Logo Roku Jana Kowalewskiego

INSPIRACJE

Jana Kowalewskiego rozsławiły jego zdolności kryptograficzne. Logo Roku również zawiera zaproszenie do odszyfrowania zagadki – jak rozumieć tajemnicze znaki MM20? Podpowiedzią może być podtytuł oraz użyteczna w sztuce dekodowania wiedza o cyfrach – nie tylko arabskich.* 

Zastosowane kolory również mocno wiążą nas z historią Biura Szyfrów. Szyfrogramy pisano na maszynie, lecz w zachowanych dokumentach widać również ręczne notatki lub dopiski, sporządzane ołówkiem kopiowym w kolorze granatowym oraz ołówkiem czerwonym.

Specjalna czcionka nawiązuje do maszynowych czcionek używanych w Naczelnym Dowództwie Wojska Polskiego.

ZASADY KORZYSTANIA Z LOGO

  1. Logo wykorzystywane może być w materiałach wizualnych – na plakatach, ulotkach, stronach internetowych i innych materiałach graficznych.
  2. Logo może być wykorzystywane wyłącznie w ramach inicjatyw związanych z Rokiem Jana Kowalewskiego.
  3. Zgodę na pobranie i użycie logo uzyskać można pod adresem lodz.niepodlegla@uml.lodz.pl

LOGO - DO POBRANIA


* Litery MM oznaczają rzymską liczbę 2000. 

Kontakt