Chemnitz

CHEMNITZ-W SKRÓCIE

Chemnitz – miasto na prawach powiatu znajdujące się w południowo-wschodnich Niemczech w Saksonii, położone nad rzeką o tej samej nazwie, u podnóża pasma górskiego Erzgebirge (Rudawy); powiat grodzki i siedziba rejencji Chemnitz. Na terenie nowych krajów związkowych to trzecie pod względem wielkości miasto w Saksonii a dwudzieste dziewiąte w całych Niemczech (według tzw. statusu Großstadt czyli miasta powyżej 100.000 mieszkańców). Najwyższą populację miasto osiągnęło w 1930 roku – 361 200 mieszkańców. Od 1990 roku miasto z ponad 800-letnią historią stopniowo się wyludnia. Według danych z 31 grudnia 2015 roku miasto liczy 248 645 mieszkańców.
Wiele gwiazd urodziło się lub też dorastało w tym mieście m.in.: Katarina Witt (królowa jazdy figurowej na lodzie), Michael Ballack (kapitan niemieckiej reprezentacji w piłce nożnej) czy Matthias Steiner (mistrz olimpijski w podnoszeniu ciężarów).

Partnerskie stosunki między Łodzią i Chemnitz istnieją już od 1972, zostały potwierdzone oficjalnie w 1974 r. i następnie odnowione poprzez zawarcie oficjalnej umowy o współpracy w dniu 11 kwietnia 2003 r. (Umowa Partnerska>>)

Nadburmistrzem miasta jest polityk SPD -Barbara Ludwig która od 2006 roku piastuje nieprzerwanie swój urząd.

Oficjalna strona miasta: http://www.chemnitz.de/chemnitz/de/
Strona turystyczna : http://www.sachsen-tourismus.de/regionen/regionen-staedte/chemnitz/
Film promujący Chemnitz : https://youtu.be/bxGFI_WHxOw

INFORMACJE PODSTAWOWE O MIEŚCIE

WSPÓŁPRACA PARTNERSKA

Chemnitz nawiązało współpracę z czternastoma miastami takimi jak: Akron (USA), Arras (Francja), Düsseldorf (Niemcy), Lublana (Słowenia), Łódź (Polska), Manchester (Anglia),Miluza (Francja), Rabenstein an der Pielach (Austria), Schwanau (Niemcy), Taiyuan (Chiny), Tampere (Finlandia), Timbuktu (Mali), Uście nad Łabą (Czechy), Wołgograd (Rosja).

Partnerskie stosunki z Łodzią istnieją już od 1972, zostały potwierdzone oficjalnie w 1974 r. i następnie odnowione poprzez zawarcie oficjalnej umowy o współpracy w dniu 11 kwietnia 2003 r. W jej ramach przedstawiciele Urzędu Miasta Łodzi brali udział w konferencjach i misjach gospodarczych organizowanych  w Chemnitz i Łodzi. Wzajemne uczestnictwo w targach turystycznych i kontakty w dziedzinie promocji miasta ożywiły stosunki pod względem ekonomicznym. Kursy językowe i współpraca uniwersytecka podkreślają naukowy aspekt partnerstwa. Realizowanie Święto Chemnitz i Święto Łodzi zachęcają do wymiany kulturalnej.
Również w dziedzinie sportu oba miasta prowadzą wspólne działania. Bokserzy z obydwu miast uczestniczyli we wspólnych zawodach. Łódzcy pływacy rywalizowali o Międzynarodowy Puchar w Chemnitz. Piłkarze z Chemnitz brali udział w Międzynarodowym Turnieju w Piłce Nożnej, walcząc o puchar Prezydenta Miasta Łodzi.

HISTORIA WSPÓŁPRACY

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.