Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Decyzją Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. Miasto Łódź otrzymało środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 93,5 mln złotych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Przeciwdziałania COVID-19.

Z przyznanego wsparcia dla Łodzi rozdysponowano pierwszą pulę środków w wysokości 48,7 mln zł. Umożliwi to sfinansowanie znaczących w skali budżetu miasta Łodzi zobowiązań za inwestycje, tj:

  • Termomodernizacja szkół i przedszkoli – 7,7 mln zł
  • Termomodernizacja żłobków – 1,1 mln zł
  • Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC1 – 13,5 mln zł
  • Rozbudowa stadionu miejskiego przy Al. Unii – 20 mln zł
  • Przebudowa ul. Traktorowej wraz z budową ronda – 2,2 mln zł
  • Gospodarka ściekowa (faza III) – 4,2 mln zł

Pozostała część z przekazanej kwoty zostanie również rozdysponowana na toczące się lub rozpoczynające w najbliższym czasie inwestycje w infrastrukturę drogową, poprawę bazy technicznej placówek oświatowych czy zdrowia.

Kontakt