Półkolonie

W okresie ferii letnich w 45 szkołach i placówkach oświatowych realizowane będą zajęcia zamknięte w formie półkolonii.

Godziny: zajęcia odbywać się będą w godzinach 8–16

Opłaty: organizatorzy wypoczynku pobierają opłatę za pobyt dziecka w wysokości 10 zł za jeden dzień pobytu, która przeznaczana jest na zapewnienie uczestnikom wyżywienia.

Rekrutacja rozpoczyna się 14 maja 2018 roku i prowadzona będzie indywidualnie przez każdą placówkę

Zajęcia zamknięte w formie półkolonii (dwutygodniowe turnusy) przeznaczone są dla dzieci uczących się w łódzkich szkołach podstawowych. Łącznie na czterech turnusach przygotowano 3840 miejsc.

Wykaz Organizatorów Wypoczynku w formie półkolonii dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich od 25 czerwca do 17 sierpnia 2018 roku

Centrum zajęć Pozaszkolnych nr 1
e-mail: czp1.zawiszy39@wp.pl
Adres: ul. Zawiszy Czarnego 39
numer telefonu: 42 655 06 00
Turnus: Turnus 1 (25.06-06.07), Turnus 2 (09.07 – 20.07), Turnus 3 (23.07 – 03.08)
Turnus 1 (liczba utworzonych miejsc): 120
Turnus 2 (liczba utworzonych miejsc): 120
Turnus 3 (liczba utworzonych miejsc): 120
Dzielnica: Bałuty
Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2
e-mail: centrumzp2@poczta.onet.pl
Adres: ul. Sopocka 3/5
numer telefonu: 42 684 24 87
Turnus: Turnus 1 (25.06-06.07), Turnus 2 (09.07 – 20.07), Turnus 3 (23.07 – 03.08)
Turnus 1 (liczba utworzonych miejsc): 30
Turnus 2 (liczba utworzonych miejsc): 30
Turnus 3 (liczba utworzonych miejsc): 30
Dzielnica: Górna
Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 3
e-mail: czp3lodz@gmail.com
Adres: ul. Olimpijska 9
numer telefonu: 42 687 04 85
Turnus: Turnus 1 (25.06-06.07), Turnus 2 (09.07 – 20.07)
Turnus 1 (liczba utworzonych miejsc): 45
Turnus 2 (liczba utworzonych miejsc): 45
Dzielnica: Polesie
Pałac Młodzieży
e-mail: sekretariat@palacmlodziezy.lodz.pl
Adres: al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 86
numer telefonu: 42 689 93 51
Turnus: Turnus 2 (09.07 – 20.07), Turnus 3 (23.07 – 03.08), Turnus 4 (06.08 – 17.08)
Turnus 2 (liczba utworzonych miejsc): 60
Turnus 3 (liczba utworzonych miejsc): 45
Turnus 4 (liczba utworzonych miejsc): 45
Dzielnica: Polesie
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 3
e-mail: sosw3@interia.pl
Adres: ul. Tkacka 34/36
numer telefonu: 42 678 99 96
Turnus: Turnus 3 (23.07 – 03.08)
Turnus 3 (liczba utworzonych miejsc): 30
Dzielnica: Śródmieście
Szkoła Podstawowa nr 109
e-mail: szkola109@op.pl
Adres: ul. Pryncypalna 74
numer telefonu: 42 640 97 98
Turnus: Turnus 1 (25.06-06.07)
Turnus 1 (liczba utworzonych miejsc): 90
Dzielnica: Górna
Szkoła Podstawowa nr 11
e-mail: sp11lodz@onet.pl
Adres: ul. Hufcowa 20a
numer telefonu: 42 252 28 01
Turnus: Turnus 1 (25.06-06.07)
Turnus 1 (liczba utworzonych miejsc): 45
Dzielnica: Polesie
Szkoła Podstawowa nr 110
e-mail: spnr110@gazeta.pl
Adres: ul. Zamknięta 3
numer telefonu: 42 646 31 40
Turnus: Turnus 1 (25.06-06.07)
Turnus 1 (liczba utworzonych miejsc): 30
Dzielnica: Górna
Szkoła Podstawowa nr 113
e-mail: skp113@wp.pl
Adres: ul. Unicka 6
numer telefonu: 42 684 61 59
Turnus: Turnus 1 (25.06-06.07)
Turnus 1 (liczba utworzonych miejsc): 30
Dzielnica: Górna
Szkoła Podstawowa nr 114
e-mail: szkola114@op.pl
Adres: ul. Milionowa 64
numer telefonu: 42 672 26 00
Turnus: Turnus 1 (25.06-06.07)
Turnus 1 (liczba utworzonych miejsc): 30
Dzielnica: Widzew
Szkoła Podstawowa nr 120
e-mail: lodz.sp120@gmail.com
Adres: ul. Centralna 40
numer telefonu: 42 659 71 20
Turnus: Turnus 1 (25.06-06.07)
Turnus 1 (liczba utworzonych miejsc): 30
Dzielnica: Bałuty
Szkoła Podstawowa nr 125
e-mail: szkolapodstawowa125@wp.pl
Adres: ul. Dzwonowa 18/20
numer telefonu: 42 684 84 20
Turnus: Turnus 1 (25.06-06.07)
Turnus 1 (liczba utworzonych miejsc): 60
Dzielnica: Górna
Szkoła Podstawowa nr 130
e-mail: sp130@onet.pl
Adres: ul. Gościniec 1
numer telefonu: 42 649 95 83
Turnus: Turnus 1 (25.06-06.07), Turnus 2 (09.07 – 20.07)
Turnus 1 (liczba utworzonych miejsc): 45
Turnus 2 (liczba utworzonych miejsc): 45
Dzielnica: Górna
Szkoła Podstawowa nr 141
e-mail: sp141lodz@gmail.com
Adres: ul. Zakładowa 35
numer telefonu: 42 670 99 93
Turnus: Turnus 3 (23.07 – 03.08), Turnus 4 (06.08 – 17.08)
Turnus 3 (liczba utworzonych miejsc): 45
Turnus 4 (liczba utworzonych miejsc): 45
Dzielnica: Widzew
Szkoła Podstawowa nr 149
e-mail: sp149@toya.net.pl
Adres: ul. Tatrzańska 69a
numer telefonu: 42 643 52 42
Turnus: Turnus 2 (09.07 – 20.07), Turnus 3 (23.07 – 03.08)
Turnus 2 (liczba utworzonych miejsc): 60
Turnus 3 (liczba utworzonych miejsc): 60
Dzielnica: Widzew
Szkoła Podstawowa nr 152
e-mail: sp.nr.152@neostrada.pl
Adres: ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 52/54
numer telefonu: 42 637 56 94
Turnus: Turnus 1 (25.06-06.07), Turnus 4 (06.08 – 17.08)
Turnus 1 (liczba utworzonych miejsc): 60
Turnus 4 (liczba utworzonych miejsc): 60
Dzielnica: Polesie
Szkoła Podstawowa nr 153
e-mail: sp153lodz@wp.pl
Adres: ul. Obrońców Westerplatte 28
numer telefonu: 42 657 12 98
Turnus: Turnus 1 (25.06-06.07)
Turnus 1 (liczba utworzonych miejsc): 30
Dzielnica: Bałuty
Szkoła Podstawowa nr 160
e-mail: 160sp@wp.pl
Adres: ul. Struga 24A
numer telefonu: 42 637 25 29
Turnus: Turnus 1 (25.06-06.07)
Turnus 1 (liczba utworzonych miejsc): 45
Dzielnica: Polesie
Szkoła Podstawowa nr 169
e-mail: sp169@poczta.fm; dyrektorsp169@gmail.com
Adres: ul. Napoleońska 7/17
numer telefonu: 42 634 74 11
Turnus: Turnus 4 (06.08 – 17.08)
Turnus 4 (liczba utworzonych miejsc): 60
Dzielnica: Polesie
Szkoła Podstawowa nr 170
e-mail: sp170@szkoly.lodz.pl
Adres: ul. Miedziana 1/3
numer telefonu: 42 674 37 42
Turnus: Turnus 4 (06.08 – 17.08)
Turnus 4 (liczba utworzonych miejsc): 45
Dzielnica: Widzew
Szkoła Podstawowa nr 174
e-mail: sp174@op.pl
Adres: ul. Gałczyńskiego 6
numer telefonu: 42 643 14 71
Turnus: Turnus 4 (06.08 – 17.08)
Turnus 4 (liczba utworzonych miejsc): 60
Dzielnica: Górna
Szkoła Podstawowa nr 190
e-mail: sp190@sp190.elodz.edu.pl
Adres: ul. Malczewskiego 37/47
numer telefonu: 42 643 28 47
Turnus: Turnus 1 (25.06-06.07)
Turnus 1 (liczba utworzonych miejsc): 60
Dzielnica: Górna
Szkoła Podstawowa nr 199
e-mail: sp199@gazeta.pl
Adres: ul. Elsnera 8
numer telefonu: 42 671 03 63
Turnus: Turnus 4 (06.08 – 17.08)
Turnus 4 (liczba utworzonych miejsc): 90
Dzielnica: Widzew
Szkoła Podstawowa nr 202
e-mail: agatafrom@wp.pl
Adres: ul. Jugosłowiańska 2
numer telefonu: 42 648 41 70
Turnus: Turnus 1 (25.06-06.07)
Turnus 1 (liczba utworzonych miejsc): 90
Dzielnica: Widzew
Szkoła Podstawowa nr 205
e-mail: sp205@interia.pl
Adres: ul. Dąbrówki 1
numer telefonu: 42 670 99 98
Turnus: Turnus 1 (25.06-06.07), Turnus 2 (09.07 – 20.07)
Turnus 1 (liczba utworzonych miejsc): 90
Turnus 2 (liczba utworzonych miejsc): 90
Dzielnica: Widzew
Szkoła Podstawowa nr 206
e-mail: 206@op.pl
Adres: ul. Łozowa 9
numer telefonu: 42 658 83 64
Turnus: Turnus 1 (25.06-06.07)
Turnus 1 (liczba utworzonych miejsc): 90
Dzielnica: Bałuty
Szkoła Podstawowa nr 3
e-mail: spnr3@lodz.home.pl
Adres: al. Harcerzy Zatorowców 6
numer telefonu: 42 655 79 05
Turnus: Turnus 1 (25.06-06.07), Turnus 2 (09.07 – 20.07)
Turnus 1 (liczba utworzonych miejsc): 30
Turnus 2 (liczba utworzonych miejsc): 30
Dzielnica: Bałuty
Szkoła Podstawowa nr 33
e-mail: s.p.33lodz@interia.pl
Adres: ul. Lermontowa 7
numer telefonu: 42 672 53 06
Turnus: Turnus 1 (25.06-06.07)
Turnus 1 (liczba utworzonych miejsc): 90
Dzielnica: Widzew
Szkoła Podstawowa nr 34
e-mail: szkola.podstawowa34@gmail.com
Adres: ul. Ćwiklińskiej 9
numer telefonu: 42 673 01 15
Turnus: Turnus 1 (25.06-06.07), Turnus 2 (09.07 – 20.07), Turnus 3 (23.07 – 03.08), Turnus 4 (06.08 – 17.08)
Turnus 1 (liczba utworzonych miejsc): 60
Turnus 2 (liczba utworzonych miejsc): 45
Turnus 3 (liczba utworzonych miejsc): 45
Turnus 4 (liczba utworzonych miejsc): 45
Dzielnica: Widzew
Szkoła Podstawowa nr 4
e-mail: sp4ken@wp.pl
Adres: al. Piłsudskiego 101
numer telefonu: 42 674 35 76
Turnus: Turnus 1 (25.06-06.07), Turnus 2 (09.07 – 20.07)
Turnus 1 (liczba utworzonych miejsc): 60
Turnus 2 (liczba utworzonych miejsc): 60
Dzielnica: Widzew
Szkoła Podstawowa nr 40
e-mail: szp40@wp.pl
Adres: ul. Praussa 2
numer telefonu: 42 633 79 22
Turnus: Turnus 2 (09.07 – 20.07)
Turnus 2 (liczba utworzonych miejsc): 30
Dzielnica: Polesie
Szkoła Podstawowa nr 41
e-mail: topole1@op.pl
Adres: ul. Rajdowa 18
numer telefonu: 42 686 48 60
Turnus: Turnus 1 (25.06-06.07)
Turnus 1 (liczba utworzonych miejsc): 60
Dzielnica: Polesie
Szkoła Podstawowa nr 44
e-mail: sp44lodz@poczta.onet.pl
Adres: ul. Kusocińskiego 100
numer telefonu: 42 686 48 89
Turnus: Turnus 1 (25.06-06.07), Turnus 2 (09.07 – 20.07), Turnus 3 (23.07 – 03.08), Turnus 4 (06.08 – 17.08)
Turnus 1 (liczba utworzonych miejsc): 30
Turnus 2 (liczba utworzonych miejsc): 30
Turnus 3 (liczba utworzonych miejsc): 30
Turnus 4 (liczba utworzonych miejsc): 30
Dzielnica: Polesie
Szkoła Podstawowa nr 54
e-mail: dyrektorsp54@op.pl; kmakusz54@op.pl
Adres: ul. Wróbla 5
numer telefonu: 42 651 80 00
Turnus: Turnus 1 (25.06-06.07), Turnus 4 (06.08 – 17.08)
Turnus 1 (liczba utworzonych miejsc): 30
Turnus 4 (liczba utworzonych miejsc): 30
Dzielnica: Bałuty
Szkoła Podstawowa nr 55
e-mail: szkola55@poczta.onet.pl
Adres: ul. Mackiewicza 9
numer telefonu: 42 251 88 22
Turnus: Turnus 1 (25.06-06.07)
Turnus 1 (liczba utworzonych miejsc): 75
Dzielnica: Bałuty
Szkoła Podstawowa nr 6
e-mail: sp6@retsat1.com.pl
Adres: ul. Kusocińskiego 116
numer telefonu: 42 686 75 04
Turnus: Turnus 1 (25.06-06.07), Turnus 4 (06.08 – 17.08)
Turnus 1 (liczba utworzonych miejsc): 60
Turnus 4 (liczba utworzonych miejsc): 60
Dzielnica: Polesie
Szkoła Podstawowa nr 61
e-mail: podstawowa61@poczta.onet.pl
Adres: ul. Okólna 183
numer telefonu: 42 659 00 10
Turnus: Turnus 1 (25.06-06.07)
Turnus 1 (liczba utworzonych miejsc): 45
Dzielnica: Bałuty
Szkoła Podstawowa nr 70
e-mail: sp70lodz@op.pl; podstawowa@sp70.elodz.edu.pl
Adres: ul. Rewolucji 1905 r. 22
numer telefonu: 42 632 66 51
Turnus: Turnus 1 (25.06-06.07)
Turnus 1 (liczba utworzonych miejsc): 60
Dzielnica: Śródmieście
Szkoła Podstawowa nr 79
e-mail: sp79@toya.net.pl
Adres: ul. Pomorska 138
numer telefonu: 42 678 60 70
Turnus: Turnus 1 (25.06-06.07), Turnus 2 (09.07 – 20.07)
Turnus 1 (liczba utworzonych miejsc): 30
Turnus 2 (liczba utworzonych miejsc): 30
Dzielnica: Śródmieście
Szkoła Podstawowa nr 81
e-mail: sp_81@gazeta.pl
Adres: ul. E. Plater 28/32
numer telefonu: 42 656 19 09
Turnus: Turnus 1 (25.06-06.07), Turnus 2 (09.07 – 20.07), Turnus 3 (23.07 – 03.08),
Turnus 1 (liczba utworzonych miejsc): 75
Turnus 2 (liczba utworzonych miejsc): 75
Turnus 3 (liczba utworzonych miejsc): 75
Dzielnica: Bałuty
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 168
e-mail: sps168lodz@gmail.com
Adres: ul. Plantowa 7
numer telefonu: 42 652 79 74
Turnus: Turnus 1 (25.06-06.07)
Turnus 1 (liczba utworzonych miejsc): 30
Dzielnica: Bałuty
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
e-mail: zs-p1@wp.pl
Adres: ul. Krzemieniecka 24a
numer telefonu: 42 686 78 66
Turnus: Turnus 1 (25.06-06.07), Turnus 2 (09.07 – 20.07), Turnus 4 (06.08 – 17.08)
Turnus 1 (liczba utworzonych miejsc): 30
Turnus 2 (liczba utworzonych miejsc): 30
Turnus 4 (liczba utworzonych miejsc): 30
Dzielnica: Polesie
Zespół Szkół Specjalnych nr 2
e-mail: lukasb3@vp.pl
Adres: ul. Karolewska 30/34
numer telefonu: 42 635 17 80
Turnus: Turnus 1 (25.06-06.07)
Turnus 1 (liczba utworzonych miejsc): 15
Dzielnica: Polesie
Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.