Eksponaty

EKSPONATY GROMADZONE W LAPIDARIUM

  1. elementy wystroju architektonicznego elewacji budynków, np. gzymsy, opaski okienne, płyciny, kartusze, kroksztyny i wsporniki (elementy w całości lub we fragmentach), które zdjęte zostały z historycznych łódzkich budynków ze względu na zły stan techniczny lub podczas remontu, przebudowy lub rozbiórki obiektu;
  2. elementy wystroju wnętrz budynków, w szczególności sztukaterie, posadzki (płytki, kafle, parkiety, okładziny kamienne stopni itp.), piece kaflowe;
  3. stolarka i ślusarka otworowa – drzwi zewnętrzne i wewnętrzne wraz z ościeżami i supraportami, okna drewniane i metalowe, wrota bramne, kraty, okucia itp.;
  4. inne elementy konstrukcji, wystroju lub wyposażenia historycznych budynków, takie jak: odboje żeliwne i kamienne, pokrycia dachowe, balustrady balkonowe, wsporniki balkonowe, metalowe biegi schodów, poręcze, barierki, elementy maszyn i urządzeń;
  5. materiały archiwalne dotyczące łódzkich budynków (projekty archiwalne, opisy, rysunki i fotografie, pocztówki z wizerunkami Łodzi).
Kontakt