Kanton

KANTON-W SKRÓCIE

K A N T O N (Guangzhou) jest miastem w południowych Chinach, będącym stolicą prowincji Guangdong. Zespół miejski o powierzchni ok. 7435 km2, który zamieszkuje ok. 14 mln osób (2016). To wielki port morski i śródlądowy w delcie Rzeki Perłowej, ważny ośrodek handlowy i przemysłowy (rozwinięty przemysł elektroniczny, maszynowy, hutniczy, chemiczny i samochodowy) oraz węzeł komunikacyjny (lotnisko międzynarodowe Baiyun). Kanton stanowi duży ośrodek kulturalny i naukowy, posiada liczne szkoły wyższe. Kanton jest 3 najważniejszym ośrodkiem przemysłowym i naukowym w Chinach.

Umowa Partnerska z miastem Kanton (Umowa Partnerska)

Oficjalna strona miasta: http://english.gz.gov.cn/

Strona Polskiego Konsulatu Generalnego RP w Kantonie: http://www.kanton.msz.gov.pl/pl/

Strona turystyczna miasta: https://www.travelchinaguide.com/cityguides/guangzhou.htm

INFORMACJE PODSTAWOWE O MIEŚCIE

WSPÓŁPRACA PARTNERSKA

Łódź jest jedynym miastem w Polsce, które weszło w poczet miast partnerskich Kantonu.
Intensyfikacja kontaktów Łodzi z Kantonem rozpoczęła się w 2010 r. podczas misji inwestycyjnej organizowanej przez PAIiIZ, w której wzięli udział przedstawiciele Urzędu Miasta Łodzi.

Nawiązano relacje z polskimi służbami konsularnymi w tym mieście, które wspierają Łódź w promowaniu jej proinwestycyjnego charakteru.

Chęć nawiązania bliższych relacji z Łodzią Kanton wyraził w 2013 r. podczas I Forum Regionów Polska-Chiny w Gdańsku.

Wizyta delegacji z Kantonu kwietniu 2013 r. potwierdziła chęć intensyfikacji kontaktów oraz podpisania listu intencyjnego pomiędzy obydwoma miastami z wyraźnym zaznaczeniem dążenia do ustanowienia relacji miast partnerskich.

Podpisanie listu intencyjnego nastąpiło w czerwcu 2013 r. podczas oficjalnej wizyty przedstawicieli Łodzi w Kantonie.

HISTORIA WSPÓŁPRACY

Kontakt