu. Poprawi się znacząco bezpieczeństwo i estetykę obiektu, przyciągając mieszkańców miasta w każdym wieku.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: ŁÓDŹ-POLESIE; Osiedle: Stare Polesie; Numer działki: 14; Id działki: 106104_9.0028.14
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 1745000
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
L175 - Remont Muszli Koncertowej - Amfiteatr w parku na Zdrowiu - koło Ogrodu Zoologicznego.
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
OPIS PROJEKTU: Remont muszli koncertowej, który umożliwi w sposób bezpieczny jej użytkowanie i przywróci jej dawne znaczenie przy organizowaniu imprez kulturalno-rozrywkowych.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: ŁÓDŹ-POLESIE; Osiedle: Zdrowie-Mania; Numer działki: 44/18; Id działki: 106104_9.0016.44/18
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 910000
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
L176 - Park Reymonta - strefa chilloutu nad stawem.
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Sport i rekreacja
OPIS PROJEKTU: Stworzenie strefy wypoczynkowej nad stawem, aby można było się poopalać, posiedzieć nad wodą z przyjaciółmi i podziwiać zabytkowe budynki Białej Fabryki odbijające się w stawie. Zadanie polega na zakupie i ustawieniu mebli miejskich - siedzisk, drewnianych leżaków oraz wybudowaniu betonowych schodków, na których można usiąść nad wodą.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: ŁÓDŹ-GÓRNA; Osiedle: Górniak; Numer działki: 33/26; Id działki: 106103_9.0003.33/26
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: NEGATYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 175000
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
L177 - "Bezpieczeństwo w szkole i wokół niej - część II - wykonanie ogólnodostępnych i bezpiecznych miejsc postojowych oraz nowych ciągów pieszo-jezdnych".
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Infrastruktura drogowa i komunikacja
OPIS PROJEKTU: Projekt zakłada modernizację zniszczonej nawierzchni istniejących ciągów komunikacyjnych pieszo – jezdnych oraz stworzenie nowych ogólnodostępnych miejsc parkingowych na terenie działki administrowanej przez IX Liceum Ogólnokształcące, z których będą mogli korzystać również mieszkańcy Łodzi. Obecna ilość miejsc parkingowych (dla 12 samochodów osobowych) nie zaspokaja potrzeb szkoły i mieszkańców Łodzi. Warto wspomnieć, iż w sąsiedztwie IX LO znajdują się dwa wieloklatkowe wieżowce, usytuowane wzdłuż bardzo wąskich uliczek osiedlowych. Zaparkowane przed budynkami samochody w znacznym stopniu utrudniają przejazd pojazdów oraz swobodne poruszanie się. Przybywający do szkoły uczniowie, rodzice i petenci często parkują w znacznym oddaleniu do placówki, ponieważ obecny szkolny parking zapełniony jest od wczesnych godzin porannych. Dodatkowo modernizacja zwiększy powierzchnię ciągu pieszo – jezdnego i ułatwi wjazd służbom ratowniczym (m. in. Pogotowiu Ratunkowemu, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Policji). Nasz projekt zakłada: 1. Zwiększenie liczby zewnętrznych miejsc parkingowych do 50 . Miejsca te będą dostępne dla mieszkańców Łodzi po godzinach pracy szkoły (między 16.00 a 7.00). Wiemy, iż szkolny parking cieszyć się będzie dużym zainteresowaniem łodzian. 2. Zwiększenie wewnętrznych miejsc parkingowych o kolejne 20. Miejsca te będą dostępne dla pracowników, rodziców i uczniów oraz mieszkańców korzystających z obiektu sportowego w IX LO w Łodzi. Pozwoli to na bardziej efektywne wykorzystanie parkingu zewnętrznego przez mieszkańców Łodzi i korzystnie wpłynie na udrożnienie osiedlowego ruchu drogowego. Dodatkowo planowana inwestycja zwiększy bezpieczeństwo użytkowników projektu, poprawi estetykę miejsca oraz podniesie komfort życia zarówno pracowników szkoły, rodziców i uczniów, jak i mieszkańców osiedla i Łodzi, dzięki temu będzie służyła całej lokalnej społeczności.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: ŁÓDŹ-GÓRNA; Osiedle: Piastów-Kurak; Numer działki: 505/25; Id działki: 106103_9.0012.505/25
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 1380000
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
L178 - Plac Reymonta na nowo - etap 1.
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
OPIS PROJEKTU: Jest to pierwszy etap projektu, który docelowo ma na celu przywrócenie życia na Plac Reymonta - plac, który jest jednym z najbardziej zapuszczonych i zapomnianych w mieście. Na wstępie przebudowa polegać będzie na zrekultywowaniu istniejącej na placu zieleni oraz dosadzeniu drzew i krzewów pomiędzy miejscami parkingowymi otaczającymi plac. Dodatkowo wyznaczone zostaną dodatkowe wejścia na plac od strony północnej, wschodniej i południowej. Obecnie podejście pod pomnik możliwe jest jedynie od strony ul. Piotrkowskiej. Plac Reymonta jest to plac, na którym jedyni ludzie jakich spotkamy to ci czekający na tramwaj i ci, którzy parkują swoje auta. Pierwszy etap ma na celu odbetonowanie tej przestrzeni, sprawienie, że jeśli ktoś będzie musiał czekać 20 minut na tramwaj czy na spotkanie w pobliskim biurowcu, będzie chciał pójść na plac i tam posiedzieć. Jest to bardzo dobry moment na przebudowę, ze względu na zbliżający się remont ul. Przybyszewskiego.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: ŁÓDŹ-GÓRNA; Osiedle: Górniak; Numer działki: 23/23; Id działki: 106103_9.0003.23/23
DODATKOWE LOKALIZACJE: ŁÓDŹ-GÓRNA; Osiedle: Górniak; Numer działki: 67/2; Id działki: 106103_9.0003.67/2 ŁÓDŹ-GÓRNA; Osiedle: Górniak; Numer działki: 67/1; Id działki: 106103_9.0003.67/1
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: NEGATYWNA
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
L179 - Remont alejek rowerowych MOTODROMU - MOTODROM Łódź, ul. Parkowa 1
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Infrastruktura drogowa i komunikacja
OPIS PROJEKTU: W ramach zadania ma zostać wykonany kompleksowy remont alejek rowerowych oraz chodników w najstarszym i jedynym oświatowym łódzkim Miasteczku Ruchu Drogowego przy ul. Parkowej 1, zlokalizowanym w atrakcyjnym miejscu, jakim jest Park im. ks. J. Poniatowskiego. Miasteczko od wielu lat, z ogromnym powodzeniem, krzewi wśród dzieci łódzkich szkół wiedzę z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Korzysta z niego ok. 2,5 tys. dzieci rocznie. Nowo powstały budynek otworzył nowe możliwości przed tym obiektem, a wyremontowanie w ramach projektu starych zniszczonych alejek asfaltowych, zagrażających obecnie bezpieczeństwu dzieci, dodatkowo wpłynęłoby na poprawienie jakości nauczania oraz umożliwiłoby stworzenie na terenie obiektu kompleksu dydaktyczno-rekreacyjnego nie tylko dla dzieci, ale także dla wszystkich mieszkańców Łodzi, kochających czynny wypoczynek na świeżym powietrzu. Poprawa jakości, estetyki i bezpieczeństwa obiektu będą atutem i zachętą do korzystania przez wszystkich mieszkańców naszego miasta, bez względu na wiek
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: ŁÓDŹ-POLESIE; Osiedle: Stare Polesie; Numer działki: 14; Id działki: 106104_9.0028.14
ANALIZA FORMALNA: NIEPOPRAWNA
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
L180 - KREATYWNA SZWALNIA DZIAŁAŃ NA STARYM POLESIU.
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Edukacja dzieci i młodzież
OPIS PROJEKTU: Zajęcia: kreatywne, sensoryczne, trening umiejętności społecznych, rozwijające logiczne myślenie, potyczki językowe dla dzieci w wieku 5 - 15 lat z terenu Starego Polesia. Głównym celem spotkań będzie odnalezienie i rozwijanie potencjału oraz ukrytych talentów uczestników. Wszystkie zajęcia prowadzone będą warsztatowo, angażując w działanie ich uczestników. Trenerzy wzmacniać będą pozytywne strony dzieci i udowadniać, ze każde z nich jest niepowtarzalne i wyjątkowe.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: ŁÓDŹ-POLESIE; Osiedle: Stare Polesie; Numer działki: 25; Id działki: 106104_9.0020.25
ANALIZA FORMALNA: NIEPOPRAWNA
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
L181 - Mural o nadaniu praw miejskich.
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Kultura i dziedzictwo
OPIS PROJEKTU: Stworzenie murala upamiętniającego nadanie praw miejskich w Łodzi. Budowanie lokalnego patriotyzmu i poprawa estetyki.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: Działka nr 186/1 obręb B-45
DODATKOWE LOKALIZACJE: Limanowskiego 128, działka 186/1 obręb B-45
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 57810
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
L182 - ,,Przystanek przed rekreacją w Lasku Widzewskim" - budowa miejsc postojowych oraz wiat rowerowych pomiędzy lasem a Zespołem Szkół Ogólnokształcących Nr 1.
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Infrastruktura drogowa i komunikacja
OPIS PROJEKTU: Rewitalizacja terenu przy Lasku Widzewskim i Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1. Wymiana zniszczonej nawierzchni asfaltowej ciągów komunikacyjnych na kostkę brukową, wyznaczenie miejsc postojowych. Montaż wiat na rowery 2x20 stanowisk. Montaż ławek parkowych i gazonów z kwiatami. Naprawa murka, z zamontowaniem na nim siedzisk.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: ŁÓDŹ-WIDZEW; Osiedle: Widzew-Wschód; Numer działki: 9/65; Id działki: 106106_9.0020.9/65
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 1250560
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
Kontakt