Opłaty i podatki

Podatki - ważne informacje

Doręczanie decyzji podatkowych w roku 2023

Decyzje wymiarowe na rok 2023 dotyczące podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i łącznego zobowiązania pieniężnego będą doręczane za pośrednictwem Poczty Polskiej (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) w terminie do 15 marca 2023 r. 

W przypadku niepodjęcia decyzji z Poczty Polskiej, pomimo podwójnego awizowania, korespondencja zostanie zwrócona do urzędu i zgodnie z przepisami uznana za doręczoną

Niezależnie od wskazanego w  decyzjach terminu płatności rat (np. 15 marca 2023 r., 15 maja 2023 r.), w przypadku doręczenia decyzji po tych terminach, podatnik ma 14 dni od dnia doręczenia decyzji na zapłatę podatku.

W każdej decyzji podatkowej na rok 2023 znajduje się  INDYWIDUALNY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO.


Przypominamy, iż obsługę bankową Urzędu Miasta Łodzi prowadzi Bank Pekao SA. 

Najważniejsze numery rachunków bankowych

Wpłat na rachunki bankowe można dokonywać:

  • przelewem
  • w każdym urzędzie pocztowym lub w dowolnym banku
  • bez opłat i prowizji w oddziałach Banku Pekao SA (al. Kościuszki 63, ul. Aleksandrowska 38, ul. Sacharowa 10/12, ul. Sienkiewicza 85/87, ul. Piotrkowska 76, ul. Piotrkowska 288, al. Wyszyńskiego 63, ul. Kurczaki 12g, al. Grzegorza Palki 5, ul. Łagiewnicka 118)
  • bez opłat i prowizji w opłatomatach Banku Pekao SA w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi (ul. Piotrkowska 110, ul. Sienkiewicza 5, al. Piłsudskiego 100, ul. Zachodnia 47, ul. Smugowa 26a).

Umów się na wizytę w Urzędzie

Internetowa rezerwacja wizyt w urzędzie to usługa dla mieszkańców, którzy nie lubią stać w kolejkach. W kilku prostych krokach mogą umówić spotkanie na konkretny dzień i godzinę. To duże ułatwienie i oszczędność czasu.

Link do umawiania wizyt w Urzędzie Miasta Łodzi: https://wizyty.uml.lodz.pl/

Kontakt