Ponadosiedlowe

BO 2021/2022 Ponadosiedlowe

L001 - Oświetlenie ul. Szczecińskiej.
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
OPIS PROJEKTU: Oświetlenie ulicy Szczecińskiej, która będzie drogą dojazdową do S14, a jest w fatalnym stanie.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: ŁÓDŹ-POLESIE; Numer działki: 37/1; Id działki: 106104_9.0041.37/1
DODATKOWE LOKALIZACJE: ul. Szczecińska od ul. Rąbieńskiej do Rojnej (800m)
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
OPINIA RADY OSIEDLA: POZYTYWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: NEGATYWNA
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
L002 - Rewitalizacja imperium Scheiblera.
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
OPIS PROJEKTU: Rewitalizacja placu zwycięstwa w Łodzi 5 kamienic
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: ŁÓDŹ-WIDZEW; Numer działki: 56/3; Id działki: 106106_9.0024.56/3
ANALIZA FORMALNA: NIEPOPRAWNA
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
L003 - Defibrylatory dla Łodzi - bezpieczny mieszkaniec. Projekt zakłada zakup 5 defibrylatorów (aparatury ratunkowej) i umieszczenie ich w punktach ogólnodostępnych.
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Zdrowie i pomoc społeczna
OPIS PROJEKTU: Projekt zakłada zakup 5 defibrylatorów (aparatury ratunkowej) i umieszczenie ich w punktach ogólnodostępnych jeden na jedną dzielnicę. Defibrylator jest urządzeniem, które na żądanie wyzwala impuls elektryczny o odpowiedniej energii wyrażonej w dżulach (J). W automatycznym defibrylatorze proces rozpoznawania rytmu serca i decyzja o konieczności defibrylacji zachodzą zupełnie bez udziału operatora. Dopasowanie energii również zachodzi automatycznie i jest zależne od tego, czy do urządzenia podpięte są elektrody dla dorosłego, czy dla dziecka oraz z jakiego protokołu korzysta defibrylator np. dla dorosłych może być to energia 150 J, 200 J, 360 J, a dla dzieci: 50 J. Jedynie samo wyzwolenie impulsu musi zostać wykonane przez wciśnięcie przycisku. Defibrylator jest bardzo prosty w obsłudze, ale to jednocześnie niezwykle zaawansowane technologicznie urządzenie, które bardzo dokładnie analizuje rytm serca osoby poszkodowanej. Jeżeli zostanie wykryty jeden z rytmów defibrylacyjnych – migotanie komór (VF) lub częstoskurcz komorowy bez tętna (VT) – system powiadamia o tym komendą głosową oraz instruuje, jakie czynności należy wykonywać. Jeżeli natomiast nie ma potrzeby wyzwolenia impulsu, wspomaga proces resuscytacji, informując ratownika o czynnościach, jakie ten powinien prowadzić zgodnie z algorytmem BLS (ang. Basic Life Support, podstawowe zabiegi resuscytacyjne). Automatyczny defibrylator zewnętrzny powinien być wykorzystany w każdej sytuacji nagłego zatrzymania krążenia. WAŻNE — Bez znaczenia jest mechanizm, w jakim do niego doszło. Urządzenie może być również wykorzystane u osoby nieprzytomnej, za to z zachowaną akcją serca. W takim wypadku będzie monitorowało rytm i w razie zatrzymania krążenia lub wystąpienia rytmu defibrylacyjnego poinformuje o tym osobę udzielającą pierwszej pomocy. To urządzenie bardzo przydatne, uniwersalne i w pełni zautomatyzowane, właśnie po to, by użytkownik nie musiał zastanawiać się nad tym, czy uruchomić je, czy nie. 1) Zakup sprzętu ratunkowego. 2) Przeszkolenie pracowników instytucji, gdzie będzie umieszczony (sprzęt jest intuicyjny i szkolenie jest jedynie formalnością, żeby dać poczucie większej kompetencji).
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: Lokalizacja defibrylatorów zostanie ustalona z wnioskodawcą
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 62000
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
L004 - Biblioteka "Daleko od szosy" - filia Biblioteki Miejskiej blisko osiedli Nowosolna, Mileszki i Dolina Łódki.
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Kultura i dziedzictwo
OPIS PROJEKTU: Włączenie biblioteki przy ul. Brzezińskiej 288 do Biblioteki Miejskiej w Łodzi w celu umożliwienia mieszkańcom korzystania z karty bibliotecznej FISZKA oraz ogólnołódzkiego systemu dostępu do księgozbioru. Stworzenie nowoczesnej, ogólnodostępnej ( z włączeniem osób niepełnosprawnych) filii Biblioteki Miejskiej w Łodzi, która wzorem innych filii stworzy bezpośredni dostęp do łódzkiego księgozbioru oraz stworzy miejsce na działania kulturalne, których potrzebę od wielu lat zgłasza społeczność osiedli Nowosolna, Mileszki oraz Dolina Łódki. Dotychczasowa działalność kulturalna na terenie tych osiedli była organizowana dla mieszkańców Nowosolnej, w latach 2017-2019 wyłącznie od kwietnia do listopada przez Ośrodek Kultury Górna a lokalna społeczność jest pozbawiona takiej oferty w pozostałych miesiącach roku. Docierają tu jedynie echa intensywnej działalności kulturalno - społecznej miasta. Powstanie filii Biblioteki Miejskiej w Łodzi "Daleko od szosy" stworzy miejsce dla takich działań oraz nazwą nawiąże do filmowej przeszłości osiedla Nowosolna.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: Obręb W-46, działka 91/8, 92-776 Łódź, Brzezińska 288
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
OPINIA RADY OSIEDLA: POZYTYWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: NEGATYWNA
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
L005 - Magiczny Zielony Tunel w Parku na Zdrowiu – obok AquaParku Fala.
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Tereny zielone i ochrona środowiska
OPIS PROJEKTU: Stworzenie Magicznego Zielonego Tunelu z roślin na terenie Parku na Zdrowiu, tuż obok AquaParku Fala. Tunel ma powstać w miejscu, gdzie był kiedyś inny tunel, ale pozostały po nim tylko ceglane słupy i kilka roślin. Tunel ma być z roślin i kwiatów, przez który mogą przejść równocześnie min. trzy osoby dorosłe i dwoje dzieci. Długości min 300 m.. Tunel może mieć kształt owalny albo okrągły lub prostokątny. Roślinność - ładne kwiaty na wiosnę i kolorowe liście na jesień. Tunel ten będzie magicznym miejscem, przez który będzie chciał przejść każdy łodzianin. Goście będą robili sobie w nim zdjęcia – zakochani, młode pary, rodzice z dziećmi, dziadkowe z wnukami. Wiosną będzie można poczuć zapach kwiatów, na jesień odkryć magię kolorów. Strona na FB dotycząca projektu: https://www.facebook.com/Park-na-zdrowiu-projekty-i-przyroda-109728297961917 Zdjęcia i wizilizacje: https://tinyurl.com/BOMagicznyZielonyTunel
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: P16-44/18
DODATKOWE LOKALIZACJE: 1.4 BO_2021_22_PO_Zal 2 Obecny tunel - lokalizacja.jpg - załącznik
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 340000
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
L006 - Ścieżka dla biegaczy i na desko(rolki) wokół stawu w Parku na Zdrowiu.
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Sport i rekreacja
OPIS PROJEKTU: Stworzenie ścieżki dla biegaczy oraz na desko(rolki), wózki z dziećmi, wózki inwalidzkie, rowery dla pieszych itd. wokół stawu w Parku na Zdrowiu - etap I. Obecnie ścieżka jest częściowo z piasku, częściowo z płyt betonowych. Nie nadaje się do jazdy na deskorolkach, wózkami. Malownicze położenie spowoduje, że ścieżka będzie uczęszczana przez wielu Łodzian, chcących aktywnie spędzić czas. Strona na FB : https://www.facebook.com/Park-na-zdrowiu-projekty-i-przyroda-109728297961917 Zdjęcia aktualnej ścieżki: https://tinyurl.com/SciezkaDlaBiegaczyiDeskoRolki
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: P16-33/6
DODATKOWE LOKALIZACJE: 1.5 BO_2021_22_PO_Zal 2 Lokalizacja sciezki.jpg - załącznik
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: NEGATYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 720000
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
L007 - Miejskie cmentarze - 1 krok ku ekologii. 12 regałów przy wejściach na cmentarze, umożliwiających mieszkańcom ponowne wykorzystanie szklanych zniczy.
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
OPIS PROJEKTU: Celem zadania jest umieszczenie 12 regałów metalowych, zamontowanych na stałe, obok wejść na komunalne cmentarze: „Doły”, ”Szczecińska” i „Zarzew”. Regały stanęłyby wewnątrz cmentarzy, za bramami, przy głównych alejach. Oznaczone byłyby odpowiednimi tablicami informacyjnymi.,np. „ NIE POTRZEBUJESZ NADMIARU SZKLANYCH ZNICZY? ZOSTAW JE TUTAJ. MASZ WŁASNY WKŁAD I CHCESZ UŻYĆ PONOWNIE SZKLANY ZNICZ? ZABIERZ GO WŁAŚNIE STĄD. OGRANICZAJĄC ILOŚĆ ZAKUPÓW I ŚMIECI DBASZ O PRZYSZŁOŚĆ TWOICH DZIECI.” Projekt ma na celu edukację społeczeństwa, wspieranie postaw proekologicznych i ograniczenia nadmiernej konsumpcji, której efektem jest zalew śmieci wokół nas. To pierwszy krok do zmiany sposobu użytkowania łódzkich cmentarzy i sposobów kultywowania pamięci o zmarłych, które to w naszym kraju oparte są niestety na wykorzystywaniu sztucznych kwiatów i nadmiernej ilości zniczy. Elementy tego kultu szybko ulegają „zużyciu” i zniszczeniu, nie nadają się do przetworzenia i nie są praktycznie segregowane. Wytwarzamy w ten sposób tysiące ton śmieci, co można by było zdecydowanie ograniczyć, edukując społeczeństwo i zachęcając łodzian do powrotu do wykorzystania na cmentarzach świeżych kwiatów i minimalnej ilości świec. Propagowanie tego wyłącznie w aktualnościach na stronach internetowych UMŁ w przeddzień święta 1 listopada raz do roku - to nieco zbyt mało jak na możliwości Departamentu Ekologii i Klimatu.
DODATKOWE LOKALIZACJE: Cmentarze: "Zarzew", "Szczecińska", "Doły"
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
L008 - CUD W ŁODZI! ZMIENIAMY PARKING W ZIELONY SKWER. REKULTYWACJA NIECZYNNEGO PARKINGU PRZY UL.PRZEDŚWIT.
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Tereny zielone i ochrona środowiska
OPIS PROJEKTU: Projekt obejmuje likwidację nieczynnego parkingu przy ulicy Przedświt, wzdłuż obiektu Konwentu Bonifratrów. Parking został zamknięty z powodu naruszenia podczas realizacji praw własności gruntu. Celem projektu jest odtworzenie zielonego terenu w tym miejscu. Obejmie on zdjęcie płyt parkingowych, rekultywację ziemi, zasianie trawnika , zasadzenie 6 niskich drzew ozdobnych, kwitnących i miododajnych oraz 15 krzewów owocujących i dających pożywienie dla licznych w okolicy ptaków. Teren rozciąga się wzdłuż często uczęszczanego przez łodzian ciągu pieszo-jezdnego, obok przychodni i bloków. Jego rekultywacja przyczyniłaby się do poprawy estetyki miejsca , walorów przyrodniczych osiedla i poprawiłaby komfort życia okolicznych mieszkańców. Odpowiedni dobór gatunków roślin kwitnących i owocujących wpłynąłby pozytywnie na rozwój bioróżnorodności w tej okolicy.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: G26-317/76
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: NEGATYWNA
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
L009 - Ekologia po Łódzku - butelkomaty.
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
OPIS PROJEKTU: Nasz projekt dotyczy zainstalowania 5 butelkomatów - urządzeń przyjmujących plastikowe butelki, puszki oraz szklane butelki. Zostaną one rozmieszczone w łatwo dostępnych miejscach na terenie Łodzi. Mieszkańcy będą mieli możliwość oddawania do nich plastikowych i szklanych butelek oraz puszek za co otrzymają punkty. W zamian za nie będzie można otrzymać atrakcyjne nagrody (np. bilety do miejskiego kina, teatrów czy muzea, jak również innych atrakcji miejskich). Celem naszego projektu jest zachęcenie mieszkańców Łodzi do dbania o środowisko.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: Butelkomaty będą zlokalizowane na terenie pięciu osiedli.
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
L010 - Sztuczna 100-metrowa rzeka z bulwarami w samym centrum miasta - na placu Komuny Paryskiej i ul. Sienkiewicza !!
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
OPIS PROJEKTU: Zróbmy sobie rzekę! Historia Łodzi pokazuje, że niegdyś płynących rzek w naszym mieście było wiele. Obecnie wszystkie zostały zakopane, wyschły lub są bardzo wąskimi strumieniami. Dlaczego by nie realizować projektu stworzenia rzeki w samym centrum miasta? Od ulicy Sienkiewicza mogłaby płynąć rzeka, aż na sam środek placu Komuny Paryskiej, a tam stworzyć większą sadzawkę. Rzeka powinna być niemal płaska, bezpieczna – tak, żeby można było po niej chodzić latem. Płynąca powolnie rzeka da wytchnienie i możliwość schłodzenia turystom i pieszym, a zwierzętom i ptakom – możliwość skorzystania z tak ważnej dla nich wody. Poza genialnym miejscem na wypoczynek (docelowo z plażą lub bulwarami położone wzdłuż rzek), wspaniale odbijałaby najstarszy murowany kościół w Łodzi, P.w. Św. Krzyża przy ul. Sienkiewicza - wyjątkowy w łódzkiej skali zabytek! Na ten projekt mamy dostępny plac Komuny Paryskiej – położony zaledwie sto metrów od ulicy Piotrkowskiej, na trakcie do dworca Fabrycznego i parku Sienkiewicza. Plac pozostaje zupełnie niewykorzystany, zagospodarowany przez samochody oraz bezdomnych. Lokalizacja na trasie między dworcem Fabrycznym a ul. Piotrkowską po prostu nie może tak wyglądać! Inwestycja zrealizowana zostałaby w okresie do końca 2022 roku, kiedy zostanie oddany bardzo duży parking wielopoziomowy po drugiej stronie ulicy – na Tuwima 12.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: S6-237/90, S6-237/88
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: NEGATYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 700000
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
L011 - Więcej miejsc parkingowych w centrum - ul. Pomorska i ul. Wschodnia.
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
OPIS PROJEKTU: Parkingów w Lodzi jest coraz mniej, a poprzez program rewitalizacji znikają kolejne miejsca parkingowe. Parkingi nie muszą być jednak brzydkie i koniecznie wielopoziomowe – można przygotować parking „zielony”, który zarówno pięknie wygląda, jak również daje zorganizowane miejsca parkingowe, a przy okazji jest „mini skwerem”. Przepuszczalne zielone podłoże, kilka drzew, mniejsze nasadzenia oraz bluszcz na siatce spowodują, że ta przestrzeń stanie się przyjemnym dla oka parkingiem. Przykładem takiego parkingu jest adres Fabryczna 17a i warto zrobić takie miejsce na ul. Pomorskiej przy ul. Wschodniej – notorycznie brakuje tam miejsc postojowych, zarówno na placu Wolności, jak i wzdłuż ulicy Pomorskiej, gdzie przyjeżdża wiele osób do pobliskich instytucji. Parking powinien być przygotowany pod względem dbania o zieleń i wodę w mieście i mieć automatyczny system wjazdu / płatności (na kartę płatniczą lub gotówkę).
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: ŁÓDŹ-ŚRÓDMIEŚCIE; Numer działki: 190/1; Id działki: 106105_9.0001.190/1
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: NEGATYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 587000
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
L012 - Wyznaczenie przejazdu dla rowerów przez ul. Przybyszewskiego, na skrzyżowaniu z ul. Lodową.
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Infrastruktura drogowa i komunikacja
OPIS PROJEKTU: Uzupełnienie skrzyżowania Przybyszewskiego i Lodowej o brakujący przejazd dla rowerów. Obecna szerokość przejścia dla pieszych (uwzględniając obrzeże) wynosi 4 m. W celu wyznaczenia przejazdu pieszo-rowerowego o minimalnej obowiązującej szerokości, należy poszerzyć całość przejścia o 30 cm. W tym celu założono: rozbiórkę obrzeży od strony zachodniej, ułożenie obrzeży według nowego śladu, ułożenie nawierzchni chodnikowej z materiałów staroużytecznych, przełożenie płytek wskazowych dla niedowidzących, wykonanie nawierzchni asfaltowej na dojeździe do przejazdu, przesunięcie słupów sygnalizacji świetlnej. UWAGA: Jeżeli pętle indukcyjne nie zostały jeszcze wykonane i możliwe jest ich odsunięcie lub możliwe jest wykonanie pełnego przejścia i przejazdu w formie 4+3 m, bez wykonywania jakichkolwiek robót drogowych, to proszę o przyjęcie takiego wariantu do wykonania. W tym przypadku będzie należało zmienić obszar nawierzchni do przełożenia.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: ŁÓDŹ-WIDZEW; Numer działki: 629/33; Id działki: 106106_9.0021.629/33
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: NEGATYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 150000
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
L013 - Zakup samochodu ratowniczo -gaśniczego ciężkiego dla OSP. Łódź-Andrzejów.
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
OPIS PROJEKTU: Posiadany samochód pożarniczy Jelcz 422 jest już w naszym posiadaniu 10 lat i drugie 10 lat służył w PSP w Łodzi, więc ma 20lat. Zakupiony nowy samochód poprawi bezpieczeństwo mieszkańców naszego osiedla, a zarazem miasta i zwiększy naszą skuteczność w działaniach ratowniczych.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: ŁÓDŹ-WIDZEW; Osiedle: Andrzejów; Numer działki: 660/3; Id działki: 106106_9.0040.660/3
DODATKOWE LOKALIZACJE: ul.Rokicińska 335; 92-620 Łódź
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 1300000
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
L014 - Miejskie Centrum Medyczne im. dr. K. Jonschera w Łodzi , Stawiamy na zdrowie, badamy sie u lekarzy.
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Zdrowie i pomoc społeczna
OPIS PROJEKTU: Projekt "Stawiamy na zdrowie, badamy sie u lekarzy" to zaproszenie dla mieszkańców Łodzi do korzystania z konsultacji z trzema specjalistami medycznymi z różnych dziedzin medycyny, a także zachęta do aktywności fizycznej: nordic walking, warsztatów z psychologiem i dietetykiem. Oprócz zajęć praktycznych każdy pacjent otrzyma informacje o prawach i obowiązkach pacjenta. Na spotkania zaprosimy partnerów: przedstawicieli ZUS, NFZ, żeby uczestnicy spotkań wiedzieli więcej o możliwościach leczenia, ubezpieczeń itp. Ważnym elementem w tym projekcie są konsultacje ze specjalistami. Na spotkania można zapisać się telefonicznie lub w dniu przyjęć. Należy przynieść ze sobą wyniki ostatnich badań, specjaliści medyczni holistycznie omówią problemy pacjentów. Zajęcia w ramach BO mają także walor wspólnie spędzanego czasu, większego zainteresowania swoim zdrowiem, to także nauka aktywnego spędzania wolnego czasu. Podczas każdego spotkania poświęcimy czas na omówienie ryzyka chorób cywilizacyjnych.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: 57/1 i 198/8 i 198/10
DODATKOWE LOKALIZACJE: Jw.
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 244600
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
L015 - WICHROLANDIA - stylowe i bezpieczne ogrodzenie naszego przedszkola.
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Edukacja dzieci i młodzież
OPIS PROJEKTU: Przedszkole istnieje od 1956 roku. Nigdy nie przeszło remontu ogrodzenia, poza jedną niewielką częścią. Przedszkole otoczone jest ogromnym ogrodem, który z kolei okala rozpadające się ogrodzenie. Od strony Halnej widoczne są ubytki w podmurówce. Stopniowo ogrodzenie jest rozkradane z odpadających cegieł. W trosce o bezpieczeństwo bawiących się na terenie ogrodu dzieci bardzo chcielibyśmy zmienić ogrodzenie. Potrzebne są na ten cel duże środki finansowe, stąd nasza prośba o wsparcie i poparcie naszego zadania.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: ŁÓDŹ-WIDZEW; Osiedle: Stoki-Sikawa-Podgórze; Numer działki: 115/1; Id działki: 106106_9.0011.115/1
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 158000
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
L016 - Zielone szklaki Łodzi Etap I Szlak pieszo-rowerowy fabrykantów widzew-centrum.
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Tereny zielone i ochrona środowiska
OPIS PROJEKTU: Zielone szlaki Łodzi. Projekt wpisujący się w wizję rozbudowy i łączenia terenów zielonych w mieście. Tworzone zielone szlaki łączyłby miejskie obszary zieleni i główne miejsca rekreacji w Łodzi. Szlaki zarówno miałby funkcje dróg rowerowych jak pieszych szlaków w wygodny i bezpieczny sposób łączących główne punkty Łodzi jak również stanowiłby element ścieżek edukacyjnych i turystycznych. Mimo gęstej zabudowy istnieje możliwość stworzenia w Łodzi takich szlaków, przykładem jest możliwość wykorzystania do tego celu torowisk i nieużytków oraz parków i dróg publicznych. Pilotażowym projektem może być wykorzystanie starego torowiska które stworzyłby szlak łączący park Źródliska (CENTRUM) z Parkiem Nad Jasieniem oraz ul. milionową (WIDZEW). Docelowe ten szlak w łatwy sposób mógłby być przedłużony do Parku Baden Pawella a w drugim kierunku do Parku Podolskiego.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: ŁÓDŹ-WIDZEW; Osiedle: Stary Widzew; Numer działki: 130/8; Id działki: 106106_9.0026.130/8
DODATKOWE LOKALIZACJE: W I etapie inwestycja objęłaby cały obszar starego torowiska od Księżego młyna, poprzez Park nad Jasieniem do ul. milionowej. W kolejnym etapie szlak mógłby być przedłużony od torowiska w parku nad Jasieniem w stronę ul. Piłsudskiego poprzez tereny zielone przy ul. Paryskiej oraz w drugą stronę od ul. Milionowej poprzez nieurzytki do ul. Przybyszewskiej i dalej w stronę Parku Podolskiego.
ANALIZA FORMALNA: NIEPOPRAWNA
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
L017 - Zielone ekologiczne przystanki w Śródmieściu.
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Tereny zielone i ochrona środowiska
OPIS PROJEKTU: „Zielone ekologiczne przystanki w Śródmieściu” to specjalne stelaże obsadzone roślinami wieloletnimi, specjalnie dobranymi do warunków miejskich, suszoodpornych. „Zielony przystanek" to dach roślinny i roślinne ściany z pnączy. Korzyści płynące z takiego przystanku to: – wprowadzanie zieleni tam, gdzie jej najczęściej najbardziej brakuje; – poprawa mikroklimatu, wilgotności i jakości powietrza, a w efekcie lepsze samopoczucie, zwłaszcza dla osób z chorobami układu oddechowego, starszych i dzieci; – obniżenie temperatury nawet o 7°C (to o tyle ważne, że w słoneczny dzień dachy w tradycyjnym przystanku rozgrzewają się nawet do 45°C); – zatrzymanie nawet 90% spadającego na dach przystanku deszczu (woda będzie też gromadzona w skrzyni pod przystankiem i wykorzystywana do nawadniania pnączy na ścianie); – większa ochrona ptaków, które nie są tak narażone na kolizję z szybą. Przykłady realizacji takiego projektu w Białymstoku ze źródeł internetowych ogólnodostępnych: https://www.bip.bialystok.pl/postepowania/zamowienia/dostawa-i-montaz-trzech-wiat-przystankowych-na-terenie-miasta-bialegostoku-do-zadania-zielone-przystanki-wraz-z-pielegnacja-posadzonych-roslin.html https://24kurier.pl/ekurier-archiwum/zielone-przystanki-dla-szczecina/ https://www.bip.bialystok.pl/postepowania/zamowienia/dostawa-i-montaz-trzech-wiat-przystankowych-na-terenie-miasta-bialegostoku-do-zadania-zielone-przystanki-wraz-z-pielegnacja-posadzonych-roslin.html
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: ŁÓDŹ-ŚRÓDMIEŚCIE; Osiedle: Katedralna; Numer działki: 64/14; Id działki: 106105_9.0001.64/14
DODATKOWE LOKALIZACJE: Szczegółowe lokalizacje przystanków pozostawiam do decyzji odpowiednich komórek - powyżej podaję przykładową lokalizację: przystanki przy skrzyżowaniu ulic Legionów/Zachodnia.
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
L018 - Dom Dziennego Pobytu - "Zaopiekuj się mną" - BIS.
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Zdrowie i pomoc społeczna
OPIS PROJEKTU: Zgłaszamy projekt po raz drugi, bo to odpowiedź na dużą populację osób starszych, przewlekle chorych i niesamodzielnych w aglomeracji łodzkiej. Jednoczesnie jest uzupełnieniem niewystarczajacej opieki zdrowotnej w Łodzi w tym zakresie. Aktywność zawodowa społeczeństwa utrudnia sprawowanie opieki nad osobami starszymi. Dzienny Dom Opieki zapewni opiekę kompleksową nad naszymi seniorami bez konieczności rezygnacji z pracy zaowodwej na rzecz opieki nad osobami starszymi. Realizacja projektu jest zgodna z priorytetami Ministerstwa Zdrowia w zakresie poprawy funkcjonowania systemu opieki nad osobami starszymi.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: Ul. Przyrodnicza 7/9
DODATKOWE LOKALIZACJE: Działka 198/6,7,8,9
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 336000
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
L019 - Dziewczyny na boiska!
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Sport i rekreacja
OPIS PROJEKTU: Projekt "Dziewczyny na boiska!" składa się z dwóch części. I. Przeprowadzenie konkursu ofert dla klubów sportowych na dofinansowanie akcji promujących młodzieżowe kobiece drużyny w sportach olimpijskich na nośnikach MPK. Maksymalna kwota dofinansowania to 6.000 zł (95% całości oferty). Oferent wybiera nośniki w porozumieniu z MPK. Dofinansowanie odbywa się na takiej samej zasadzie jak dofinasowanie korzystania z miejskich obiektów sportowych dla klubów sportowych - w tym przypadku będzie to dotacja dla MPK na przeprowadzenie akcji promocyjnych wygranych ofert. Środki na część I: 65.000 zł II. Przeprowadzenie przez Urząd Miasta Łodzi kampanii promocyjnej składającej się z następujących elementów: 1. Promocja kobiecych olimpijskich sportów drużynowych oraz klubów posiadających młodzieżowe drużyny kobiece w sportach olimpijskich na nośnikach należących do Miasta Łodzi - citylighty i inne nośniki reklamowe. 2. Promocja łódzkich drużyn w kobiecych młodzieżowych olimpijskich sportach drużynowych w social media należących do  UMŁ. Łączne środki na część II: 20.000 zł III. Dodanie na stronie UMŁ (https://uml.lodz.pl/czas-wolny/sport/) panelu "Sport kobiet", w której znajdowałby się wykaz klubów sportowych z działającymi sekcjami kobiet i informacjami o treningach. Środki na część III: 5.000 zł
DODATKOWE LOKALIZACJE: Obszar całego miasta.
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: NEGATYWNA
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
L020 - Zejdź z roweru przed przejściem dla pieszych, Łódź.
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
OPIS PROJEKTU: Tabliczka informacyjna dla rowerzystów, aby zeszli z roweru przed wejściem na przejście dla pieszych. Tabliczka edukacyjna.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: ŁÓDŹ-BAŁUTY; Osiedle: Bałuty-Centrum; Numer działki: 105/15; Id działki: 106102_9.0046.105/15
DODATKOWE LOKALIZACJE: Podobne lokalizacje gdzie po jednej stronie skrzyżowania biegnie DDR ewentualnie CPR, a po drugiej chodnik.
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: NEGATYWNA
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
Kontakt