2016

Dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Łódź Fabryczna łączy w dogodny sposób wszystkie dostępne środki komunikacji. Mieszkańcy w jednym miejscu mogą korzystać zarówno z dworca kolejowego, dworca autobusów dalekobieżnych, jak również z komunikacji miejskiej. Dzięki budowie nowej siatki ulic wraz z budową nowych torowisk, tramwaje i autobusy podjeżdżają pod sam budynek dworca. Dworzec Łódź Fabryczna to jedno z największych przedsięwzięć kolejowych w całej Unii Europejskiej. 

Docelowo przebudowanych lub wybudowanych od nowa zostanie 11 ulic. Głównymi dojazdami do dworca staną się ulice Nowotargowa i Nowowęglowa. Pierwsza z nich zapewni dojazd samochodów do podziemnych parkingów od strony wschodniej dworca. Natomiast ulica Nowowęglowa doprowadzi komunikację autobusową do podziemnego dworca zlokalizowanego 8 metrów pod ziemią, oraz komunikację miejską wzdłuż budynku dworca. Ulice: Lindleya, Knychalskiego, Składowa, Węglowa, Kilińskiego będą natomiast drogami o uspokojonym ruchu.

Koszt inwestycji to 1,75 mld zł, gdzie 85% to dofinansowanie z funduszy unijnych.

Rondo Sybiraków

Bezpieczeństwo przede wszystkim - dlatego przebudowaliśmy jedno z największych skrzyżowań w Łodzi. Powstało tu rondo turbinowe, po którym kierowcy poruszają się w sposób bezkolizyjny. Specjalny układ pasów ruchu prowadzi kierowców bezpiecznie od chwili wjechania na rondo aż do zjazdu. Dzięki temu nie będzie tu już dochodzić do niebezpiecznych sytuacji.

Ulica Tramwajowa

Ul. Tramwajowa na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Tuwima oraz ul. Węglowa od ul. Tuwima do ul. Lindleya zostały przebudowane w związku z nowym układem dróg przy dworcu Łódź Fabryczna.  Najważniejszą zmianą było wprowadzenie na obie ulice tramwaju. Torowisko poprowadzono od ul. Kilińskiego do ul. Tramwajowej częściowo w śladzie ul. Węglowej oraz do ul. Narutowicza. Na obu ulicach pojawiły się nowe chodniki, nowy asfalt i zieleńce. Dodatkowo wzdłuż ul. Tramwajowej przebiega droga dla rowerzystów. Na wysokości ul. Lindleya powstało niewielkie rondo do zawracania.

Przebudowa ulicy Kilińskiego

W wyniku gruntownej przebudowy stara i zniszczona ul. Kilińskiego zamieniła się w reprezentacyjną śródmiejską ulicę, którą zdobią szpalery drzew podświetlanych po zmroku. Na ulicy pojawiło się nowe torowisko oraz nowa nawierzchnia i chodniki. Tramwaje zatrzymują się będą przy przebudowanych przystankach, które jako pierwsze w Łodzi mają podświetlane perony. Przybyło ławek, stojaków rowerowych i koszy na śmieci.

Ul. Niciarniana - tunel pod torami kolejowymi

34 utwardzone drogi gruntowe na terenie Łodzi - prawie 10 kilometrów nowej utwardzonej nawierzchni i chodników.

34 drogi gruntowe zostaną pokryte asfaltem lub ozdobną kostką. Niektóre z nich, wspólnie z mieszkańcami, budowane są na kształt woonerfów. Sadzone są drzewa i krzewy ozdobne. Ustawiane są ławki. Z roku na rok miasto inwestuje coraz więcej pieniędzy w utwardzanie dróg gruntowych. Długo wyczekiwany asfalt pojawia się już na Kochanówce, Marysinie, Rokiciu.

Kontakt