Bezzwrotna dotacja dla określonych branż

Na mocy przepisów, które wchodzą w życie w sobotę 19 grudnia Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi będzie udzielał nowej formy wsparcia dla mikro i małym przedsiębiorców - to jednorazowa dotacja w wysokości do 5 tys. zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w określonych branżach.

Z tej formy pomocy mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy, którzy na dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą w następujących branżach (przeważająca działalność):

 • gastronomicznej i cateringowej
 • fitness i sportowej
 • turystycznej i transportowej
 • rozrywkowej i kulturalnej
 • wystawienniczej,
 • fotograficznej,
 • usługowej,
 • sprzedaży detalicznej,
 • leczniczej (w zakresie fizjoterapii i leczenia uzdrowiskowego).

Aby otrzymać pomoc trzeba spełnić jeszcze 2 warunki:

 • działalność gospodarcza w wymienionych branżach musi być prowadzona na dzień 30 września 2020 r. oraz w dniu złożenia wniosku. To znaczy, że przedsiębiorca ubiegający się o pomoc musi nadal prowadzić biznes
 • przychód jaki uzyskał przedsiębiorca w październiku lub listopadzie 2020 r. był niższy o co najmniej o 40% stosunku do przychodu uzyskanego w październiku lub listopadzie 2019 r.

Dotacja jest bezzwrotna pod warunkiem prowadzenia działalności gospodarczej przez 3 miesiące licząc od dnia jej otrzymania.

Zainteresowani pomocą będą mogli składać wnioski do PUP właściwego dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej tj. do łódzkiego PUP wnioski będą składać przedsiębiorcy prowadzący swoje firmy na ternie miasta Łodzi.

Dokumenty będą przyjmowane wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem strony praca.gov.pl zaraz po ogłoszeniu naboru przez dyrektora PUP.

Łódzcy przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski już w weekend zaraz po opublikowaniu przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii formularza wniosku.

Wnioski można składać do 31 stycznia 2021 r.

Kontakt