Półkolonie

W okresie ferii letnich w 45 szkołach i placówkach oświatowych realizowane będą zajęcia zamknięte w formie półkolonii.

Godziny: zajęcia odbywać się będą w godzinach 8–16

Opłaty: organizatorzy wypoczynku pobierają opłatę za pobyt dziecka w wysokości 10 zł za jeden dzień pobytu, która przeznaczana jest na zapewnienie uczestnikom wyżywienia.

Rekrutacja rozpoczyna się 14 maja 2018 roku i prowadzona będzie indywidualnie przez każdą placówkę

Zajęcia zamknięte w formie półkolonii (dwutygodniowe turnusy) przeznaczone są dla dzieci uczących się w łódzkich szkołach podstawowych. Łącznie na czterech turnusach przygotowano 3840 miejsc.

Wykaz Organizatorów Wypoczynku w formie półkolonii dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich od 25 czerwca do 17 sierpnia 2018 roku

Centrum zajęć Pozaszkolnych nr 1
e-mail: czp1.zawiszy39@wp.pl
Adres: ul. Zawiszy Czarnego 39
numer telefonu: 42 655 06 00
Turnus: Turnus 1 (25.06-06.07), Turnus 2 (09.07 – 20.07), Turnus 3 (23.07 – 03.08)
Turnus 1 (liczba utworzonych miejsc): 120
Turnus 2 (liczba utworzonych miejsc): 120
Turnus 3 (liczba utworzonych miejsc): 120
Dzielnica: Bałuty
Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2
e-mail: centrumzp2@poczta.onet.pl
Adres: ul. Sopocka 3/5
numer telefonu: 42 684 24 87
Turnus: Turnus 1 (25.06-06.07), Turnus 2 (09.07 – 20.07), Turnus 3 (23.07 – 03.08)
Turnus 1 (liczba utworzonych miejsc): 30
Turnus 2 (liczba utworzonych miejsc): 30
Turnus 3 (liczba utworzonych miejsc): 30
Dzielnica: Górna
Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 3
e-mail: czp3lodz@gmail.com
Adres: ul. Olimpijska 9
numer telefonu: 42 687 04 85
Turnus: Turnus 1 (25.06-06.07), Turnus 2 (09.07 – 20.07)
Turnus 1 (liczba utworzonych miejsc): 45
Turnus 2 (liczba utworzonych miejsc): 45
Dzielnica: Polesie
Pałac Młodzieży
e-mail: sekretariat@palacmlodziezy.lodz.pl
Adres: al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 86
numer telefonu: 42 689 93 51
Turnus: Turnus 2 (09.07 – 20.07), Turnus 3 (23.07 – 03.08), Turnus 4 (06.08 – 17.08)
Turnus 2 (liczba utworzonych miejsc): 60
Turnus 3 (liczba utworzonych miejsc): 45
Turnus 4 (liczba utworzonych miejsc): 45
Dzielnica: Polesie
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 3
e-mail: sosw3@interia.pl
Adres: ul. Tkacka 34/36
numer telefonu: 42 678 99 96
Turnus: Turnus 3 (23.07 – 03.08)
Turnus 3 (liczba utworzonych miejsc): 30
Dzielnica: Śródmieście
Szkoła Podstawowa nr 109
e-mail: szkola109@op.pl
Adres: ul. Pryncypalna 74
numer telefonu: 42 640 97 98
Turnus: Turnus 1 (25.06-06.07)
Turnus 1 (liczba utworzonych miejsc): 90
Dzielnica: Górna
Szkoła Podstawowa nr 11
e-mail: sp11lodz@onet.pl
Adres: ul. Hufcowa 20a
numer telefonu: 42 252 28 01
Turnus: Turnus 1 (25.06-06.07)
Turnus 1 (liczba utworzonych miejsc): 45
Dzielnica: Polesie
Szkoła Podstawowa nr 110
e-mail: spnr110@gazeta.pl
Adres: ul. Zamknięta 3
numer telefonu: 42 646 31 40
Turnus: Turnus 1 (25.06-06.07)
Turnus 1 (liczba utworzonych miejsc): 30
Dzielnica: Górna
Szkoła Podstawowa nr 113
e-mail: skp113@wp.pl
Adres: ul. Unicka 6
numer telefonu: 42 684 61 59
Turnus: Turnus 1 (25.06-06.07)
Turnus 1 (liczba utworzonych miejsc): 30
Dzielnica: Górna
Szkoła Podstawowa nr 114
e-mail: szkola114@op.pl
Adres: ul. Milionowa 64
numer telefonu: 42 672 26 00
Turnus: Turnus 1 (25.06-06.07)
Turnus 1 (liczba utworzonych miejsc): 30
Dzielnica: Widzew
Szkoła Podstawowa nr 120
e-mail: lodz.sp120@gmail.com
Adres: ul. Centralna 40
numer telefonu: 42 659 71 20
Turnus: Turnus 1 (25.06-06.07)
Turnus 1 (liczba utworzonych miejsc): 30
Dzielnica: Bałuty
Szkoła Podstawowa nr 125
e-mail: szkolapodstawowa125@wp.pl
Adres: ul. Dzwonowa 18/20
numer telefonu: 42 684 84 20
Turnus: Turnus 1 (25.06-06.07)
Turnus 1 (liczba utworzonych miejsc): 60
Dzielnica: Górna
Szkoła Podstawowa nr 130
e-mail: sp130@onet.pl
Adres: ul. Gościniec 1
numer telefonu: 42 649 95 83
Turnus: Turnus 1 (25.06-06.07), Turnus 2 (09.07 – 20.07)
Turnus 1 (liczba utworzonych miejsc): 45
Turnus 2 (liczba utworzonych miejsc): 45
Dzielnica: Górna
Szkoła Podstawowa nr 141
e-mail: sp141lodz@gmail.com
Adres: ul. Zakładowa 35
numer telefonu: 42 670 99 93
Turnus: Turnus 3 (23.07 – 03.08), Turnus 4 (06.08 – 17.08)
Turnus 3 (liczba utworzonych miejsc): 45
Turnus 4 (liczba utworzonych miejsc): 45
Dzielnica: Widzew
Szkoła Podstawowa nr 149
e-mail: sp149@toya.net.pl
Adres: ul. Tatrzańska 69a
numer telefonu: 42 643 52 42
Turnus: Turnus 2 (09.07 – 20.07), Turnus 3 (23.07 – 03.08)
Turnus 2 (liczba utworzonych miejsc): 60
Turnus 3 (liczba utworzonych miejsc): 60
Dzielnica: Widzew
Szkoła Podstawowa nr 152
e-mail: sp.nr.152@neostrada.pl
Adres: ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 52/54
numer telefonu: 42 637 56 94
Turnus: Turnus 1 (25.06-06.07), Turnus 4 (06.08 – 17.08)
Turnus 1 (liczba utworzonych miejsc): 60
Turnus 4 (liczba utworzonych miejsc): 60
Dzielnica: Polesie
Szkoła Podstawowa nr 153
e-mail: sp153lodz@wp.pl
Adres: ul. Obrońców Westerplatte 28
numer telefonu: 42 657 12 98
Turnus: Turnus 1 (25.06-06.07)
Turnus 1 (liczba utworzonych miejsc): 30
Dzielnica: Bałuty
Szkoła Podstawowa nr 160
e-mail: 160sp@wp.pl
Adres: ul. Struga 24A
numer telefonu: 42 637 25 29
Turnus: Turnus 1 (25.06-06.07)
Turnus 1 (liczba utworzonych miejsc): 45
Dzielnica: Polesie
Szkoła Podstawowa nr 169
e-mail: sp169@poczta.fm; dyrektorsp169@gmail.com
Adres: ul. Napoleońska 7/17
numer telefonu: 42 634 74 11
Turnus: Turnus 4 (06.08 – 17.08)
Turnus 4 (liczba utworzonych miejsc): 60
Dzielnica: Polesie
Szkoła Podstawowa nr 170
e-mail: sp170@szkoly.lodz.pl
Adres: ul. Miedziana 1/3
numer telefonu: 42 674 37 42
Turnus: Turnus 4 (06.08 – 17.08)
Turnus 4 (liczba utworzonych miejsc): 45
Dzielnica: Widzew
Szkoła Podstawowa nr 174
e-mail: sp174@op.pl
Adres: ul. Gałczyńskiego 6
numer telefonu: 42 643 14 71
Turnus: Turnus 4 (06.08 – 17.08)
Turnus 4 (liczba utworzonych miejsc): 60
Dzielnica: Górna
Szkoła Podstawowa nr 190
e-mail: sp190@sp190.elodz.edu.pl
Adres: ul. Malczewskiego 37/47
numer telefonu: 42 643 28 47
Turnus: Turnus 1 (25.06-06.07)
Turnus 1 (liczba utworzonych miejsc): 60
Dzielnica: Górna
Szkoła Podstawowa nr 199
e-mail: sp199@gazeta.pl
Adres: ul. Elsnera 8
numer telefonu: 42 671 03 63
Turnus: Turnus 4 (06.08 – 17.08)
Turnus 4 (liczba utworzonych miejsc): 90
Dzielnica: Widzew
Szkoła Podstawowa nr 202
e-mail: agatafrom@wp.pl
Adres: ul. Jugosłowiańska 2
numer telefonu: 42 648 41 70
Turnus: Turnus 1 (25.06-06.07)
Turnus 1 (liczba utworzonych miejsc): 90
Dzielnica: Widzew
Szkoła Podstawowa nr 205
e-mail: sp205@interia.pl
Adres: ul. Dąbrówki 1
numer telefonu: 42 670 99 98
Turnus: Turnus 1 (25.06-06.07), Turnus 2 (09.07 – 20.07)
Turnus 1 (liczba utworzonych miejsc): 90
Turnus 2 (liczba utworzonych miejsc): 90
Dzielnica: Widzew
Szkoła Podstawowa nr 206
e-mail: 206@op.pl
Adres: ul. Łozowa 9
numer telefonu: 42 658 83 64
Turnus: Turnus 1 (25.06-06.07)
Turnus 1 (liczba utworzonych miejsc): 90
Dzielnica: Bałuty
Szkoła Podstawowa nr 3
e-mail: spnr3@lodz.home.pl
Adres: al. Harcerzy Zatorowców 6
numer telefonu: 42 655 79 05
Turnus: Turnus 1 (25.06-06.07), Turnus 2 (09.07 – 20.07)
Turnus 1 (liczba utworzonych miejsc): 30
Turnus 2 (liczba utworzonych miejsc): 30
Dzielnica: Bałuty
Szkoła Podstawowa nr 33
e-mail: s.p.33lodz@interia.pl
Adres: ul. Lermontowa 7
numer telefonu: 42 672 53 06
Turnus: Turnus 1 (25.06-06.07)
Turnus 1 (liczba utworzonych miejsc): 90
Dzielnica: Widzew
Szkoła Podstawowa nr 34
e-mail: szkola.podstawowa34@gmail.com
Adres: ul. Ćwiklińskiej 9
numer telefonu: 42 673 01 15
Turnus: Turnus 1 (25.06-06.07), Turnus 2 (09.07 – 20.07), Turnus 3 (23.07 – 03.08), Turnus 4 (06.08 – 17.08)
Turnus 1 (liczba utworzonych miejsc): 60
Turnus 2 (liczba utworzonych miejsc): 45
Turnus 3 (liczba utworzonych miejsc): 45
Turnus 4 (liczba utworzonych miejsc): 45
Dzielnica: Widzew
Szkoła Podstawowa nr 4
e-mail: sp4ken@wp.pl
Adres: al. Piłsudskiego 101
numer telefonu: 42 674 35 76
Turnus: Turnus 1 (25.06-06.07), Turnus 2 (09.07 – 20.07)
Turnus 1 (liczba utworzonych miejsc): 60
Turnus 2 (liczba utworzonych miejsc): 60
Dzielnica: Widzew
Szkoła Podstawowa nr 40
e-mail: szp40@wp.pl
Adres: ul. Praussa 2
numer telefonu: 42 633 79 22
Turnus: Turnus 2 (09.07 – 20.07)
Turnus 2 (liczba utworzonych miejsc): 30
Dzielnica: Polesie
Szkoła Podstawowa nr 41
e-mail: topole1@op.pl
Adres: ul. Rajdowa 18
numer telefonu: 42 686 48 60
Turnus: Turnus 1 (25.06-06.07)
Turnus 1 (liczba utworzonych miejsc): 60
Dzielnica: Polesie
Szkoła Podstawowa nr 44
e-mail: sp44lodz@poczta.onet.pl
Adres: ul. Kusocińskiego 100
numer telefonu: 42 686 48 89
Turnus: Turnus 1 (25.06-06.07), Turnus 2 (09.07 – 20.07), Turnus 3 (23.07 – 03.08), Turnus 4 (06.08 – 17.08)
Turnus 1 (liczba utworzonych miejsc): 30
Turnus 2 (liczba utworzonych miejsc): 30
Turnus 3 (liczba utworzonych miejsc): 30
Turnus 4 (liczba utworzonych miejsc): 30
Dzielnica: Polesie
Szkoła Podstawowa nr 54
e-mail: dyrektorsp54@op.pl; kmakusz54@op.pl
Adres: ul. Wróbla 5
numer telefonu: 42 651 80 00
Turnus: Turnus 1 (25.06-06.07), Turnus 4 (06.08 – 17.08)
Turnus 1 (liczba utworzonych miejsc): 30
Turnus 4 (liczba utworzonych miejsc): 30
Dzielnica: Bałuty
Szkoła Podstawowa nr 55
e-mail: szkola55@poczta.onet.pl
Adres: ul. Mackiewicza 9
numer telefonu: 42 251 88 22
Turnus: Turnus 1 (25.06-06.07)
Turnus 1 (liczba utworzonych miejsc): 75
Dzielnica: Bałuty
Szkoła Podstawowa nr 6
e-mail: sp6@retsat1.com.pl
Adres: ul. Kusocińskiego 116
numer telefonu: 42 686 75 04
Turnus: Turnus 1 (25.06-06.07), Turnus 4 (06.08 – 17.08)
Turnus 1 (liczba utworzonych miejsc): 60
Turnus 4 (liczba utworzonych miejsc): 60
Dzielnica: Polesie
Szkoła Podstawowa nr 61
e-mail: podstawowa61@poczta.onet.pl
Adres: ul. Okólna 183
numer telefonu: 42 659 00 10
Turnus: Turnus 1 (25.06-06.07)
Turnus 1 (liczba utworzonych miejsc): 45
Dzielnica: Bałuty
Szkoła Podstawowa nr 70
e-mail: sp70lodz@op.pl; podstawowa@sp70.elodz.edu.pl
Adres: ul. Rewolucji 1905 r. 22
numer telefonu: 42 632 66 51
Turnus: Turnus 1 (25.06-06.07)
Turnus 1 (liczba utworzonych miejsc): 60
Dzielnica: Śródmieście
Szkoła Podstawowa nr 79
e-mail: sp79@toya.net.pl
Adres: ul. Pomorska 138
numer telefonu: 42 678 60 70
Turnus: Turnus 1 (25.06-06.07), Turnus 2 (09.07 – 20.07)
Turnus 1 (liczba utworzonych miejsc): 30
Turnus 2 (liczba utworzonych miejsc): 30
Dzielnica: Śródmieście
Szkoła Podstawowa nr 81
e-mail: sp_81@gazeta.pl
Adres: ul. E. Plater 28/32
numer telefonu: 42 656 19 09
Turnus: Turnus 1 (25.06-06.07), Turnus 2 (09.07 – 20.07), Turnus 3 (23.07 – 03.08),
Turnus 1 (liczba utworzonych miejsc): 75
Turnus 2 (liczba utworzonych miejsc): 75
Turnus 3 (liczba utworzonych miejsc): 75
Dzielnica: Bałuty
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 168
e-mail: sps168lodz@gmail.com
Adres: ul. Plantowa 7
numer telefonu: 42 652 79 74
Turnus: Turnus 1 (25.06-06.07)
Turnus 1 (liczba utworzonych miejsc): 30
Dzielnica: Bałuty
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
e-mail: zs-p1@wp.pl
Adres: ul. Krzemieniecka 24a
numer telefonu: 42 686 78 66
Turnus: Turnus 1 (25.06-06.07), Turnus 2 (09.07 – 20.07), Turnus 4 (06.08 – 17.08)
Turnus 1 (liczba utworzonych miejsc): 30
Turnus 2 (liczba utworzonych miejsc): 30
Turnus 4 (liczba utworzonych miejsc): 30
Dzielnica: Polesie
Zespół Szkół Specjalnych nr 2
e-mail: lukasb3@vp.pl
Adres: ul. Karolewska 30/34
numer telefonu: 42 635 17 80
Turnus: Turnus 1 (25.06-06.07)
Turnus 1 (liczba utworzonych miejsc): 15
Dzielnica: Polesie
Kontakt