Nekropolie łódzkie - Cmentarz Żydowski

Cmentarze łódzkie są wyrazistym odzwierciedleniem dawnej wielokulturowości miasta.
W powiązaniu z zachowanymi budowlami na terenie Łodzi (pałacami i fabrykami), dopełniają obraz potęgi przemysłowych rodów, reprezentowany przez wystawne grobowce i mauzolea. Są miejscami pochówku także innych wybitnych mieszkańców miasta – zasłużonych przedstawicieli duchowieństwa różnych obrządków oraz osobistości ze świata kultury i polityki. Stanowią materialne świadectwo przenikania kultur i religii.


CMENTARZ ŻYDOWSKI

 UL. BRACKA 40 

Cmentarz żydowski jest jedną z największych nekropoli żydowskich w Europie, rozciągającą się na powierzchni 42 ha. Mieszczącą na swym terenie blisko 180 000 grobów.

Cmentarz został założony w momencie gdy wyczerpały się możliwości pochówku na nekropolii żydowskiej przy ul. Wesołej, usytuowanej na zachód od Starego Miasta (dziś nie istniejącej). Teren nowego cmentarza wytyczono w roku 1892 na obszarze ówczesnej miejscowości Bałuty, leżącej poza granicami miasta. Pierwsze pochówki miały miejsce w 1893 roku. Dom przedpogrzebowy, znajdujący się przed wewnętrzną bramą cmentarną, został ukończony w 1898 roku. Na cmentarzu spoczęło wiele osób odgrywających ważne role w życiu politycznym, kulturalnym i religijnym Łodzi, m.in.: rabini, fabrykanci, lekarze, politycy i działacze społeczni.

Wśród grobowców wyróżniają się mauzolea znanych rodów fabrykanckich: Jarocińskich, Konów, Prussaków, Silbersteinów i secesyjny nagrobek Rappaportów. Najwspanialszą budowlą cmentarza jest mauzoleum rodziny Poznańskich, powstałe w latach 1901-1903 według projektu Cremera i Wolffensteina z Berlina.

Na cmentarzu znajdują się również groby rodziców wybitnych ludzi kultury związanych z Łodzią: A. Rubinsteina, A. Szyka, A. Tansmana czy J. Tuwima.

Wyjątkowym fragmentem nekropolii jest tzw. pole gettowe, stanowiące miejsce pochówku 43 tyś. ofiar getta założonego na terenie Łodzi podczas II wojny światowej.


 

GMINA WYZNANIOWA ŻYDOWSKA W ŁODZI
Pomorska 18, 91-416 Łódź
tel. + 48 42 633 51 56
tel. / fax +48 42 632-04-27
http://kehilalodz.com/

 

FUNDACJA MONUMENTUM IUDAICUM LODZENSE
Pomorska 18, 91-416 Łódź
tel./fax: (42) 639 72 33
www.lodzjews.org

Kontakt