Nekropolie łódzkie - Stary Cmentarz

Cmentarze łódzkie są wyrazistym odzwierciedleniem dawnej wielokulturowości miasta.
W powiązaniu z zachowanymi budowlami na terenie Łodzi (pałacami i fabrykami), dopełniają obraz potęgi przemysłowych rodów, reprezentowany przez wystawne grobowce i mauzolea. Są miejscami pochówku także innych wybitnych mieszkańców miasta – zasłużonych przedstawicieli duchowieństwa różnych obrządków oraz osobistości ze świata kultury i polityki. Stanowią materialne świadectwo przenikania kultur i religii.


ZESPÓŁ CMENTARNY PRZY ULICY OGRODOWEJ 

 UL. OGRODOWA 39-43

Zespół cmentarny przy ul. Ogrodowej pod względem wyznaniowym podzielony jest na trzy części: katolicką - Św. Józefa, protestancką - Św. Mateusza i prawosławną - Św. Aleksandra Newskiego. Każda z nich zawiera dzieła sztuki sepulkralnej cechujące się dużą wartością artystyczną oraz odzwierciedlające kunszt miejscowej tradycji kamieniarskiej. Nekropolia zachowała swoje pierwotne rozplanowanie (układ alej), układ zieleni (obecnie o pomnikowym charakterze) i w przeważającej większości artystycznie wartościowe grobowce wywodzące się od czasów powstania cmentarza aż po współczesność.

Górujące nad resztą cmentarza monumentalne mauzolea przemysłowców są dziełami uznanych architektów i prezentują wybitne walory artystyczne.

Najstarszym zachowanym nagrobkiem w części katolickiej jest pomnik Wojciecha Gozdowskiego - zm. w 1857 roku, w części ewangelickiej - nagrobki Amelie Kielich oraz Maryi z Opatowskich Bitdorf - zm. w r. 1856 r. a w części prawosławnej - pomnik Jekatieriny Fieofiłaktownej Swingowej - zm. w 1887 r.

Największym grobowcem w części katolickiej jest mauzoleum rodziny Heinzlów, zbudowane w latach 1900-1904 według projektu F. Schwechtena.

W części ewangelickiej najwspanialszym grobowcem jest mauzoleum rodziny Scheiblerów zbudowane w latach 1885-1888 według proj. E. Lilpopa i J. Dziekońskiego. Jest to jeden z najlepszych przykładów neogotyku w Polsce i największa prywatna kaplica cmentarna doby nowożytnej na terenie kraju. Na części ewangelickiej znajdziemy także mauzolea należące do rodów: Geyerów, Grohmanów, Biedermanów, Kunitzerów.

Interesującym przykładem architektury sepulkralnej jest grobowiec małżeństwa Gojżewskich, stojący na granicy części katolickiej i prawosławnej, przypominający swoją formą bizantyjską świątynię.


TOWARZYSTWO OPIEKI NAD STARYM CMENTARZEM PRZY UL. OGRODOWEJ W ŁODZI
Wigury 12a, 90-301 Łódź
tel. +48 42 636 15 09
https://www.facebook.com/TONSC1999

FUNDACJA NA RZECZ RATOWANIA KAPLICY SCHEIBLERA
Legionów 31, 91-072 Łódź
tel./fax +48 633 80 23
http://scheibler.com.pl/

Kontakt