Strategia Rozwoju Łodzi


Prace nad Strategią Rozwoju Miasta Łodzi 2030+

Zakończyliśmy przygotowywanie projektu Strategii Rozwoju Miasta Łodzi 2030+

Projekt Strategii Rozwoju Miasta Łodzi 2030+ został dwuetapowo poddany konsultacjom społecznym. Od 6 kwietnia do 12 maja 2021 r. trwał II etap konsultacji społecznych projektu. W jego trakcie zgłoszone zostały 224 uwagi od mieszkańców oraz wnioski od partnerów instytucjonalnych. Szczegóły zawiera raport z II etapu konsultacji. Zapraszamy także do zapoznania się z Raportem z I etapu konsultacji społecznych projektu. Zakończone zostało przygotowanie oceny oddziaływania na środowisko. Bieżąca wersja projektu dokumentu dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej UMŁ.

Projekt Strategii Rozwoju Miasta Łodzi 2030+

Kontakt