Działalność

ZADANIA i DZIAŁALNOŚĆ LAPIDARIUM

  1. gromadzenie zbiorów i materiałów dokumentacyjnych,
  2. inwentaryzowanie, katalogowanie i opracowywanie zgromadzonych zbiorów i materiałów dokumentacyjnych,
  3. przechowywanie zgromadzonych zbiorów w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny dla celów naukowych,
  4. zabezpieczenie i konserwacja zbiorów,
  5. organizowanie wystaw stałych i czasowych, oraz przygotowywanie ich programu,
  6. udostępnianie zbiorów do celów naukowych i edukacyjnych,
  7. prowadzenie działalności edukacyjnej, obejmującej m.in. wykłady, warsztaty, programy edukacyjne, projekcje filmowe,
  8. zapewnienie właściwych warunków zwiedzania i korzystania ze zbiorów.

Poniżej prezentujemy kilka zdjęć z opracowywania i realizowania wystawy.

Kontakt