Plan wystawy

STREFA URBANISTYKI

Strefa Urbanistyki to część wystawy poświęcona rozwojowi przestrzennemu Łodzi od czasu wytyczenia osady przemysłowej do współczesności.

Sercem Strefy Urbanistyki jest infobox prezentujący cztery makiety Łodzi na różnych etapach rozwoju: Łódź rękodzielnicza (1820-1849), Łódź Przemysłowa (1850-1910), Łódź u progu rewitalizacji (2015) oraz Łódź przyszłości (2020+).
Makiety prezentowane są w połączeniu z prezentacją multimedialną, w trakcie której opisywane są poszczególne obszary i obiekty na każdej z makiet. Każda z czterech makiet posiada system podświetleń, dzięki którym w trakcie prezentacji konkretnego obiektu jego model na makiecie podświetla się, a dzięki rzutnikowi zwiedzający mogą zobaczyć materiały archiwalne i współczesne zdjęcia tego obiektu.

Dodatkowo za lustrzaną ścianą wyświetlane są zdjęcia porównujące historyczny i współczesny wygląd ulic i placów.

STREFA ARCHITEKTURY

Strefa Architektury to część poświęcona budynkom, a w szczególności różnorodnym detalom zdobiącym ich elewacje. Głównym elementem tej części wystawy jest szklana ściana. Zaprezentowano na niej reprodukcje oryginalnych projektów budowlanych łódzkich kamienic z przełomu XIX i XX wieku. Na ścianie zawieszono detale architektoniczne w sposób odzwierciedlający oryginalne występowanie danego detalu na elewacji.

Warstwę merytoryczną uzupełniają dostępne w pulpitach aplikacje dla dzieci i dla dorosłych. Zgromadzone tam informacje opisują zarówno detale prezentowane na szklanej ścianie, jak również inne ciekawe i niekiedy zaskakujące przykłady detali, które możemy spotkać w Łodzi. Przejście aplikacji umożliwia zapoznanie się z informacjami o stylach w architekturze i detalu architektonicznym (jego przeznaczeniu, formach, znaczeniach).

STREFA WNĘTRZ – SALA WIELOFUNKCYJNA

W tej części ekspozycji prezentowane są elementy wystroju i wyposażenia wnętrz mieszkalnych w łódzkich kamienicach z przełomu XIX i XX wieku: oryginalny translokowany piec kaflowy, fragment drewnianej boazerii ściennej, elementy historycznych sztukaterii, a także historyczne żeliwne grzejniki.

Wystawę uzupełnia bogata w materiały archiwalne i współczesne zdjęcia Łodzi prezentacja pt. „Ludzie, którzy zbudowali Łódź”. Oprócz niej, na ekranie ukrytym za lustrzaną ścianą, prezentowane są zdjęcia wnętrz łódzkich pałaców, willi i kamienic.

Jest to także przestrzeń, w której mają odbywać się wszelkiego rodzaju spotkania, wykłady i prelekcje (wyposażenie multimedialne), np. wykłady eksperckie dotyczące historii łódzkiej architektury, zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży, warsztaty, spotkania dotyczące planów miejscowych.

STREFA KLATEK SCHODOWYCH I PRZEŚWITÓW BRAMOWYCH
i PRZESTRZENIE UZUPEŁNIAJĄCE

W tej strefie, prowadzącej do Sali Wielofunkcyjnej, prezentowane są elementy wystroju wnętrz takie jak: fragmenty balustrad schodowych, sztukaterie i stolarka drzwiowa. Uzupełnieniem tej części ekspozycji jest prezentacja zdjęć łódzkich klatek schodowych i prześwitów bramowych, która wyświetlana jest na ekranie ukrytym za lustrzaną ścianą.

ŁĄCZNIK

Łącznik to przestrzeń, która komunikuje budynek główny z budynkiem magazynu.

Wzdłuż ściany łącznika prezentowane są elementy zabytkowej stolarki otworowej, m.in. wrota bramowe, furtka, czy drzwi z ościeżnicą i nadświetlem. Wszystkie prezentowane elementy znajdują się w różnym stanie zachowania i zaawansowania prac konserwatorskich, dzięki czemu zobrazowane jest nie tylko bogactwo form i zdobień historycznej stolarki otworowej, ale również złożoność procesu konserwacji zabytkowych elementów budynków.

MAGAZYN

Przestrzeń budynku Magazynu podzielona jest na dwie części.

Na parterze budynku, oprócz możliwości zobaczenia składowanych tu elementów zabytkowych, prowadzone będą zajęcia oraz warsztaty z konserwacji detalu.

Druga kondygnacja przeznaczona jest na składowanie najcenniejszych elementów ze zbioru Magazynu Detalu, m.in. zabytkowej stolarki drzwiowej i okiennej, fragmentów sztukaterii, ozdobnej ceramiki pochodzącej z różnych pieców kaflowych. Ta część nie będzie dostępna dla indywidualnych zwiedzających (możliwe będzie zwiedzanie przestrzeni Magazynu dla grup zorganizowanych, np. w ramach uczestnictwa w warsztatach).

Planowane warsztaty będą polegać m.in. na poznaniu etapów tworzenia detalu sztukatorskiego.  Zwiedzający z pomocą animatora będą mogli własnoręcznie przygotować i wykonać odlew sztukatorski (w oparciu o przygotowane wcześniej formy). 

PRZEŚWIT BRAMOWY

Dawny prześwit bramowy został zamknięty i stanowi strefę wejścia do budynku głównego. Jest to miejsce, w którym obok eksponatów, takich jak stalowe drzwi fabryczne, czy fragment historycznej posadzki z kamienicy, przewidziana została przestrzeń do prezentowania ogłoszeń Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (np. dotyczących wyłożenia planów miejscowych, spotkań konsultacyjnych).

DZIEDZINIEC

Podwórze łączy budynek domu towarowego z willą, w której mieszkał właściciel nieruchomości. Ze względu na fakt, iż dostęp do nieruchomości zapewniony jest zarówno od strony al. Kościuszki, jak i od strony ul. Wólczańskiej, podwórze przekształcone zostało w wewnątrzkwartałowy PASAŻ.

Oprócz zieleni i ławek umożliwiających wypoczynek (a także pracę na świeżym powietrzu – przy ławkach zaprojektowane zostały złącza energetyczne, do których będzie można podłączyć sprzęt elektroniczny, np. laptopy), tu także znalazły się elementy ekspozycji Lapidarium.

Na świeżym powietrzu prezentowane są detale architektury przemysłowej: żeliwne słupy niegdyś podtrzymujące stropy w budynkach fabrycznych i okna fabryczne z charakterystycznym drobnym podziałem, a także detale pochodzące z elewacji łódzkich kamienic. Również ławki wykonane zostały z wykorzystaniem zabytkowych balustrad balkonowych i starych drewnianych belek stropowych.

Dziedziniec może również zamienić się w plenerowe kino, gdyż elewacja Magazynu zaprojektowana została w taki sposób, aby można było na niej wyświetlać obraz.

Kontakt