2014

Trasa Górna

Trasa Górna (4,5 km długości) to w ostatnich latach najważniejsza inwestycja drogowa w Łodzi. Jej budowa trwała ponad dwa lata i kosztowała ponad 400 mln złotych. Jest to nowa droga, która wyprowadza większość ruchu tranzytowego z południowej części Łodzi i łączy al. Jana Pawła II z ul. Rzgowską, tworząc nowy odcinek krajowej "jedynki".
  
Inwestycja ta znacząco skróciła przebieg drogi krajowej przez Łódź. Ponadto przejęła w całości ruch tranzytowy, który odbywał się przez ulicę Pabianicką, Rondo Lotników Lwowskich, ul. Paderewskiego i Rzgowską do granic miasta.
  
W ramach inwestycji powstało kilka dużych obiektów inżynierskich tworzących m.in. trójpoziomowe skrzyżowanie Trasy Górna z ul. Rzgowską oraz dwupoziomowe skrzyżowania Trasy Górna z ul. Pabianicką, przebiegającą w pobliżu linią kolejową oraz projektowaną w przyszłości Trasą Śląską.
 
W ramach inwestycji powstało sześć nowych obiektów mostowych - cztery wiadukty drogowe, jeden kolejowy oraz most nad rzeką Olechówką.

Zbudowano również nowe chodniki, drogi rowerowe, ustawiono 533 słupy oświetleniowe i 6400 m barier z ekranami akustycznymi. Powstała także nowa pętla autobusowa przy Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki.

Przebudowa ul. 6 go Sierpnia - woonerf

Ulica 6 Sierpnia jako pierwsza w Łodzi została przekształcona w woonerf, czyli "ulicę do mieszkania". To rodzaj specjalnej miejskiej strefy łączącej jezdnię, deptak, parking i miejsce spotkań.

Ul. 6 Sierpnia nie posiada już dawnego, klasycznego podziału na jezdnię i chodnik. Część ulicy od strony al. Kościuszki jest dwukierunkowa, a przy ul. Piotrkowskiej, dla kierowców dostępny jest jeden pas ruchu. Nawierzchnia ulicy została pokryta szarymi płytami bazaltowymi i czerwoną, granitową kostką. Ponadto zostały postawione nowe ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery i latarnie. W pobliżu ul. Piotrkowskiej pojawił się stylowy zegar, a obok zasadzono drzewa - wiśnie piłkowane. Skwer przy ul. 6 Sierpnia został zamieniony na parking, zyskując w ten sposób nową funkcję. Miejsca nie zabrakło również dla restauratorów, którzy mogą teraz wystawić przed swoimi lokalami ogródki gastronomiczne. 

Pojęcie woonerf wymyślił holenderski architekt Niek De Boer, który wyobrażał sobie miejskie ulice jak alejki w ogrodzie. 

Ul. Traugutta - woonerf

Podwórzec na ul. Traugutta wygląda podobnie jak ten na ul. 6 Sierpnia. Pojawiła się na nim również kostka granitowa w kolorze czerwonym i szarym, identyczne meble miejskie, czyli ławki oraz identyczne drzewa, czyli wiśnie piłkowane Kanzan, nazywane popularnie wiśniami japońskimi. Nowością jest szachownica z kostki bazaltowej w dwóch odcieniach szarości, która została ułożona na wysokości skrzyżowania z ul. Hotelową. Pojawiły się także małe progi zwalniające wykonane z kostki granitowej.

Po przebudowie ruch samochodowy po ul. Traugutta odbywa się początkowo wzdłuż nieparzystej strony numerów (czyli wzdłuż m.in. hotelu Grand), po czym w połowie jest przekierowany na stronę parzystą. W ramach modernizacji, we wnękach między kamienicami, powstały miejsca parkingowe, a na skwerze u zbiegu z ul. Sienkiewicza – plac zabaw.  

Remont ul. Narutowicza

Remont ul. Narutowicza na odc. do ul. Piotrkowskiej do ul. Sienkiewicza wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Narutowicza - Sienkiewicza, wymianą słupów trakcyjnych i oświetlenia na remontowanym odc. ul. Narutowicza i w ul. Zielonej na odc. Kościuszki - Piotrkowska.

Przebudowa ul. Rojnej

Na całej długości ulicy Rojnej została wykonana nowa konstrukcja nawierzchni, przebudowano kanalizację deszczową oraz sieci kolidujące z remontowaną drogą: wodociągowa, elektroenergetyczna, teletechniczna i ciepłownicza. Powstały też nowe chodniki i drogi rowerowe jedno- i dwukierunkowe.

Bezpieczeństwo kierowców i pieszych wzrosło za sprawą trzech nowych rond o konstrukcji z podniesionymi tarczami  wymuszającymi ograniczenie prędkości przejeżdżających przez nie pojazdów. Przy nich powstały przejścia dla pieszych z wyspami i przejazdy dla rowerzystów. Rowerzyści mogą teraz korzystać z ok. 2,5 km dróg rowerowych. 

Przebudowę przeszła także pętla autobusowa i sygnalizacja świetlna w obrębie skrzyżowania z ul. Szczecińską. Wykonawca remontu ułożył 8 kilometrów krawężników oraz ustawił 200 nowych latarni. 

Wcześniej wyremontowane zostały także ul. Lniana oraz ul. Grabieniec, które na czas remontu ulicy Rojnej przejęły część ruchu na Teofilowie.

Remont al. Unii Lubelskiej i Srebrzyńskiej

W ramach remontu wymieniono nawierzchnię, oraz chodniki. Wyremontowano również przystanki autobusowe.

Remont ulic Sporna i Zagajnikowa

Remont ulic Sporna i Zagajnikowa - wymiana nawierzchni, budowa miejsc parkingowych, nowych przystanków autobusowych oraz drogi dla rowerów.

Rozbudowa ul. Inflanckiej

Rozbudowa ulicy Inflanckiej wraz ze skrzyżowaniem Inflancka-Łagiewnicka i rondem Powstańców 1863 r. Koszt 36.431.643,45 zł

Remont ul. Warszawskiej

Remont ulicy Warszawskiej - wymiana nawierzchni, budowa nowych przystanków tramwajowych, drogi dla rowerów.

Przebudowa ulicy Św. Teresy od Dzieciątka Jezus

Przebudowa ulicy Św. Teresy od Dzieciątka Jezus na odcinku od ul. Szczecińskiej do ul. Traktorowej w Łodzi. Inwestycja obejmowała wykonanie pełnej wymiany konstrukcji nawierzchni jezdni, przebudowę lub budowę zjazdów indywidualnych i publicznych, budowę chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych i postojowych, parkingów, rozbudowę systemu odwodnienia oraz przebudowę oświetlenia ulicznego. Przy skrzyżowaniu z ulicami Szczecińską i Traktorową powstały ronda co upłynnia ruch i zwiększa bezpieczeństwo.

Przebudowa ul. Poniatowskiego

Przebudowa ul. Poniatowskiego na odcinku od ul. Parafialnej do ul. Mundurowej.

Przebudowa ul. Czołgistów

Przebudowa ul. Czołgistów na odc. Krakowska – Spadochroniarzy

Ul. Deczyńskiego

Przebudowa ulicy Deczyńskiego na odc. ul. Gibalskiego - Konwaliowa.

Rozbudowa ul. Gen. Ignacego Prądzyńskiego

Rozbudowa ul. Gen. Ignacego Prądzyńskiego na odc. od posesji nr 167 do ul. Czachary wraz z przebudową mostu na rzece Jasień. 1.370.900 oraz 5.563.129,22 zł brutto

Modernizacja i utwardzenie 16 dróg gruntowych

Pozostałe:

  • Rozbudowa ul. Romanowskiej
  • Przebudowa ul. Ziołowej
  • Remont Armii Krajowej na odcinku od ul. Kusocińskiego do al. Wyszyńskiego (bez skrzyżowania)
  • Przebudowa dróg: Kujawska, Uprawna, Żniwna, Rodła, Człuchowska, Postępowa, Kluczowa, Podmokła, Komunalna, Rtęciowa
  • Remont ul. Jugosłowiańskiej od ul. Rynek Nowosolna w kierunku ul. Popielarnia
  • Przebudowa ulic: Jastarnia, Pustynna, Uprawna, Strusia, Cynowa, Jakubowicza, Wodospadowa, Gruszowa z Tarninową
  • Budowa Nurta-Kaszyńskiego z ul. Przybyszewskiego - drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego
  • Remont obiektów inżynierskich w ciągu ul. Żeromskiego nad Al. Mickiewicza
Kontakt