Strategia Rozwoju Łodzi

Obecnie obowiązującym dokumentem jest Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+. Strategia definiuje długookresowe wyzwania i problemy przed którymi my, łodzianie i łodzianki, stajemy. Jest próbą odpowiedzi na pytanie dokąd zmierzamy i co chcemy w ciągu najbliższych lat osiągnąć, mając określone możliwości i kultywując nasze łódzkie dziedzictwo cywilizacyjne. Dokument jest podstawą starannego planowania miejskich inwestycji oraz działań lokalnego samorządu.


Prace nad Strategią Rozwoju Miasta Łodzi 2030+

Zakończyliśmy II etap konsultacji projektu Strategii Rozwoju Miasta Łodzi 2030+

Projekt Strategii Rozwoju Miasta Łodzi 2030+ został dwuetapowo poddany konsultacjom społecznym. Od 6 kwietnia do 12 maja 2021 r. trwał II etap konsultacji społecznych projektu. W jego trakcie zgłoszone zostały 224 uwagi od mieszkańców oraz wnioski od partnerów instytucjonalnych. Szczegóły zawiera raport z II etapu konsultacji. Zapraszamy także do zapoznania się z Raportem z I etapu konsultacji społecznych projektu.
Projekt podlega obecnie procesowi oceny oddziaływania na środowisko. Bieżąca wersja dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej UMŁ.

Kontakt