Małe granty

Organizacje pozarządowe zainteresowane uzyskaniem wsparcia finansowego inicjatyw związanych z Rokiem Jana Kowalewskiego zachęcamy do składania wniosków na realizację zadania publicznego w trybie pozakonkursowym w ramach tzw. MAŁYCH GRANTÓW.

Kwota dofinansowania lub finansowania ze środków miasta takiego zadania nie może przekroczyć 10 000 złotych, a termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

Nabór ofert w ramach procedury MAŁYCH GRANTÓW odbywa się w trybie ciągłym (przez cały rok). Oferty należy składać min. 4 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem realizacji zadania.

Więcej o małych grantach >>>

Kontakt