2013

Przebudowa ul. Kopernika

Przebudowa układu drogowo-torowego w ul. Kopernika na odcinku od al. Włókniarzy do ul. Żeromskiego (12 mln zł). W ramach remontu wymieniono nie tylko nawierzchnię jezdni i chodniki, ale również torowisko tramwajowe.

Jezdnia została zawężona do siedmiu metrów. Wymienione zostały również słupy trakcyjne i oświetlenie. Chodniki wykonano z kostki granitowej i płyt betonowych. Zamontowano także specjalne oznaczenia dla osób słabowidzących. Przebudowano również perony przystankowe przy których stanęły nowe wiaty.

Przebudowa ul. Piotrkowskiej

Po przebudowie ul. Piotrkowska, na odcinku od placu Wolności do Al. Piłsudskiego/Al. Mickiewicza, zmieniła swój wygląd - pas jezdni został zwężony do 6 metrów, co pozwoliło na poszerzenie chodników. Wymieniono nawierzchnię ul. piotrkowskiej - jezdnię wykonano z ciemnoszarej kostki granitowej, a chodniki z szarych granitowych płyt.

 

Remont ul. Piotrkowskiej obejmował również przebudowę skrzyżowań i dróg bocznych oraz nawierzchni w podcieniach budynków. Dodatkowo przeprowadzono modernizację sieci wodociągowej wraz z przyłączami. Wykonano też nową sygnalizację świetlną na skrzyżowaniach oraz system monitoringu.

 

W trakcie remontu ujednolicono oświetlenie na całej długości tego odcinka ulicy - ustawiono na niej 178 nowych latarni.

Na deptaku są nowe obiekty tzw. małej architektury: 112 ławek, 96 śmietników, 78 stojaków na rowery oraz sześć słupów ogłoszeniowych i cztery punkty informacyjne.

 

Posadzono też 64 drzewa, kolejnych 16 drzew w donicach zostało sfinansowanych w ramach budżetu obywatelskiego.

Rozbudowany został Pomnik Łodzian Przełomu Tysiącleci, złożony z wmurowanych w nawierzchnię ulicy kostek z nazwiskami fundatorów. Do 14 tys. istniejących kostek dodano 4,5 tys. nowych, w ramach Pomnika Łodzian Nowego Millenium. Ponownie ułożono 72 gwiazdy filmowców w Łódzkiej Alei Gwiazd.

Remont Tuwima (od Piotrkowskiej do Kilińskiego)

Ul. Przybyszewskiego - przebudowa torowiska

W ramach przebudowy ul. Przybyszewskiego (od Al. Śmigłego-Rydza w stronę Widzewa) powstało nowe torowisko tramwajowe po którym poruszają się również autobusy MPK. Na wspólnych przystankach dla autobusów i tramwajów zastosowano rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo osób niewidomych i niedowidzących. Przystanki wyłożono specjalnymi płytami ułatwiającymi niewidomym i niedowidzącym poruszanie się po przystanku i wsiadanie do pojazdów komunikacji miejskiej. Sygnalizatory są wyposażone w głośniki, przez które niewidomi otrzymują komunikaty o zmianie świateł. 

Na ul. Przybyszewskiego powstała też droga rowerowa, która zaczyna się przy Al. Śmigłego-Rydza, a kończy przy Przybyszewskiego 177.

Przebudowa ulicy Wersalskiej

Przebudowa ulicy Wersalskiej od ulicy Szparagowej do ulicy Kaczeńcowej.

Kontakt