2017

Ulica Zacisze – woonerf

Na ul. Zacisze powstał kolejny woonerf. To pierwsza tego typu inwestycja poza ścisłym centrum miasta. Ulica Zacisze zmieniła się nie do poznania. Poprawiła się estetyka, stworzona została przyjazna przestrzeń dla mieszkańców uzupełniona meblami miejskimi. Nawierzchnia ulicy Zacisze wykonana została z kostki kamiennej, która tworzy mozaikę. Zasadzone zostaną dodatkowe drzewa, krzewy i byliny. W sumie na tej niedużej, 220 metrowej ulicy pojawi się ponad 3,6 tys roślin. 5 lip uzupełni istniejący już szpaler pięknych starych drzew, które są ozdobą tej ulicy.

Parkowanie prostopadłe będzie możliwe po obu stronach ulicy w wyznaczonych miejscach. Na wysokości szkoły powstał parking, który umożliwi podjechanie, wysadzenie pasażera/ucznia i odjechanie w strefie „pocałuj i jedź”. Projekt przebudowy ulicy przez cały etap prac był uzgadniany z mieszkańcami, a także z dyrekcją szkoły.

Stadion miejski al. Piłsudskiego 138

18 marca 2017 roku piłkarze Widzewa rozegrali swój pierwszy mecz na nowym stadionie miejskim przy al. Piłsudskiego 138. Obiekt może zmieścić 18.018 widzów i jest przystosowany do rozgrywania spotkań piłki nożnej i rugby oraz do organizacji koncertów.

Reprezentacyjną częścią obiektu jest trybuna zachodnia, w której zlokalizowano m.in. szatnie dla zespołów ligowych, a także pokoje sędziów i delegatów, siłownię, pomieszczenia do odnowy biologicznej, obszerną strefę przeznaczoną dla gości, 24 loże VIP, osiem lóż komentatorskich, dwa studia telewizyjne, biura oraz pomieszczenia gospodarcze.

Trzy pozostałe trybuny oprócz wejść i miejsc dla widzów mają też punkty gastronomiczne, promenadę z widokiem na obszar wokół stadionu oraz powierzchnie komercyjne pod wynajem. Dodatkowo w trybunie północnej znajduje się rozkładana scena, zaprojektowana z myślą o organizacji koncertów. Jest tam również sektor przeznaczony dla kibiców gości, mogący pomieścić 900 osób. Na stadionie wydzielono sektor rodzinny oraz miejsca dla osób niepełnosprawnych. Te ostatnie przewidziano na trybunie zachodniej.

W narożnikach trybun zaprojektowano widoczne dla wszystkich kibiców dwa ekrany LED. Wokół stadionu zbudowano 663 miejsca parkingowe dla samochodów osobowych (w tym 113 stanowisk dla VIP) oraz dziewięć dla autobusów. Wjazdy na obiekt zaplanowano od ul. Tunelowej i ul. Józefa, a w trakcie imprez dodatkowo od al. Piłsudskiego.

Wraz z budową stadionu przebudowano układ drogowy wokół stadionu - m.in. od strony torów powstała ulica Włodzimierza Smolarka.

Zielone Polesie

6 mln złotych przeznaczy w 2017 roku miasto na przebudowę ulic na Starym Polesiu. Wyremontowane zostaną m.in.:

 • ul. Pogonowskiego na odc. Zielona - 1 Maja
 • al. 1 Maja na odc. ul. Żeromskiego – ul. Gdańska
 • al. 1 Maja na odc. Gdańska – Wólczańska + skrzyżowanie Wólczańska/1 Maja
 • ul. Wólczańska na odc. ul. Próchnika – ul. Więckowskiego
 • ul. Więckowskiego na odc. ul. Zachodnia – ul. Gdańska (jeśli wystarczy środków)

Dodatkowo w 2017 planowane jest wykonanie projektów na trzy odcinki ulic:

 • ul. Kopernika na odc. ul. Wólczańska – ul. Gdańska wraz ze skrzyżowaniem Wólczańska/Kopernika
 • ul. Gdańska na odc. ul. Kopernika – ul. Zamenhofa ze skwerem przy Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej (pos. Gdańska 100/102)
 • ul. 6 Sierpnia na odc. al. Kościuszki – ul. Gdańska

Wszystkie wyremontowane ulice mają stać się podwórcami. Posadzone zostaną przy nich drzewa, krzewy i kwiaty. Na tarczy skrzyżowania ul. Wólczańskiej z al. 1 Maja nawierzchnia zostanie ułożona tak, że powstanie tam róża wiatrów.

Na tarczy skrzyżowania ul. Wólczańskiej z al. 1 Maja nawierzchnia zostanie ułożona tak, że  powstanie tam róża wiatrów. Bardzo ciekawie zaprojektowana jest przestrzeń przed akademią muzyczną, gdzie będzie bardzo dużo zieleni, krzewów i kwiatów.

Woonerf na Lindleya

Zakończyły się prace na ulicy Lindleya. To kolejna ulica, która zmieniła się w przestrzeń bardziej przyjazną mieszkańcom

Ulica Lindleya po przebudowie podzielona została na dwie części. Od ul. Narutowicza do budynku Uniwersytetu Łódzkiego jest miejskim podwórcem, natomiast do ul. Węglowej jezdnią z chodnikami i dopuszczonym ruchem lokalnym oraz z miejscami postojowymi.

Samochodem nie przejedziemy między ul. Narutowicza a Węglową. Przedostaniemy się tam natomiast pieszo lub na rowerze.

Na całym odcinku nawierzchnia ułożona została z kostki kamiennej i betonowej. Zachowana została także stara, zabytkowa kostka granitowa.

Dotychczasowa zieleń została zachowana. Pojawiło się dodatkowo kilkadziesiąt nowych drzew ozdobnych oraz krzewów. Na ulicy zamontowaliśmy także ławki, stojaki rowerowe oraz kosze na śmieci. Jest również specjalne oświetlenie koron drzew.

Rondo turbinowe - ul. Konstantynowska i ul. Juszczakiewicza

Na skrzyżowaniu ul. Konstantynowskiej i ul. Juszczakiewicza powstanie rondo turbinowe, które poprawi organizację ruchu i umożliwi łatwiejszy wyjazd z ul. Juszczakiewicza. W kwietniu ogłoszony został przetarg na przebudowę skrzyżowania, oraz budowę chodnika na ul. Juszczakiewicza. Prace zostaną zrealizowane wspólnie z Łódzką Spółką Infrastrukturalną.  Zakres prac obejmuje budowę odwodnienia, przebudowę sieci teletechnicznej, układu drogowego, wraz z budową chodnika, oraz wymianę oświetlenia ulicznego.

Całość inwestycji wpłynie zarówno na poprawę organizacji ruchu, jak również na bezpieczeństwo pieszych, korzystających z terenów zielonych w okolicy. Chodnik zostanie wybudowany na całej długości ul. Juszczakiewicza i podłączony do ul. Kusocińskiego, gdzie połączy się z już istniejącym, a na rondzie powstaną przejścia dla pieszych.

Przed skrzyżowaniem pojawią się po dwa pasy ruchu w zależności od kierunku jazdy, które poprowadzą kierowców przez rondo.

Remont ul. Kopernika (ul. Żeromskiego – ul. Gdańska)

Ulica Kopernika na odcinku Żeromskiego - Gdańska będzie nawiązywała do przebudowanego kilka lat temu fragmentu ul. Kopernika – między Żeromskiego a Włókniarzy.

Chodniki zostaną wykonane z kostki brukowej i płyt betonowych według zasady trójpodziału obowiązującej w strefie wielkomiejskiej. Pojawią się tam również meble miejskie: ławki, kosze, stojaki rowerowe i barierki. Bliżej ulicy Gdańskiej powstanie zieleniec z krzewami. Istniejące drzewa zostaną zachowane.

Prace te powinny rozpocząć się jeszcze w wakacje i zostaną skoordynowane z przebudową torowiska, które wykonywać będzie Zarząd Dróg i Transportu.

Ulice Knychalskiego i Składowa

Ulica Knychalskiego będzie głównym dojściem do dworca od strony północnej. Połączy ona węzeł multimodalny z ulicą Narutowicza. Jej układ zostanie odwrócony tzn., że na środku powstanie szeroki pasaż dla pieszych z zielenią i ławkami, a auta pojadą po jego bokach. Chodniki będą także wybudowane wzdłuż kamienic.

Samochodem nie dojedziemy jednak do al. Rodziny Poznańskich, która służy przede wszystkim komunikacji miejskiej. Tuż przed nią powstanie specjalna zawrotka, bo ulica Knychalskiego ma służyć przede wszystkim pieszym oraz jako dojazd dla okolicznych mieszkańców.

Na ulicy Składowej ruch również zostanie uspokojony. Pojawi się tam dużo zieleni: 62 drzewa oraz pół tysiąca krzewów. Zbudowane zostaną szykany i inne elementy wymuszające spowolnienie ruchu. Ulica ta będzie jednokierunkowa. Pojedziemy nią od Narutowicza w kierunku POW.

Koszt: 5 mln złotych

Budowa ul. Nowowęglowej od Wierzbowej do Wydawniczej

Ulica Nowowęglowa będzie drogą równoległą do Tuwima. Powstanie dokładnie nad tunelem kolejowym, którym pociągi dojeżdżają do podziemnej stacji Łódź Fabryczna.

W ramach inwestycji powstaną też specjalne łączniki, które umożliwią wjazd na ulicę Kopcińskiego. Wybudowana zostanie także nowa pętla autobusowa przy Wydawniczej oraz przebudowany zostanie fragment ulicy Tuwima.

Aleja Grohmanów (Nowowęglowa) jest jedną z dwóch głównych ulic prowadzących do dworca Łódź Fabryczna i całego Nowego Centrum Łodzi.

Ulica ta będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu. Powstaną przy niej chodniki, zieleńce, oświetlenie oraz droga rowerów. Zarezerwowany zostanie także teren pod torowisko, które ma tam powstać w ramach projektu Tramwaje dla Łodzi.

Budowa ulicy Nowowęglowej powinna rozpocząć się jeszcze latem 2017 r. i zakończyć w drugiej połowie 2018 roku. Inwestycja będzie objęta siedmioletnią gwarancją.

Al. Kościuszki (Żwirki – Radwańska)

Al. Kościuszki między Żwirki i Radwańską zostanie zwężona. Przede wszystkim zostanie to osiągnięte poprzez zmniejszenie pasa rozdzielającego jezdnie. W ten sposób po jej wschodniej stronie uwolnione zostaną tereny inwestycyjne – m.in. pod biurowce. Po zakończeniu prac kierowcy do dyspozycji będą mieli dwie jezdnie, po dwa pasy ruchu.

Wzdłuż ulicy zaplanowano również szpalery drzew. Po wschodniej stronie zasadzonych zostanie około 20 platanów. Natomiast w zawężonym pasie rozdzielającym jezdnie znajdzie się ok. 40 grabów pospolitych.

Przedłużenie al. Kościuszki do ul. Wólczańskiej

Wreszcie po kilkudziesięciu latach czekania przedłużamy al. Kościuszki. Wkrótce zupełnie nowy odcinek drogi pozwoli dojechać nią aż do ul. Wólczańskiej, a w kolejnych etapach - do al. Politechniki, gdzie czeka już oddane do użytku w ubiegłym roku nowe skrzyżowanie z ul. Wołową. Dzięki tej inwestycji dużo płynniej przejedziemy z Górnej do Śródmieścia oraz upłynnimy ruch w centralnej części Łodzi. Wraz z budową drogi powstaną nowe chodniki.

Tramwaj dla Łodzi

Projekt obejmuje opracowanie studium wykonalności, programów funkcjonalno-użytkowych i specyfikacji technicznej na poniższe zadania:

Modernizacja linii tramwajowych:

 • ul. Śmigłego-Rydza od al. Piłsudskiego do ul. Śląskiej wraz z krańcówką
 • ul. Przybyszewskiego od ul. Kilińskiego do ul. Śmigłego-Rydza
 • ul. Dąbrowskiego od ul. Rydza-Śmigłego do ul. Rzgowskiej
 • ul. Rzgowska od placu Niepodległości do ul. Paderewskiego

Przebudowa wiaduktu na ul. Przybyszewskiego

Budowa nowych odcinków torowiska:

 • ul. Broniewskiego od ul. Rzgowskiej do ul. Rydza-Śmigłego, oraz przebudowa pętli tramwajowej Dworzec Łódź-Chojny na pętle autobusowo-tramwajową, w celu integracji z koleją
 • ul. Nowotargowa od ul. Tramwajowej do ul. Kopcińskiego – integracja układu sieci tramwajowej z węzłem multimodalnym przy dworcu Łódź-Fabryczna.

Zakup 30 niskopodłogowych tramwajów, oraz modernizacja zajezdni Chocianowice, w celu zwiększenia liczby miejsc postojowych, unowocześnienia pod względem technicznym, oraz wyposażenia.

Projekt ma na celu poprawę dostępności komunikacji miejskiej, jakości świadczonych usług, oraz funkcjonalności transportu szynowego.

 • poprawi jakości taboru tramwajowego
 • zwiększy mobilność tramwajów, stwarzając dodatkowe możliwości poprowadzenia tras.
 • wpłynie na ochronę środowiska dzięki niskoemisyjnemu transportowi jakim jest tramwaj
 • zachęci do korzystania z transportu publicznego
 • może wpłynąć na wzrost liczby pasażerów i stanowić alternatywę dla jeżdżących samochodami

To kolejny etap budowy spójnego i funkcjonalnego systemu transportu zbiorowego, będących kontynuacją podjętych działań, takich jak modernizacja trasy W-Z, węzeł multimodalny, konsultacje społeczne modelu transportowego.

Przebudowa ul. Zbąszyńskiej i Swojskiej

Ulice Zbąszyńska i Swojska znajdują się na terenie Teofilowa Przemysłowego. Zlokalizowanych jest przy nich łącznie ponad 100 firm. Każdego dnia przyjeżdżają do nich setki pojazdów: dostawcy, kontrahenci i klienci. Nowa nawierzchnia ulic zostanie dostosowana do obsługi pojazdów ciężarowych. Powstaną przy niej również miejsca postojowe dla ciężarówek i samochodów osobowych.

Przebudowa obejmie także wymianę chodników, budowę oświetlenia, a dla korzystających z rowerów powstaną wyznaczone trasy. Dodatkowo pojawią nowe nasadzenia oraz trawniki.

Inwestycja zakończy się w 2018 roku. W pierwszej kolejności wykonawca ma zająć się budową jezdni, tak aby zminimalizować utrudnienia z dostawami dla okolicznych przedsiębiorców. Następnie wykonywane będą chodniki i parkingi.

Budowa nowego odcinka ulicy Wierzbowej

Budowa nowego odcinka ulicy Wierzbowej między Tuwima a al. Grohmanów. Ten 70 metrowy odcinek drogi ułatwi przejazd w relacji północ-południe i połączy jednocześnie rozcięte dotychczas przez tory kolejowe obszary miasta.

To także duże udogodnienie dla autobusów dalekobieżnych, które łatwiej będą mogły dojechać do dworca Łódź Fabryczna i prowadzącej do przystanku autobusowego rampy wjazdowej.

Nowy odcinek ulicy Wierzbowej ma dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Po obu stronach powstały także chodniki oraz zasadzono ponad 100 krzewów.

Remont placu przed Urzędem Marszałkowskim

Wiosną zakończyła się rozpoczęta w 2016 r. przebudowa placu przy al. Piłsudskiego, między ul. Piotrkowską a ul. Sienkiewicza. Powstała tu przestrzeń przede wszystkim dla pieszych i rowerzystów. Pojawiły się drzewa i krzewy ozdobne, takie jak platany i czarne bzy. Rośliny rosną w dwóch szpalerach. Na placu pojawiło się kilkadziesiąt ławek. Prawdziwym hitem jest pierwsza w Łodzi strefa parkour, która pojawiła się bliżej ul. Sienkiewicza. Oczywiście jest też miejsce na nową drogę dla rowerzystów i parkingi rowerowe. Nowością są dwie stacje z narzędziami do naprawy rowerów.

Andrzejów - utwardzenie dróg gruntowych

W tym roku wystartujemy z dużym projektem poprawy infrastruktury drogowej na osiedlu Andrzejów. Jako pierwsze podczas tegorocznych zadań przebudowanych zostanie 5 ulic: Żukowskiego, Gliszczyńskiego, Wernyhory, Sędziwoja, Gwarna.

Zaczynamy od tych ulic, bo można stworzyć przy nich system odwodnienia, a co bardzo istotne znajdują się one na działkach o uregulowanym stanie prawnym.

Oprócz utwardzania ulic przebudowana zostanie również ul. Rokicińska od ul. Józefiaka do granic miasta, która stanowi główny dojazd mieszkańców Andrzejowa. Drugą znaczącą ulicą jest Taborowa, która dzięki gruntownej przebudowie wraz z infrastrukturą podziemną, stworzy dodatkowy dojazd wygodny dojazd dla mieszkańców po północnej stronie osiedla.

W trakcie realizacji lub w planach na rozpoczęcie w tym roku

 • ul. Dąbrowskiego – przebudowa od Podgórnej do Rzgowskiej
 • ul. Rokicińska – od Malowniczej do granic Miasta
 • ul. Truskawkowa
 • ul. Zygmunta
 • ul. Bazarowa i Plac Piastowski
Kontakt