Opłaty i podatki lokalne

W związku z sytuacją epidemii COVID-19 decyzje podatkowe w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego w 2020 r. w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym (w tym w formie łącznego zobowiązania pieniężnego), mogą być doręczane z opóźnieniem w porównaniu do lat ubiegłych. Wynika to z zaprzestania doręczania ww. decyzji przez pracowników Urzędu oraz zaburzoną pracą poczty. Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi decyzje takie muszą być doręczane za potwierdzeniem odbioru, a zatem nie ma możliwości wysyłania ich zwykłymi listami, czy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Termin płatności podatku wynosi w takim przypadku 14 dni od dnia doręczenia decyzji (informacja taka jest również zawarta wytłuszczonym drukiem w treści decyzji) i nie ma zastosowania termin ustawy (dla pierwszej raty - 15 marca).
Zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem doręczenia decyzji organu podatkowego, ustalającej wysokość tego zobowiązania.
Stawki podatku od nieruchomości na rok 2020 obowiązujące od 01.01.2020 r. określone zostały w uchwale Nr XV/640/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Łódz. poz. 5884).
Za wszelkie niedogodności związane z opóźnieniem doręczenia decyzji uprzejmie przepraszamy.
Kontakt