Szlak Zabytków Techniki w Łodzi

Zabytkowa łódzka architektura przemysłowa została już doceniona, teraz czas na kolejny etap: łódzkie dziedzictwo techniki.
Pojęcie zabytki techniki zostało zdefiniowane w „Małym słowniku ochrony zabytków” jako „obszary, miejsca, obiekty i przedmioty ważne dla historii techniki i przemysłu oraz zjawisk społecznych i technicznych związanych bezpośrednio z ich rozwojem. Należą do nich zakłady produkcyjne, maszyny, narzędzia, urządzenia i środki transportu, komunikacji i łączności oraz wyroby przemysłowe”.

CO JEST NA SZLAKU?
26 obiektów, miejsc i urządzeń, które do dziś stanowią relikty dawnej myśli technicznej. Podstawowymi kryteriami ich wyboru była dostępność, wszechstronność i kompleksowość – miały reprezentować możliwie szerokie spektrum zagadnień technicznych.

W ramach łódzkiego Szlaku Zabytków Techniki zrealizowano:

  • ULOTKĘ Z TRASAMI SPACEROWYMI
  • PRZEWODNIK PO SZLAKU ZABYTKÓW TECHNIKI W ŁODZI
  • ALBUM FOTOGRAFICZNY "ZABYTKI TECHNIKI ŁODZI"

Szlak Zabytków Techniki w Łodzi powstał w oparciu o inwentaryzację zasobu zabytków techniki, która powstała z inicjatywy Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków w 2015 roku. „Analizy zasobu łódzkich zabytków techniki. Stan na 31.10.2015 r.” dokonał Maciej Kronenberg. W opracowaniu brali również udział: Krzysztof Talarek, Michał Stępień, Jakub Tarka, Jerzy Wójtowicz, Bartosz Stępień, Tomasz Andrzejewski, Paweł Kaźmierczak, Piotr Machlański. Pomocy merytorycznej udzielili dodatkowo: Filip Tomaszewski, Adam Brajter, Piotr Jaworski, Miłosz Wika, Elżbieta Stefankiewicz.

Inwentaryzacja jest cennym i obszernym opracowaniem, w którym zgromadzono informacje na temat:

  • infrastruktury fabrycznej, w tym: maszyn, urządzeń fabrycznych (dźwigi, wieże wodne i kurzowe), instalacji przeciwpożarowych, urządzeń związanych z produkcją energii, kominów fabrycznych;
  • infrastruktury w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej, w tym: szybów windowych, infrastruktury sanitarnej, zbiorników p.poż. na wodę, latarni na klatkach schodowych, kuchni itp.
  • infrastruktury ulicznej, w tym: wodno-kanalizacyjnej (kanały, włazy, studnie podwórzowe i wodowskazy, podwórzowe ujęcia wody), oświetleniowej (latarnie uliczne i uchwyty na lampy); infrastruktury szynowej itp.
  • obiektów ruchomych takich jak: tabory tramwajowe, autobusowe, samolotowy, sprzęt wojskowy. 

CZEGO NIE MA NA SZLAKU I DLACZEGO?

Szlak nie obejmuje ani jednej fabryki jako budynku czy zespołu budynków.
Od 2009 r. w Łodzi istnieje Szlak Architektury Przemysłowej, który wskazuje 27 najciekawszych i najbardziej znaczących budynków związanych z przemysłem. Szlak Zabytków Techniki stanowi uzupełnienie tamtej inicjatywy.

Kontakt