Ponadosiedlowe

BO 2021/2022 Ponadosiedlowe

L101 - Remont wiaduktu drogowego w ciągu ul. Pomorskiej - poprawa bezpieczeństwa kierowców i pieszych - Stoki - Sikawa- Podgórze
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Infrastruktura drogowa i komunikacja
OPIS PROJEKTU: Sfrezowanie starej wawyznarstwy , przebudowanie ciągu dla pieszych po jednej stronie ( ciąg po drugiej stronie został przebudowany) , położenie nakładki asfaltowej o odpowiedniej konsystencji i grubości adekwatnej do dużego obciążenia w występującym tam ruchu drogowym, zainstalowanie po jednej stronie barierki energochłonnej i ochronnej ( po drugie stronie są wymienione),. Obecny stan nawierzchni na wiadukcie drogowym jest fatalny i wymaga pilnego remontu. Ulica Pomorska to jeden z głównych ciągów drogowych o kluczowym znaczeniu dla płynności ruchu nie tylko w samym mieście Łodzi, ale też jedna z głównych dróg dojazdowych do centrum miasta z obszarów położonych po wschodniej stronie miasta i powiatu Łódź - Wschód.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: ŁÓDŹ-WIDZEW; Osiedle: Stoki-Sikawa-Podgórze; Numer działki: 1/56; Id działki: 106106_9.0014.1/56
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 300000
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
L102 - LODOWYM SZLAKIEM - remont ciągu pieszorowerowego wzdłuż ulicy Lodowej między ulicami Dąbrowskiego a Przybyszewskiego.
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Infrastruktura drogowa i komunikacja
OPIS PROJEKTU: Projekt zakłada remont istniejącego CPR między ul. Przybyszewskiego a Dąbrowskiego. Remont polega na wymianie starej nawierzchni bitumicznej na nową wraz z wymiana obrzeży.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: ŁÓDŹ-WIDZEW; Osiedle: Zarzew; Numer działki: 131/11; Id działki: 106106_9.0031.131/11
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 2000000
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
L103 - ODNOWIONA DELLOSTRADA - remont istniejącego ciągu pieszorowerowego wraz z budowa nawierzchni tartanowej wzdłuż Alei Ofiar Terroryzmu 11 Września i ul. Józefiaka
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Infrastruktura drogowa i komunikacja
OPIS PROJEKTU: Projekt zakłada remont istniejącego ciągu pieszorowerowego wraz z budową nawierzchni tartanowej wzdłuż Alei Ofiar Terroryzmu 11 Września i ul. Józefiaka. Stan obecnej nawierzchni w zeszłym roku ZDIT ocenił jako zadowalająca jednak od tego momentu znacznie się pogorszył. Nawierzchnia jest spękana, pozapadana, wybrzuszona i stwarza realne zagrożenie dla życia i zdrowia użytkowników. Ciąg ten w godzinach popołudniowych oraz w weekendy spełnia funkcję typowo rekreacyjną dla mieszkańców pobliskich osiedli i nie tylko. Stąd konieczność jej remontu wraz z wydzieleniem ścieżki tartanowej dla biegaczy o szerokości 1 metra tak jak jest to zrobione w Parku im. marszałka Józefa Piłsudskiego. Uprzedzając negatywną opinię ZDIT mówiącą, iż takiej nawierzchni nie można stosować w pasie drogowym, informuje że brak jest takich przepisów. Ponadto w zeszłym roku ZDIT pozytywnie zaopiniował podobny wniosek P013RS. Tam również miała powstać taka ścieżka na w pasie drogowym i nie było żadnych przeciwskazań. Co do zimowego utrzymania, którym zajmuje się WGK pas tartanowy nie musi być odśnieżany wystarczy, że odśnieżona będzie pozostała część CPR co i tak jest obecną polityką ZDIT widoczną zwłaszcza poprzedniej zimy, gdzie DDR szorowane były przez zamiatarki do "czarnego" podczas gdy równoległe chodniki okryte były warstwą śniegu i lodu. Co do bieżącego utrzymania takiej nawierzchni myślę, że nie będzie problemu z przekazaniu wiedzy przez WGK, który doskonale wywiązuje się z tego zadania w parku.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: ŁÓDŹ-WIDZEW; Osiedle: nr 33; Numer działki: 69/4; Id działki: 106106_9.0036.69/4
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: NEGATYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 6800000
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
L104 - Rewitalizacja i doposażenie terenu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 46 w Łodzi
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Sport i rekreacja
OPIS PROJEKTU: Rewitalizacja plus doposażenie terenu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 46 w Łodzi. Wymiana nawierzchni na placu zabaw. Doposażenie placu zabaw o ławki i stoliki śniadaniowe. Postawienie altany rekreacyjno- edukacyjnej ze stołami i ławami. Powyższe, zgodnie z dołączoną klauzulą dostępności, będzie ogólnodostępne dla mieszkańców Łodzi przez 30 godzin tygodniowo (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7.00-8.00 oraz 13.00-18.00.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: ŁÓDŹ-POLESIE; Osiedle: Stare Polesie; Numer działki: 38/4; Id działki: 106104_9.0030.38/4
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 172000
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
L105 - Siłownia zewnętrzna przy Szkole Podstawowej Nr 48 w Łodzi
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Sport i rekreacja
OPIS PROJEKTU: Siłownia zewnętrzna oraz przyrządy do street workout korzystnie wpłyną na rozwój fizyczny oraz relacje społeczne między młodzieżą oraz pozostałymi mieszkańcami osiedla. Planowane urządzenia zapewnią możliwość ćwiczenia ciała oraz dyscypliny treningu.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: ŁÓDŹ-BAŁUTY; Osiedle: Teofilów-Wielkopolska; Numer działki: 4/5; Id działki: 106102_9.0041.4/5
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 360000
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
L106 - Pomóż mi żyć! Wsparcie terapeutyczne dla dzieci walczących z chorobą nowotworową
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Zdrowie i pomoc społeczna
OPIS PROJEKTU: Kiedy w szpitalu spędza się wiele tygodni, czy nawet miesięcy, robi się smutno i źle! Choroba nowotworowa zwykle odbiera dzieciom codzienność, zwyczajność, kolegów, szkołę, której ponoć nie znosiły, a teraz bardzo jej brakuje. Odbiera poczucie wpływu, sprawczości, chęci do życia. Pomimo, że zwykle życia nie zabiera, to trudno do niego wrócić po zakończonym leczeniu. W głowie dzieje się tyle rzeczy, że tylko najsilniejsi umieją nad tym zapanować. Naprzeciw tym problemom wychodzi psychoterapia i arteterapia. Wsparcie specjalistów sprawia, że choruje się lżej. W ramach zadania należy zapewnić: • Opiekę psychologiczną; • arteterapię (zajęcia plastyczne i muzyczne); • terapię z wykorzystaniem lalki-przyjaciela; • zajęcia przedszkolne dla najmłodszych pacjentów. Każdego roku na oddziałach onkologicznych leczy się ponad 200 dzieci. Mniej więcej 1/3 rodzin to stali mieszkańcy Łodzi. Pozostali, przebywają dłuższy czas w szpitalu, choć tego wcale nie chcieli, tymczasowo także stają się mieszkańcami Łodzi. W leczeniu onkologicznym od procedur medycznych nie mniej ważne jest wsparcie psychologa i terapeutów. Działania te rozbudzają chęć do życia, dodają sił i dają poczucie, że nadal można coś zdziałać, stworzyć i zachwycić świat. Pozwalają też nie stracić kontaktu z przedszpitalną rzeczywistością. Pielęgnują i rozwijają pasje. Plastyk i muzyk na oddziałach onkologicznych kojarzą się z czymś fascynującym i odkrywczym. Najmłodsze dzieci czekają z przejęciem na zajęcia przedszkolne. Maluchy również chcą tworzyć swoje dzieła sztuki, śpiewać i klaskać w rytm muzyki. Nie zawsze rozumieją, co się z nimi dzieje, tym bardziej trzeba dać im tę namiastkę normalności i pomiędzy stojakami z kroplówkami urządzić dla nich zajęcia przedszkolne. Uśmiechnięte dzieci zdrowieją szybciej! Bywa, że mały pacjent całkiem się zamyka, nie chce rozmawiać, nie chce pomocy medycznej… Wtedy niezbędne jest profesjonalne wsparcie psychologiczne uzupełnione o niezwykłe wizyty lalki terapeutycznej. To przyjaciel, któremu maluchy opowiadają to, czego nie chcą zdradzić dorosłym. Razem z lalką przenoszą się w swój świat, mówią o chorobie, o swoim strachu i obawach. Te rozmowy pozwalają dziecku wyjaśnić, co się z nim dzieje, a innym razem po prostu przynoszą śmiech. To doskonały efekt terapeutyczny. Liczne badania wskazują, że wsparcie psychologiczne i terapeutyczne są istotnym składnikiem leczenia medycznego i kładzie się na nie coraz większy nacisk. Dobra kondycja psychiczna pacjenta i jego najbliższej rodziny wpływają nie tylko na pozytywny wynik leczenia, ale również pozwalają zminimalizować negatywne konsekwencje całego procesu, przede wszystkim społeczne. Zaplanowana terapia obniży napięcie emocjonalne, zniweluje skutki stresu, da odprężenie w ciężkim procesie leczenia onkologicznego.
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 171000
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
L107 - Majówka na ludową nutę, Park Julianowski im. A. Mickiewicza
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Kultura i dziedzictwo
OPIS PROJEKTU: Projekt przewiduje prezentację dorobku stowarzyszeń i innych organizacji społecznych z obszaru szeroko pojętej kultury ludowej działających lub mających swoją siedzibę na terenie miasta Łodzi w formie festynu w amfiteatrze w Parku Julianowskim im A. Mickiewicza. Forma otwartego festynu dla mieszkańców Łodzi pozwoli im na zapoznanie się z takimi zespołami ludowymi z naszego miasta jak np "HARNAM" oraz najlepszymi zespołami z regionu. Koła Gospodyń Wiejskich (również działające na terenie Łodzi i okolic), będą miały możliwość zaprezentować swoje wyroby, co umożliwi Łodzianom zapoznanie się z tradycyjnymi smakami regionalnymi. Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej zaprezentują swoje umiejętności i przy okazji przeprowadzą promocję i rekrutację mieszkańców Łodzi w swoje szeregi. Koła Myśliwskie, których w Łodzi jest kilkanaście zaprezentują swoją działalność z zakresu ochrony przyrody oraz zorganizują pokaz i degustację kuchni myśliwskiej. Związek pszczelarski przeprowadzi zajęcia pokazowe. Będą również przeprowadzone zawody sportowe, przez Związek Ludowych Zespołów Sportowych. Przewidziano również szereg atrakcji dla najmłodszych jak dmuchańce, czy zajęcia prowadzone przez animatorów. Festyn będzie okazją do zaprezentowania całościowo dorobku organizacji ludowych z naszego miasta mieszkańcom. Majówka zakończy się występem gwiazdy wieczoru z kręgu muzyki folk, która zapewni dużą frekwencję.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: maj.44
DODATKOWE LOKALIZACJE: Muszla koncertowa w Parku im. Adama Mickiewicza
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 250000
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
L108 - Ścianka wspinaczkowa w parku Podolskim
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Sport i rekreacja
OPIS PROJEKTU: Ścianka do boulderingu wykonana będzie z certyfikowanych trwałych materiałów odpornych na warunki atmosferyczne i ewentualne akty wandalizmu. Projekt ten zakłada różne formacje przypominające wyglądem naturalną skałę. Preferowany materiał to bloki betonowe, żywice syntetyczne i epoksydowe do ok. 200 m2 paneli (pow. wspinaczkowej). Zostanie ona przygotowana wg. indywidualnego projektu, tak aby mogły korzystać z niej dzieci oraz zaawansowani wspinacze. Obiekt nie wymaga bieżącej obsługi i nadzoru. Asekurację stanowi podłoże amortyzujące gwarantujące bezpieczeństwo użytkowników. Chcemy bowiem by powstało profesjonalne miejsce do wspinania na świeżym powietrzu
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: ŁÓDŹ-WIDZEW; Osiedle: Zarzew; Numer działki: 17/44; Id działki: 106106_9.0030.17/44
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: NEGATYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 400000
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
L109 - Ul. Gościniec z nową nawierzchnią- wylanie nowej warstwy asfaltowej
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Infrastruktura drogowa i komunikacja
OPIS PROJEKTU: Projekt zakłada wylanie nowej nawierzchni asfaltowej na ul. Gościniec od nr. 152 do ul. Mozaikowej
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: ŁÓDŹ-GÓRNA; Osiedle: Wiskitno; Numer działki: 189/1; Id działki: 106103_9.0055.189/1
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 730000
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
L110 - ProSTO Wigury - Realizacja w ciągu ulicy Wigury
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Infrastruktura drogowa i komunikacja
OPIS PROJEKTU: W ramach prac objętych projektem zakładamy remont ulicy Wigury na odcinku od Sienkiewicza do Kilińskiego. Odcinek pomiędzy ulicami Sienkiewicza i Kilińskiego jest pokryty asfaltem w bardzo złym stanie technicznym. Na odcinku Sienkiewicza Kilińskiego zakłada się wymianę dywanika asfaltowego. Obszar skrzyżowania z ulicą Sienkiewicza nie wymaga ingerencji.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: ŁÓDŹ-ŚRÓDMIEŚCIE; Osiedle: Katedralna; Numer działki: S8-88/15
DODATKOWE LOKALIZACJE: Ulica Wigury na odcinku od Piotrkowskiej do Kilińskiego. Działki S8-88/15
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 980000
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
L111 - Murale na legalu - Ściany do legalnego graffitti - Cała Łódź
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Kultura i dziedzictwo
OPIS PROJEKTU: Celem projektu jest wyznaczenie ściany na łódzkich pustostanach, starych, zaniedbanych kamienicach albo jakiegoś murku, na których mieszkańcy miasta mogliby legalnie wyżyć myśli, emocje i artystyczne pomysły. Doskonale wiemy, że młodzież uwielbia "ozdabiać" ściany i mury, niestety najczęściej niszcząc ładne elewacje. Takie ściany do legalnego graffitti pozwoliłyby im rozładować swoją potrzebę tworzenia w sposób zgodny z prawem i tym samym zmniejszyłyby liczbę tych chuligańskich wybryków w innym miejscach. Przy każdej ścianie znalazłaby się skrzynka z kilkoma kolorami spray`ów, które odzwierciedlałyby cały wachlarz burzliwych emocji.
DODATKOWE LOKALIZACJE: Po dwie ściany na każdy rejon, które wskaże lokalizator.
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
L112 - Książka w drodze- bezpłatna wymiana książek - Cała Łódź
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Kultura i dziedzictwo
OPIS PROJEKTU: Celem projektu jest umożliwienie mieszkańcom bezpłatnej wymiany książek. Skrzynka z drzwiczkami będzie dostępna dla każdego, kto chciałby zostawić tam książkę, której już nie potrzebuje lub sięgnąć po interesującą go pozycję. Projekt ma na celu zachęcenie do czytania młodych i dorosłych wśród miejskiej zieleni.
DODATKOWE LOKALIZACJE: Przy wejściach do parków łódzkich
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
L114 - POPRAWA TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA - ZAKUP NOWEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA OSP ŁÓDŹ-SIKAWA (m. Łódź)
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
OPIS PROJEKTU: Projekt dotyczy zakupu fabrycznie nowego uterenowionego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Łódź – Sikawa, który zastąpi wyeksploatowany i wycofany z podziału bojowego 20-letni wóz bojowy.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: ŁÓDŹ-WIDZEW; Osiedle: Stoki-Sikawa-Podgórze; Numer działki: 27; Id działki: 106106_9.0009.27
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 1150000
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
L115 - PM nr 76 - PRZEDSZKOLE NASZYCH MARZEŃ
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Edukacja dzieci i młodzież
OPIS PROJEKTU: W ramach projektu chcemy: wyremontować tarasy, doposażyć ogród przedszkolny, zorganizować piknik pod hasłem „Aktywna rodzina” oraz wymienić stolarkę drzwiową w naszym przedszkolu. Naszym celem jest przede wszystkim stworzenie bezpiecznej i atrakcyjnej przestrzeni dla naszych podopiecznych oraz dzieci z naszego osiedla. Pragniemy podjąć działania, które stanowią odpowiedź na zaspokojenie podstawowych potrzeb przedszkolaków. W ramach realizacji zadania przeprowadzimy m. in. remont i modernizację tarasu przedszkolnego: zmienimy nawierzchnię tarasu, wymienimy balustrady tarasowe, zmodernizujemy schody betonowe przynależące do tarasu , wykonamy izolację wodo- ochronną z membrany PVC, zakupimy nowe sprzęty do ogrodu przedszkolnego, wymienimy drzwi w całym przedszkolu, zorganizujemy piknik z atrakcjami, nagrodami i poczęstunkiem dla dzieci i ich rodzin.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: Działka nr 322, obręb G-17
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: NEGATYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 479300
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
L116 - KACZY CATERING W ARTURÓWKU
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Tereny zielone i ochrona środowiska
OPIS PROJEKTU: Zakup i montaż automatu z karmą dla kaczek. Automat zawierałby odpowiedni pokarm. Automat zostałby wyposażony w odpowiedni mechanizm, wydający ustaloną liczbę porcji na godzinę, co pozwoli na racjonalne dysponowanie karmą. Tablica informacyjna odporna na warunki atmosferyczne ( takie jak woda i słońce) w językach: polskim, angielskim i ukraińskim oraz dostępna dla osób niepełnosprawnych informowałaby o szkodliwych skutkach karmienia kaczek chlebem (choroby układu pokarmowego, tzw. anielskie szydło itp.)
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: ŁÓDŹ-BAŁUTY; Osiedle: Łagiewniki; Numer działki: 18/3; Id działki: 106102_9.0014.18/3
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
L117 - Automatyczna toaleta publiczna - pasaż Rubinsteina
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
OPIS PROJEKTU: Projekt przewiduje zakup oraz montaż automatycznej toalety publicznej w pasażu Rubinsteina. Aktualnie na ulicy Piotrkowskiej dostępne są toalety tylko w lokalach gastronomicznych. Jednak większość mieszkańców czy turystów nawet nie wie, że mogą z nich skorzystać (bez konieczności bycia klientem lokalu). Oznaczenia tego typu toalet nie są dostatecznie widoczne i giną w przestrzeni publicznej. Dobrym rozwiązaniem tego problemu jest zakup i instalacja w ogólnodostępnym miejscu automatycznej toalety publicznej. Większość dostępnych na rynku modeli toalet automatycznych jest skonstruowana w ten sposób, że wymagają niewiele obsługi i nie generują wysokich kosztów, są trwałe i wandaloodporne. Są także dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: S6-89/17
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: NEGATYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 750000
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
L118 - Remont amfiteatru w Parku im. Piłsudskiego (Na Zdrowiu)
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Kultura i dziedzictwo
OPIS PROJEKTU: Celem projektu jest remont amfiteatru w Parku na Zdrowiu. Obiekt jest w bardzo złym stanie technicznym i wizualnym. Znajduje się w bliskim sąsiedztwie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego i stanowi duży kontrast w stosunku do przebudowanego i zmodernizowanego obiektu ZOO. Po remoncie mógłby służyć mieszkańcom miasta do organizacji wydarzeń plenerowych, być miejscem działań o charakterze kulturalnym czy sportowym.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: ŁÓDŹ-POLESIE; Osiedle: Zdrowie-Mania; Numer działki: 44/18; Id działki: 106104_9.0016.44/18
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 910000
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
L119 - Remont ulicy Krańcowej na odcinku od ulicy Minerskiej do Rokitny i budowa miejsc parkingowych przy Piłkarskim Ośrodku Treningowym Minerska
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Infrastruktura drogowa i komunikacja
OPIS PROJEKTU: Projekt zakłada remont ulicy Krańcowej na odcinku od ulicy Minerskiej do ulicy Rokitny wzdłuż Piłkarskiego Ośrodka Treningowego Minerska oraz budowę 30 miejsc parkingowych przy Ośrodku. Budując Ośrodek Piłkarski zupełnie pominięto kwestie związane z infrastrukturą drogową. Do Ośrodka codziennie przyjeżdża kilkadziesiąt samochodów, tak wzmożony ruch spowodował zupełną dewastację nawierzchni ulicy Krańcowej. Ponadto nie zapewniono użytkownikom miejsc parkingowych zlokalizowanych przy wejściu do Ośrodka. Samochody parkują bądź na terenach zielonych bądź też na samej jezdni utrudniając tym samym przejazd. Remont ulicy ułatwi dojazd do Ośrodka, a budowa miejsc parkingowych uchroni tereny zielone i przywróci przepustowość ulicy.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: P15-1/27
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: NEGATYWNA
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
L120 - Górka do zjeżdżania na sankach w parku na Zdrowiu
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Sport i rekreacja
OPIS PROJEKTU: Park na Zdrowiu jest świetnym terenem do rekreacji zarówno latem jak i zimą. Duża górka do zjeżdżania na sankach bardzo uatrakcyjni park w okresie zimowym. Takich miejsc jest w Łodzi mało. Można wykorzystać grunt wywożony z tunelu kolejowego, który właśnie powstaje.
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: NEGATYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 530000
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
L121 - Turystyczna Linia Tramwajowa.
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Kultura i dziedzictwo
OPIS PROJEKTU: Kursy turystyczne zabytkowym tramwajem z lat dwudziestych XX wieku, kursującym w każdą sobotę i niedzielę od 30 maja do 27 września 2020 roku, na ustalonej trasie przez 8 godzin w każdą sobotę i niedzielę wraz z przewodnikiem. 36 dni x 8 h = 288 godziny. Turystyczna linia tramwajowa ma stanowić atrakcję turystyczną oraz promocję miasta Łodzi i jej zabytków architektonicznych oraz najważniejszych atrakcji. Kursy zabytkowego tramwaju będą przebiegały przez centrum miasta na ustalonej trasie po głosowaniu. Terminy kursowania: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 czerwca 2022 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 lipca 2022 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 sierpnia 2022 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 września 2022 czyli łącznie 36 dni. Czas liczony jest od wyjazdu z zajezdni do zjazdu w proponowanych godzinach od 9.00/10.00 do 17.00/18.00 (godziny do uzgodnienia). Kursy wykonywane będą zabytkowym taborem tramwajowym wpisanym do rejestru zabytków pochodzącym z lat dwudziestych XX wieku. Co istotne, zadanie musi być wykonywane taborem , który kursował historycznie w Łodzi. Wszystkie wyżej wymienione kursy będą obsługiwane przez przewodnika.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: 106105_9.0007.1/10
DODATKOWE LOKALIZACJE: tory tramwajowe wydzielone i w ulicach
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
Kontakt