Chengdu

CHENGDU-W SKRÓCIE

Chengdu to  miasto w środkowych Chinach, główny ośrodek administracyjny prowincji Syczuan. Jest jednym z trzech najbardziej popularnych miast zachodnich Chin obok Chongqing i Xi'an. Według najświeższych danych zespół metropolitarny zamieszkuje blisko 16 mln osób. Populacja nieustannie wzrasta bowiem w 1999 roku zespół miejski liczył
10 222 643 mieszkańców. Chengu to ośrodek gospodarczy i kulturalno-naukowy. Rozwinął się tam szczególnie przemysł wysokich technologii, elektroniczny, maszynowy, chemiczny, drzewny, mineralny, lekki, spożywczy i metalurgiczny. Jest ponadto ośrodkiem produkcyjno - rolniczym. Ze względu na swoje położenie miasto jest nazywane Niebiańska Krainą lub Ziemią Obfitości. Ponad 260 firm z listy Fortune 500 (coroczny ranking 500 największych amerykańskich przedsiębiorstw) ulokowało swoje oddziały właśnie w Chengdu.

Miasto partnerskie Łodzi od 29 czerwca 2015 roku. (Porozumienie>>)

Uchwała dot. porozumienia z Chengdu (Uchwała>>)

Burmistrzem miasta jest Luo Qiang.

Oficjalna strona miasta: http://www.chengdu.gov.cn/

Filmy promujące Chengdu :
http://english.chengdu.gov.cn/english/_300487/_300541/319427/index.html , http://english.chengdu.gov.cn/english/_300487/_300541/302915/index.html

INFORMACJE PODSTAWOWE O MIEŚCIE

WSPÓŁPRACA PARTNERSKA

W 2013 roku, po ponad dwuletnich przygotowaniach, zostały uruchomione regularne ekspresowe przewozy kolejowe cargo z południowo-zachodnich Chin do Łodzi. Dzięki temu miasto Łódź stało się rozpoznawalnym ośrodkiem na arenie południowo-zachodnich Chin, który może uczestniczyć w rozwoju gospodarczym kraju i Unii Europejskiej.

Współpraca z Chengdu opiera się również na wymianie technologii informacyjnych, nowej energii, wymiany kulturalnej i akademickiej. Instytucje kultury Chengdu nawiązały współpracę z instytucjami kultury w Łodzi, skupiając się na podobnych projektach obu miast, szczególną uwagę poświęcając festiwalom i ofercie kulturalnej.

Do miast partnerskich Chengdu należą: Montpellier (Francja), Lublana (Słowenia), Linz (Austria), Łódź (Polska), Kōfu (Japonia), Phoenix (USA), Winnipeg (Kanada), Mechelen (Belgia), Palermo (Włochy), Kimch'ŏn (Korea Południowa), Medan (Indonezja), Harbin (Chiny), Bonn (Niemcy), Maastricht (Holandia), Baku (Azerbejdżan), Dalarna (Szwecja), Horsens (Dania), Sankt Petersburg (Rosja), Sheffield (Wielka Brytania), Valencia (Hiszpania), Volgograd (Rosja), Lahore (Pakistan).

 

 

HISTORIA WSPÓŁPRACY

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.