Pomnik Historii "Łódź - wielokulturowy krajobraz miasta przemysłowego"

Pomnik Historii to prestiżowe wyróżnienie ustanawiane od 1994 roku specjalnym rozporządzeniem przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, przyznawane obiektom o szczególnej wartości dla kultury. W myśl ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami stanowi jedną z form ochrony zabytków.

Do dziś tytuł ten nadano 105 zabytkom w Polsce. Do tego elitarnego grona właśnie dołączyła Łódź, której wielokulturowy krajobraz miasta przemysłowego uzyskał status Pomnika Historii.

To wyjątkowy wyraz uznania dla unikatowości kulturowej i architektonicznej spuścizny naszego miasta, z którego wszyscy możemy być dumni.

W granicach Pomnika Historii znalazły się zarówno XIX-wieczne wille i pałace: Pałac Izraela Poznańskiego, Pałac Karola Wilhelma Scheiblera, Willa Matyldy i Edwarda Herbstów, jak i zespoły pofabryczne: Kompleks fabryczny Ludwika Geyera – Biała Fabryka, Zespół dawnych przędzalni Karola Scheiblera oraz zespół domów robotniczych na Księżym Młynie. Uwzględniając wielokulturowość i wielonarodowość twórców Łodzi przemysłowej wpisem na Listę Pomników Historii objęto także elementy architektury sepulkralnej - Cmentarz żydowski i Zespół cmentarzy przy ul. Ogrodowej.
Osią łączącą wszystkie wyróżnione obszary jest układ urbanistyczno-przestrzenny w postaci ulicy Piotrkowskiej.

Łódzki Pomnik Historii z uwagi na obszar na jakim występuje oraz na ilość elementów objętych tym zaszczytnym tytułem, stanowi ewenement na skalę krajową. Jego przyznanie niezaprzeczalnie ukazuje rangę i wartość posiadanego przez nas dziedzictwa.


Pomnik Historii. Mapa obiektów


Kontakt