Strategia Rozwoju Łodzi

Łódź - miasto tworzone wspólnie

Dokumentem strategicznym określającym zasady prowadzenia polityki rozwoju miasta jest Strategia Rozwoju Miasta Łodzi 2030+. Idea rozwojowa miasta określa Łódź, jako żywy organizm, w którym nie jest marnowany potencjał mieszkanek i mieszkańców.


Prace nad Strategią Rozwoju Miasta Łodzi 2030+

Projekt Strategii Rozwoju Miasta Łodzi 2030+ powstał w modelu partycypacyjno - eksperckim. Zgodnie z przyjętym przez Radę Miejską w Łodzi harmonogramem projekt był dwuetapowo poddany konsultacjom społecznym, w których udział wzięli mieszkańcy i mieszkanki miasta, a także partnerzy społeczni, gospodarczy i instytucjonalni. Szczegóły procesu konsultacyjnego zawierają raporty z I etapu konsultacji społecznych  oraz z II etapu konsultacji. Przygotowana została także ocena oddziaływania na środowisko. Pośrednie wersje projektu dokumentu dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej UMŁ. Powstanie strategii poprzedziło przygotowanie materiałów i opracowań diagnostycznych.

Kontakt