Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Decyzją Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. Miasto Łódź otrzymało środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 93,5 mln złotych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Przeciwdziałania COVID-19.

Środki zostały przeznaczone na następujące inwestycje:

  • Termomodernizacja szkół i przedszkoli – 7,7 mln zł
  • Termomodernizacja żłobków – 1,1 mln zł
  • Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC1 – 7,5 mln zł
  • Rozbudowa stadionu miejskiego przy Al. Unii – 62,5 mln zł
  • Przebudowa ul. Traktorowej wraz z budową ronda – 6,3 mln zł
  • Przebudowa ul. Obywatelskiej na odc. od ul. Nowe Sady do ul. Waltera Janke - 4,5 mln zł
  • Gospodarka ściekowa (faza III) – 0,8 mln zł
  • Transport niskoemisyjny - 3,1 mln

Decyzją Rady Ministrów z dnia 31.03.2021 r. Miasto Łódź otrzymało 2 mln złotych na zadanie "Przebudowa/rozbudowa ul. Krakowskiej na odc. od ul. Barskiej do ul. Siewnej".

Kontakt